wieś

SUSZYBABA

gromada Suszybaba, gmina Kupiczów, powiat Kowel, woj. wołyńskie
parafia Kupiczów


Opracowywane w okolicy:
Gruszówka, Lityń, Kupiczów, Kupiczów Czeski, Witonież,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.OSTROWSKIBolesław, żona Stanisława z d. Dondalska, dzieci: Adam, Aleksandra.
2.SZWORAKAntoni
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / przekazujące informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Maria Ostrowska[maj 2008] poz.1 i 2ostrowska.maria(a)interia.pl

Data powstania strony: maj 2008 r., ostatnia edycja: maj 2014 r.

inne strony O KRESACH

.