kolonia

ŚWIDOWIEC

gromada Milcza Mała, gmina Werba, powiat Dubno, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Pełcza, Buderaż, Witosówka, Milcza Mała, Milcza Duża, Aleksandrówka, Turkowicze, Adamówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inna nazwa Kolonii: SZWEDOWIEC.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.SAWICKIMichał - s. Antoniego. W 1932r. od Anny Brzezickiej z Wielkopolanki odkupił w Świdowcu 1 ha ziemi (Adolf Tomaszewski w 1934 r. odkupił od niej 8 ha ziemi.). Michał miał brata - Karola w Witosówce i Stanisława - ojca Anny Brzezickiej.
2.SZULCMarian 1892 (*Perczyn) - s. Michała, żona Emilia 1895 - c. Mikołaja, dzieci: Józef 26.08.1919-3.03.1942 (+Narpaj), Władysław 1921, Antoni 1923. Maria 1925, Elżbieta 1927, Antonina 1929, Kazimierz 1933, Zofia 1939. Wywiezieni na Sybir.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Krzysztof Wochnik[sierpień 2008] poz. 1wochnikkrzysztof(a)gmail.com

Data powstania strony: lipiec 2008 r., ostatnia edycja: luty 2017 r.

inne strony O KRESACH

ros. (Memorial): ros. Свидовцы