futor

SYTENKA

gromada Chotyń, gmina Tesłuhów, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Tesłuchów


Opracowywane w okolicy:
Połunoczna, Sestratyn, Poniatówka, Żabokrzyki Wielkie, Kaźmirówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej SITENKA.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

DAWIDOWICZ

Walenty, żona Julia z d. Surowiec, dzieci: Tadeusz 1936.

2.

JURYŃSKI

Feliks, żona Wiara z d. Zubacz, dzieci: Antonina 1936-1936.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 1-2. z ksiąg parafialnych r-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: czerwiec 2013 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.

inne strony O KRESACH