kolonia

TARAŻ

gromada Taraż, gmina Kołki, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Kołki


Opracowywane w okolicy:
Lisiszcze, Rudnia, Hołodnica, Marjanówka, Dąbrowa, Rudniki, Kresówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kolonia Taraż powstała w okresie osadnictwa na Wołyniu po 1864 r. w wyniku kasacji, parcelacji i uwłaszczenia przez carat tamtejszych polskich majątków ziemskich. Dobra na których leżała kolonia Taraż od XIX wieku należały do rodziny Kożuchowskich, a wcześniej do Sanguszków, Radziwiłłów i Leszczyńskich. W miejscu tym do 1861 r. istniał pańszczyźniany folwark "Tarasz". Po parcelacji powstało w tym rejonie wiele osad - kolonii polskich, niemieckich i czeskich. Osadnicy w Tarażu pochodzili z różnych stron Polski. Najwięcej rodzin pochodziło z zubożałych zaścianków szlacheckich z okolic Łucka, Ołyki, gminy Poddębce, a także z Podlasia. W miejscu zabudowań folwarcznych Tarasza osiedliły się po sąsiedzku rodzina Wolaków i Domalewskich, zajmując po parę włók ziemi. W okolicy panował jednak żywioł rusiński, rozmieszczony w dużych okolicznych po pańszczyźnianych wioskach, jak np. leżące w pobliżu Taraża Ostrowy, Rudniki, Czernyż, Omelno, Starosiele, Raźnicze, a także pobliskie miasteczko Kołki, w którym ok. 70 % mieszkańców stanowili Rusini - wyrobnicy pańszczyźniani oraz znaczna ilość Żydów, trudniących się w Kołkach handlem i rzemiosłem.
W czasie I wojny światowej kol. Taraż uległa poważnemu zniszczeniu, gdyż leżała w strefie przyfrontowej, a walki toczyły się dłuższy czas nad pobliską rzeką Styr. Stąd też w Tarażu stacjonowały przemiennie wojska rosyjskie, austriackie, węgierskie oraz legiony Piłsudskiego. Odbudowa i rozbudowa kolonii, a także jej rozwój gospodarczy i kulturalny, nastąpiły po 1920 roku. Mieszkańcy Taraża zajmowali się przeważnie rolnictwem i było to osiedle raczej zamożne, chociaż przez rodzinne podziały ziemi przed wojną było sporo gospodarstw drobnych, a ich właściciele szukali sobie zatrudnienia w pobliskich lasach, należących do Radziwiłów lub w tartaku.
Taraż należał do kolonii średniej wielkości. W 1943 r. znajdowało się tam ok. 70 zagród (w 1936 r. 45. zagród), a do 1939 r. było tam sołectwo - gromada, w skład którego wchodziły małe kolonie, jak Kresówka, Budyszcze, Żeleźnica. Dąbrowa i Majdan, Wraz z sąsiednią kolonią Hołodnicą, Taraż był ośrodkiem polskości w kołkowskim rejonie. Istniał tu dobrze działający Związek Strzelecki, Związek Młodzieży Katolickiej Żeńskiej i Męskiej, Kółko Rolnicze, Kółko teatralne i chór oraz orkiestra, którą dyrygował były kapelmistrz 24 pp. Mieściła się tu też 4-klasowa szkoła podstawowa.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. (najpóźniej do kwietnia 1943 r.)

1.

KRUPIŃSKILudwik 1878, żona IN., syn Bronisław 1910, córka Dioniza 1916.

2.

KRUPIŃSKIWincenty 1890 (b.wójt gminy Kołki) - s. Edwarda i Walentyny z d. Kopij (p.54), żona Izabela 1894 (z Huty Stepańskiej) z d. Popławska, dzieci: Czesław 1922-11.04.1943, Czesława 1923, Jan 1926.

2a.

KRUPIŃSKILeon 1903 - s. Edwarda i Walentyny z d. Kopij (p.54), żona IN. 1903 z d. Borecka, córki: Irena 1933 i Krystyna 1940.

3.

ŻOŁĘDZIEWSKIFelicjan 1900 *Nierucze, żona (śl.1937) Helena 1911 z d. Krupińska - c. Edwarda i Walentyny z d. Kopij (p.54), córki: Zdzisława 1938 i Jadwiga 1941.

4.

ROSIŃSKIStanisław. Rodzina 5 osób.

4a

ROSIŃSKIIgnacy 1867-1940 - s. Kazimierza i Anieli z d. Bednarska, żona Zofia z d. Wolak, dzieci: Mikołaj, Stanisław (może powyżej?, ale Ignacy miał też brata Stanisława), Władysław, Piotr, Teofila.

5.

ROSIŃSKIWładysław 1906 - s. Ignacego i Zofii, z rodziną, 5 osób.

6.

KOWNACKIJan 1904-11.04.1943, pozostała żona z 3 dzieci.

7.

KOWNACKIFranciszek, żona Adela z d. Żołędziewska - c. Ludwika i Joanny (w poz. 9). Rodzina - 6 osób.

8.

KOWNACKIAntoni z rodziną, 5 osób.

9.

ŻOŁĘDZIEWSKILudwik 1841-1943, żona Joanna, dzieci: Adela (Kownacka, w poz. 7), Aniela, Malwina, Antonina, Wiktoria, Marianna, Elżbieta (Karpicka, poniżej), Rozalia.

9a.

KARPICKIJan 1902 - s. Józefa i Marianny (z d. Sulkowska?), żona Elżbieta z d. Żołędziewska - c. Ludwika i Joanny, dzieci: Kazimiera 1926, Helena 1929, Wacław 1932, Janina 1938. Po wojnie w Niemstowie koło Lubina, obecnie woj. dolnośląskie.

10.

ADAMOWICZMikołaj 1896 - s. Teofila 1835-1930 i Józefy z d. Wolak, żona Aniela 1898 z d. Żołędziewska - c. Hipolita, synowie: Czesław 1926, Jan 1929, Roman 1932, Henryk 1935 i córka Teresa 1941. Pozostałe dzieci Teofila i... ? (I ż. Petronela Zaręba, II ż. Józefa Wolak) to (wszystkie były na swoim): Franciszek, Piotr, Mieczysław, Feliks, Rozalia, Genowefa, Feliksa oraz Jan 1891-1924 (kawaler, zm. na gruźlicę).

11.

KOWNACKIFranciszek z rodziną, 3 osoby.

12.

ZAKRZEWSKIEdward - s. Mikołaja i Albertyny z d. Zalewska. W rodzinie 6 osób.

13.

BORECKIWładysław 1876-1942 - s. Edwarda i Zofii z d. Cybulska (Trybulska), żona Bronisława z d. Kownacka, dzieci: Zygmunt, Jan 1906, Edward 1913 (ż.Jadwiga Adamowicz, śl.Kołki 1943), Stanisław, Dominika, Regina, Helena. Rodzeństwo Władysława to: Józefa 1860, Jan 1862, Ludwik 1864, Kasper 1867, Teofil 1869 (ż. Kamila Gall), Józefa 1872, Franciszek 1879.

.

BORECKIZygmunt 1899, wdowiec po Genowefie 1903-1928 z d. Rosińska - c. Kaspra i Łucji z d. Słowikowska, dzieci: Edward i Anna

13a.

BORECKIJan 1906 - s. Władysława i Bronisławy z d. Kownacka, wdowiec po Mariannie 1894-1932 z d. Skiszewska, dzieci: Helena 1919, Antoni, Bronisław, Genowefa, Jadwiga.

14.

ZALEWSKIJan z rodziną, 4 osoby.

15.

SULIKOWSKIKazimierz z rodziną, 5 osób.

16.

KOŚCIŃSKIIN. z rodziną, 4 osoby.

17.

ŻOŁĘDZIEWSKIAntoni 1891-11.04.1943, zginął wraz z synami: Franciszkiem 1930-11.04.1943, Pawłem 1932-11.04.1943. pozostała żona IN. (może Leonarda z d. Trusiewicz?)

18.

MICHNIEWICZSylwester 1895-11.04.1943, żona Janina z d. Michniewicz, dzieci: Helena, Czesław 1931-2009, Wiesław. Po wojnie w Graczach koło Opola oraz w Kędzierzynie-Koźlu (wszyscy już nie żyją).

19.

ZALEWSKIWładysław 1914 - s. Józefa i Izabeli z d. Rosińska, żona IN.

20.

KOWNACKIDominik 1906-11.04.1943, została żona z dzieckiem.

21.

ADAMOWICZFranciszek - s. Teofila i Józefy z d. Wolak, żona Rozalia z d. Zalewska, 3 dzieci IN.

22.

ADAMOWICZPiotr 1894-11.04.1943 - s. Teofila i Józefy z d. Wolak (albo raczej: i Petroneli z d. Zaręba - I żony Teofila), żona Elżbieta 1895 z d. Wysocka - c. Franciszka i Katarzyny 1880-1942 z d. Żołędziewska z Niesześci, dzieci: Bolesław (poniżej, na swoim), Zofia 1922-1994 (Barwińska, w poz. 40), Kazimiera 1924-1995, Konstanty 1930-2011 (po wojnie w Słupsku), Alfreda 1933. Po wojnie w powiecie chełmskim.

22a.

ADAMOWICZBolesław 21.05.1920-11.04.1943 - s. Piotra i Elżbiety z d. Wysocka, żona Genowefa 1911-11.04.1943 (*Majdan Komarowski) z d. Koksanowicz - c. Jana i Pauliny z d. Żołądziewska, 3 osoby.

23.

NIKLEWICZIN., wdowa z 2 dzieci.

24.

ZAKRZEWSKIKazimierz - s. Mikołaja i Albertyny z d. Zalewska. W rodzinie 5 osób.

25.

ŻOŁĘDZIEWSKIŁucjan 1896 - s. Michała i Pauliny z d. Krasicka, żona Anastazja 1899 z d. Zielińska, dzieci: Wacław 1920, Piotr 1925, Józefa 1928, Mieczysław i Bolesław 1929, Helena 1935.

26.

ZAKRZEWSKIFlorian 1873-11.04.1943 - s. Mikołaja i Albertyny 1846-1926 z d. Zalewska, żona (śl.1898) Dioniza z d. Żołędziewska - c. Aleksandra i Adeli z d. Lipińska, synowie: Jan (poniżej) i Baltazar (w Majdanie Komarowskim). Rodzeństwo Floriana to: Kazimierz, Edward, Aniela (Drzewiecka, w Miłaszowie), Helena, Bolesława i Monika.

ZAKRZEWSKIJan 1898 (*Majdan Komarowski), żona Rozalia 1903-11.04.1943, syn Zbigniew 1932-11.04.1943.

27.

SAWICKAMichalina +1971 z d. Żołędziewska, wdowa po Mieczysławie 1895-1934 - s. Norberta (s.Antoniego i Antoniny z d. Żołędziewska) i Anieli z d. Sawicka, dzieci: Wincenty (żonaty, zginął przy rozminowywaniu Warszawy, miejsce pochówku nie znane), Franciszek, Konstanty, Magdalena (zam. ostatnio: Sitno, pow. nakielski) i Mirosława.

28.

WACHOWSKABronisława 1885-1939 z d. Galla, wdowa po Franciszku 1884-1934 - s. Antoniego i Anieli z d. Zalewska, dzieci: Józefa 1915 (Jankowska w Lisiszczach), Stanisława 1913, Janina (Krupińska w kol. Cegielnia), Jan 1922 (ż.Genowefa Korkus z Przebraża), Helena 1917, Antoni, Bolesław, Tadeusz i Czesława.

28a.

WACHOWSKAStanisława z d. Pawłowska, wdowa po Władysławie 1898-1934 - s. Antoniego i Anieli z d. Zalewska, dzieci: Marianna. Brat Franciszka i Władysława - Józef zmarł na Kresówce.

29.

ZALEWSKIBaltazar.

29a.

ZALEWSKIRyszard 1909 - s. Józefa i Izabeli z d. Rosińska, żona IN, 1 dziecko.

30.

ZALEWSKIMikołaj z rodziną, 5 osób.

31.

ZALEWSKIWojciech (s. Franciszka 1832-1930 i Kamili 1850-1933 z d. Wachowska?), żona i córka.

32.

ZALEWSKIStanisław (s. Franciszka i Kamili?), rodzina - 3 osoby.

32a.

ZALEWSKIMieczysław z żoną.

33.

ŻOŁĘDZIEWSKIZenon 1904 - s. Michała i Pauliny z Krasickich, z rodziną, 5 osób.

34.

ŻOŁĘDZIEWSKIHipolit 1874-11.04.1943, żona Józefa z d. Maszkowska, dzieci: Mikołaj 1908 (ż.Helena Krupińska - c. Wincentego i Teofili), Jadwiga 1909, Antoni 1912 (ż.Janina Zawalska - c. Jakuba i Teresy), Aniela 1898 (m.Mikołaj Adamowicz).

35.

ADAMSKAAntonia z d. Żołędziewska - c. Mikołaja, wdowa po Zygmuncie 1875-1931, dzieci: Marcin ~1913-11.04.1943, Aniela, Wincenty, Bronisław (zaginął 5.01.1945r. w Przebrażu wraz z Czesławem Kownackim), Henryk (mieszka w Człuchowie woj. pomorskie).

36.

ZAKRZEWSKIWładysław z rodziną, 6 osób.

37.

PASZKOWSKIMikołaj 1881 - s. Jana i Józefy z d. Zalewska, żona (śl.1907) Antonina/Anastazja 1890 z d. Sulikowska - c. Antoniego, dzieci: Franciszek 1908, Stanisław 1909, Jan 1914, Dominik 1919, Cyprian 1922, Tadeusz 1926. Zabrany na Sybir w lutym 1940 roku, na ich miejscu zamieszkał żyd (NN), ale rzadko tu przebywał.

PASZKOWSKIFranciszek - s. Mikołaja i Anastazji, żona Helena 1914 - c. Wojciecha, dzieci: Danuta 1936, Eugeniusz 1939. Zabrani na Sybir

38.

CHORĄŻYCZEWSKADomicela z d. Kopij, wdowa po Piotrze 1890-5.01.1936 - s. Jana i Anny z d. Żołędziewska (1836-1920, zmarła jako wdowa), dzieci: Wacław, Franciszek i Tadeusz 1934 (postrzelony przez Ukraińców w wieku 9 lat).

38a.

CHORAŻYCZEWSKIAdam, żona Anastazja z d. Serafin, dzieci: Paulina 1903.

39.

SZUMSKIAntoni z rodziną, 5 osób.

40.

BARWIŃSKIBronisław 1916-1944 - s. Franciszka 1876-1939 (s.Aleksandra i Petroneli z d. Drzewiecka) i Heleny z d. Zakrzewska, żona Zofia 1922-1994 - c. Piotra i Elżbiety z d. Wysocka (z poz.22), 5 osób.

40a.

BARWIŃSKIIN. z rodziną, 4 osoby. Być może mieszkał tu Mieczysław, albo brat Bronisława - Baltazar lub Wacław (siostry to Dioniza i Józefa)

41.

DRZEWIECKIZygmunt 15.03.1900 - s. Władysława i Emilia z d. Rosińska (w Dąbrowie), żona IN. (Ukrainka), kilkoro dzieci IN. W czasie wojny Zygmunt z najstarszym synem w samoobronie Przebraże, jako dowódca sekcji zwiadu pieszego (wymieniany kilkakrotnie w książce H.Cybulskiego "Czerwone noce").

42.

DOMALEWSKIAntoni z rodziną, 2 osoby.

43.

BORECKIStanisław - s. Władysława i Bronisławy z d. Kownacka, z rodziną.

44.

KRUPIŃSKIJan 1894-11.04.1943 - s. Wincentego i Teofili 1872-1932 z d. Kownacka ( c. Mikołaja), żona IN., 4 dzieci. Rodzeństwo Jana to: Zygmunt (w Hołodnicy), Bronisława, Rozalia, Genowefa, Marianna, Malwina, Dioniza i Helena.

45.

DOMALEWSKIAdam 1897-11.04.1943 - s. Teofila i Natalii z d. Baczuryń, pozostała żona IN oraz 5 dzieci.

46.

DOMALEWSKIStanisław 1904 - s. Teofila i Natalii z d. Baczuryń z rodziną, 5 osób.

47.

RUSIŃSKIMikołaj - s. Ignacego i Zofii z d. Wolak. Rodzina 6 osób.

48.

ZALEWSKIHieronim 1904-1942 - s. Kazimierza 1878-1937 (s.Franciszka 1832-1930 i Kamili 1850-1933 z d. Wachowska) i Stefanii 1876-1936 z d. Rosińska (c. Kazimierza i Anieli z d. Bednarska), żona Stanisława z d. Krzepińska, dzieci: Alfons, Zygmunt i Bronisława.

49.

ZALEWSKIFranciszek - s. Kazimierza i Stefanii. Rodzina - 5 osób.

50.

ZALEWSKIBolesław - s. Kazimierza i Stefanii. Rodzina - 3 osoby.

51.

DOMALEWSKITeofil 1860-25.06.1942, żona Natalia/Anna z d. Baczuryń, dzieci: Jerzy (p.52), Mikołaj (p.53), Adam (p.45), Stanisław (p.46), Władysław (poniżej), Agata.

DOMALEWSKIWładysław z rodziną, 5 osób.

52.

DOMALEWSKIJerzy, żona Brygida z d. Zalewska, dzieci: Bolesław 1922-11.04.1943, Józefa 18.05.1920-30.06.1995 (m.Stanisław Borecki), Helena 8.08.1923 (m.Józef Rosiński), Bronisława 25.05.1926-04.07.2001 (m.Jan Kozłowski), Kazimiera 6.10.1928 (m.Czesław Paszkiewicz). Wiosną 1943 r. schronili się w Przebrażu. Po wojnie zamieszkali w Białośliwiu, woj. wielkopolskie.

53.

DOMALEWSKIMikołaj - s. Teofila i Natalii z d. Baczuryń, z rodziną, 5 osób.

54.

KRUPIŃSKICyprian 1901 (*Czernyż) - s. Edwarda Franciszka 1861-1926 (s. Ludwika i Ewy z d. Wyszyńska) i Walentyny 1863-1936 z d. Kopij, żona IN., 2 dzieci. Rodzeństwo Cypriana to: Wincenty (p.2), Leon (p.2a), Cyprian (poniżej), Bolesław 1912, Aniela, Bronisława, Józefa, Marianna i Helena (p.3).

55.

WOLAKMieczysław 1896-1957, żona Józefa 1898-1979 z d. Krupińska, synowie: Tadeusz lat 21 (małoletni uczestnik kampanii wrześniowej 1939. 1.07.1944 żołnierz 27 Woł. DP AK. oficer WP). Roman - lat 19 (od 1944 oficer WP). Henryk 1927-1955. Od wiosny 1943 do lata 1945 rodzina przebywała w Przebrażu, a po wojnie zamieszkała pod Warszawą.

56.

WOLAKKazimierz, gajowy, stryj Mieczysława osiadły na roli, żona Kamila z d. Wysocka, dzieci, w tym c. Izabela 1907 (m.Michał Miszczuk, śl.1943).

57.

SULIKOWSKIZenon, żona Bolesława z d. Zakrzewska, 3 osoby.

58.

SULIKOWSKIBaltazar 1911 - s. Zenona i Bolesławy z d. Zakrzewska, z rodziną, 4 osoby.

59.

BORECKIPiotr z rodziną, 7 osób.

60.

ADAMOWICZMieczysław 1896-1962 - s. Teofila i Józefy z d. Wolak, żona Monika 1901-1980 z d. Zalewska, dzieci Jadwiga 1923-1974, Helena 1927-2000, Roman 1931-1993. Po wojnie: Pogorzela.

61.

ZALEWSKICyprian z rodziną, 4 osoby.

62.

MALINOWSKIIN. z rodziną.

63.

JABŁOŃSKIIN. z rodziną.

64.

GALLAFranciszek 1906-1967 - s. Stanisława +1917 (w Chicago) i Michaliny 3.03.1885-18.03.1980 z d. Olszewska, żona Monika 8.01.1915-20.05.1996 (Mielaszów-Bydgoszcz) z d. Drzewiecka, dzieci: Henryk 1934-1977 (+Wyrzysk), Edmund 1937. Franciszek - uczestnik Kamp. Wrześniowej oraz żołnierz I AWP, walczył o Kołobrzeg i Berlin. Po wojnie zamieszkali w Bydgoszczy.

65.

ZALEWSKIRafał 1876 - s. Franciszka 1832-1930 i Kamili 1850-1933 z d. Wachowska, żona (śl.1907) Aniela 1886 z d. Krupińska - c. Edwarda i Walentyny z d. Kopij. Zabrany na Sybir. Syn Piotr w Trościańcu. Rodzeństwo Rafała to: Stanisław (p.32), Kazimierz 1878-1937, Wojciech (p.31) i Kamila.

66.

OZIMEKJózef, żona Helena, dzieci: Kazimierz Teresa. Posiadali sklep w Kołkach, skąd uciekli przed frontem na Taraż.

67.

GALABaltazar 24.03.1910-11.04.1943 (porżnięty i odarty ze skóry) - s. Wincentego i Anny z d. Malinowska. V.n. Galla. Po mordach, gospodarstwo zostało ograbione i spalone.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok kolorem niebieskim - śmierć z rąk banderowców. IN - imię nieznane.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Tadeusz Brożbar[wrzesień 2004] skan stronywww.kresy-wschodnie.prv.pl

2.

Andrzej Mielcarek[marzec i czerwiec 2009] uzup. poz. 5, 10, 13, 28, 33, 35, 38, 40, 57 i 58 dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

3.

Elżbieta Barcz[maj 2009] uzup. poz. 25.ela.barcz(a)wp.pl

4.

Wiesław Chorążeczewski[czerwiec 2009] uzup. poz. 38. Jestem wnukiem Domiceli, synem Franciszka.sp8cge(a)gmail.com

5.

Jolanta Wiśniewska[wrzesień 2009] uzup. poz. 10 i 34. Informacje od mojego taty - Romana Adamowicza, syna Mikołaja, wnuka Hipolita Żołędziewskiego.jolanta.wisniewska(a)wp.pl

6.

Edmund Galla[lipiec 2009] korekta nazwiska (było Gala) i uzup. w poz. 64, [marzec 2011] korekta i uzup. w poz. 64. [styczeń 2013] korekta i uzup. w poz. 64.ewa.galla(a)gmail.com

7.

Jarosław Burek[listopad 2010] uzup. poz. 9a.human1967(a)o2.pl

8.

Helena Dominiak[luty 2011] uzup. poz. 9a.dbartkowicz(a)wp.pl

9.

Marta Michniewicz[kwiecień 2011] uzup. poz. 18.marta_michniewicz(a)wp.pl

10.

Iwona Wójcik- wnuczka Heleny. [czerwiec-lipiec 2011] uzup. poz. 52.iwonakar(a)o2.pl

11.

Henryk Adamski[lipiec 2011] uzup. poz. 35.ememcia(a)gmail.com

12.

Dariusz Mostrąg[czerwiec 2012] poz. 66.mostrag(a)wp.pl

13.

Agnieszka Dyjak[listopad 2012] uzup. poz. 10, 21, 22, 40, 60. wg. tom IV skorowidz małżeństw parafii Kołki 1864-1919, str.612 1911/25 i z relacji męża - wnuka Kazimiery, po konsultacji z Jolantą Wiśnieśniewską - wnuczką Mikołaja oraz Jana Wysockiego - potomka Katarzyny Wysockiej.agadyjak30(a)gmail.com

14.

Krzysztof Sajdak[grudzień 2012] korekta i uzup. w poz. 41, 64 oraz przeniesienie dotychczasowej poz. 41a. do wykazu Milaszowa.krzysztof.sajdak(a)gmail.com

15.

Czesław Kamiński[listopad 2013] poz. 67. (uzup. Red.)czkamyk(a)op.pl

16.

Mieczysław Adamowiczs. Romana. [marzec 2016] uzup. poz. 60.mieczyslawadamowicz(a)wp.pl

17.

Marek Adamski[październik 2017] uzup. poz. 27.solidarnoscradpol(a)wp.pl

Zgodnie z obłędną eksterminacyjną polityką nacjonalistów ukraińskich w stosunku do ludności polskiej na Wołyniu 11 IV 1943 r. został zorganizowany napad ukraińskich band na kol. Taraż, w wyniku którego 21 mieszkańców kolonii zginęło, a pozostali opuścili swoje płonące zagrody i ratując życie, uciekli najpierw do Kołek, gdzie stacjonował niewielki garnizon niemiecki, a potem w sposób zorganizowany, pod eskortą samoobrony, przedostali się do Przebraża, gdzie przetrwali w większości do 1945 r. tj. do czasu ewakuacji na Ziemie Zachodnie Polski. Kolonia Taraż została spalona już wiosną 1943 r, a obecnie jest zrównana z ziemią i nie ma po niej żadnego śladu, rozciągają się tam pola uprawne.


Wykaz mieszkańców (1-64), plan i opis kol. Taraż sporządził Tadeusz WOLAK, b. mieszkaniec tej kolonii (poz. 55). Opracowanie redakcyjno-techniczne - Czesław PIOTROWSKI. Warszawa, grudzień 1999 r. Wersja komputerowa Tadeusz Brożbar. www.kresy-wschodnie.prv.pl, opieka nad stroną Andrzej Mielcarek.


Utworzenie strony: wrzesień 2004, ostatnia edycja: lipiec 2019 r.

ros. (Memorial): Тараж, Тараш