wieś

TARAŻ STARY

gromada Taraż Stary, gmina Poczajów, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Poczajów


Opracowywane w okolicy:
Lewkowce, Taraż Nowy, Białozórka, Borszczówka, Popowce, Wola Korybutowiecka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

SIMORAMikołaj 21.12.1918-29.07.1944 (poległ w Dębówce, szer. 1 DP) - s. Konstantego

2.

KOSZELMaria (wdowa po Janie?), dzieci: Maria 1920 i Włodzimierz 1918 z żoną Anną 1920 - c. Timofieja. Zabrani na Sybir.

3.

BIAŁORUS

Teodor, żona Małgorzata z d. Milanowska, dzieci: Stanisław 1921-1934.

4.

BIELAK

Marian.

5.

MAZUR

Wojciech, żona Aleksandra z d. Cisar, dzieci: Włodzimierz 1933.

Uzupełnienia mile widziane.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Andrzej Mielcarek[maj 2012] poz. 1. na podst. "Księgi poległych na Polu Chwały 1943-1945" (CAW, III-7/361, s.6); poz. 2 z listy MemoriałuStrony o Wołyniu

2.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 3-5. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: maj 2012 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.

inne strony O KRESACH

ros. (Memorial): Старый Тараж