kolonia

TELCZE

gromada Telcze, gmina Kołki, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Kołki


Opracowywane w okolicy:
Kulikowicze, Krasnowola, Zarzecze, Grabina,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

SAWONIUKRoman

2.

JACKOAron 1888 - s. Jakuba.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Andrzej Mielcarek[od listopad 2010] poz. 1 z ogłoszenia w WDW w 1938r., poz. 2 z Wykazów ks. Żurka.Strony o Wołyniu

Data powstania strony: listopad 2010 r., ostatnia edycja: kwiecień 2014 r.

inne strony O KRESACH

.