kolonia

TOMASZÓW

gromada Tomaszów, gmina Deraźne, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Deraźne


Opracowywane w okolicy:
Dąbrówka, Postójne, Anielówka, Złaźne, Czudwy, Stawek,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kolonia Tomaszów zasiedlona była w latach 30-ych przez osadników polskich, miała zabudowę drewnianą. Rozbudowała się wzdłuż trzech dróg, w centralnej części odległych od siebie o około 1 kilometra. Teren był płaski i widoczność bardzo dobra.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

Przy drodze od Postójnego do lasku zwanego Pożarkami (za nim Zwiżdże).
1.DOMARACKIAntoni +03.1943, żona (śl.1927) Marianna +03.1943 z d. Kornatowska, dzieci: Wacław 1929, Tadeusz 1932. V.n.: Domaradzki, Domeradzki.
2.DOMARACKIWładysław, żona (śl.1925) Helena z d. Kucharska, dzieci: Władysław 1926, Józef 1925.
3.FURMANEKFilip +07.1943, żona Marianna +25.03.1943, z d. Brodulek, dzieci: Otylia 1928 "Otola", Feliks (zabrany na Sybir, zaginął) i Helena +07.1943.
4-8nnIN. Rodziny ukraińskie
Przy drodze do Postójnego z kierunku od południa.
9.OSOWSKIJózef z rodziną +03.1943. V.n.: Ossowski
10.OSOWSKIWładysław, żona IN (Ukrainka) +03.1943, córka IN +03.1943 i syn Mieczysław.
11SIARKOWSKIKazimierz +03.1943, żona (śl.1930) Helena z d. Oleszek, wdowa po Andrzeju Rusinku, córki: Czesława Zofia 1931, Marianna 1933? Leokadia 1936.
RUSINEKJan 1923 - s. Andrzeja i Heleny.
12.OLESZEKJózef +03.1943, żona Józefa z d. Woźniak, dzieci: Kazimiera 1926, Genowefa 1930.
13.OLESZEKIN.
14.KONECZNYIN., synowie Bolesław (poniżej), Jan i Józef
KONECZNYBolesław 1913-16.03.1943, żona Genowefa 1916-1988, dzieci: Alojzy 14.07.1936-1988, Roman 20.09.1939. Po wojnie Kursko.
15.KONECZNYLudwik, żona Antonina z d. Jabłecka, dzieci: Józef 1924, Kazimiera 1927, Janina 1929, Alojzy 1932.
16.SKIBAMichał, żona Katarzyna z d. Ślusarczyk, dzieci: Małgorzata 1925, Stanisława 1929.
17.nnIN. Ukrainiec, kupił gospodarstwo od Pawła Mazura.
18.CHMIELNICKIIN. +1943, żona IN. +1943, córki IN (po m. Koneczna) +1943 i IN. +1943; synowie: Michał +1943, Franciszek +1943, Jan... Łącznie 11 osób, zamordowani i spaleni w marcu 1943r. Uratował się Janek.
Przy drodze do Pożarek (na mapie kierunek Biczal-Stawecki Klin)
19.SAŁEKAndrzej, żona Marianna z d. Szymańska, dzieci: Stefan 1921, Krystyna 1927-03.1943, Kazimierz.
20.CIOSEKIN.
21.HANCKIIN. (Ukrainiec), syn Wołodika.
22.MORKAIN. +03.1943.
23.MOSEKStanisław, żona IN. z d. Kijowska z Łucka. W Sosnowcu była rodzina.
24.MOSEKFranciszek.
25.WITOSZKOIN. (Ukrainiec), dwóch dorosłych i żonatych synów: Dymitr (ż.Sańka) i Neczypor. Kuzyni Ihnatuków. Mieszkali naprzeciwko Gawłów.
26.GAWEŁJan +16.03.1943, żona Bronisława +16.03.1943 z d. Osojca, dzieci: Maria 1925, Emilia 1927 "Mila", Mieczysław 1929, Tadeusz 1931, Julian 1934-16.03.1943, Zdzisław 1938-16.03.1943. Przybyli z kieleckiego w 1924 r. Po śmierci najbliższych, Mieczysławem zaopiekował się Aleksander Mierzejewski z Łucka (poz.137).
27.BŁASZCZUKIN. (Ukrainiec), syn Anton.
28.KUCHARCZYKJan.
29.GRECHIN. (Ukrainiec).
30.MARSZAŁEKIN., żona IN. (Ukrainka), córka Eugenia.
31.WIADEREKMichał, żona Marianna z d. Dębska, dzieci: Zofia 1924, Stefan 1926, Marianna 1928.
32.DĘBSKITomasz, wdowiec, II żona (śl.1930) Janina z d. Wieczerzak, dzieci: Genowefa Anna 1930, Helena 1932.
33.KUCHARCZYKJózef, żona (śl.1929) Marianna z d. Bazańska, córka Anna Mirosława 1929.
34.SZANDERWincenty, żona Bronisława z d. Niewczas, dzieci: Jan 1929, Teresa 1937, Danuta 1938, Aniela 1939 - po wojnie woj. łódzkie (po m. Pilaza).
35.KANDYBAMichał. Uciekli, obecnie w. Kursko i m-to Międzyrzecz, woj. lubuskie.
36.KANDYBAJan. Uciekli jw.
Przy samych Pożarkach
37.KANDYBAIN. (seniorzy). Uciekli jw.?
KANDYBAStanisław, syn Edward i córka? Anna.
38.KORYCKIIN., (senior).
39.KORYCKIStanisław +03.1943, żona Jadwiga, córka IN.
40.KORYCKILucjan, żona (śl.1926) Marianna z d. Kandyba, dzieci: Józefa 1927, Lucjan 1930.
Przy drodze równoległej do gościńca
41.SYDORIN. (Ukrainiec).
42.GRABOWSKIIN.
43.nnIN., polska rodzina.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie niebieskiej - osoba zamordowana przez bandytów ukraińskich.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Ryszard Konieczny[listopad 2007] poz. 15, 18, 35-37rkkp(a)neostrada.pl

2.

Janina Stefaniak[styczeń 2008] poz. 26. Jestem [...] krewną rodziny Gawłów z kol. Tomaszów. Otóż pan Mieczysław Gaweł opisał swojej rodziny dzieje, wykonał mapkę Tomaszowa oraz Radomianki. Niestety, nie posiadam skanera, aby to wszystko przesłać, a są tam informacje gdzie kto mieszkał i kim był. Proszę o pomoc.jankasno(a)wp.pl

3.

Zygmunt Biernacki[sierpień 2009] poz. 12. na podst. relacji Genowefy Łuciów z d. Oleszekzygmuntbiernacki(a)gmail.com

4.

Andrzej Mielcarek[sierpień 2009] poz. 3. na podst. wpisu na stronie www... [maj 2013] pozostałe poz. i wstęp ze wspomnień Mieczysława Gawła, uzup. dzięki "Wykazom..." ks. Żurka.Strony o Wołyniu

5.

Wanda Sudzik[grudzień 2011] poz. 34 na podstawie relacji Anieli Pilazywanda.sudzik(a)wp.pl

6.

Stefania- c. Andrzeja i Marianny. [maj 2013] uzup. poz. 19.brak kontaktu

7.

Izabela Popowska[listopad 2016] uzup. poz. 11.robaczki5(a)gazeta.pl

Data powstania strony: listopad 2007 r., ostatnia edycja: listopad 2016 r.

inne strony O KRESACH

.