wieś i folwarki

TWERDYNIE

gromada Twerdynie, gmina Kisielin, powiat Horochów, woj. wołyńskie
parafia Kisielin


Opracowywane w okolicy:
Kurant, Wysoka, Antonówka Janów, Adamówka, Dunaj, Zapust Kisieliński, Jasiniec, Leonówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

PAPUŻYŃSKIAntoni 1899 - s. Jana +1943 i Marii z d. Sołotwińska, żona Bronisława 1908 z d. Mularkiewicz, dzieci: Bronisław 1925, Zenon 1927, Władysław 1930, Eugeniusz 1939, Antoni. Mieszkał z nimi ojciec Antoniego.

2.

PAPUŻYŃSKIJan - s. Michała i Klementyny z d. Zinkiewicz, żona Maria z d. Sołotwińska, dzieci: Tadeusz, Stefan. Siostra Jana - Aniela (Gałęzowska) mieszkała w Oździutyczach.

3.

PAPUŻYŃSKIWawrzyniec - s. Jana i Marianny z d. Słotwinska, żona Stefania z d. Świderska - c. Leonarda i Marii, dzieci: Janina 1932, Józef 1935, Roman. Mieszkali z nimi bracia Wawrzyńca: Tadeusz (wywieziony), Paweł (zmarł), Stefan 2.08.1916 Szczęsnowka (w czasie wojny w niewoli niem.). Rodzeństwo Stefanii mieszkało w Adamówce.

4.

ŚWIDERSKIJan +1970, żona Janina +1959 (w Brudnowie na Kujawach) z d. Papużyńska, dzieci: Stanisław 1926-1998, Genowefa, Henryk, Janina 1931-1985.

5.

SOŁOTWIŃSKIWładysław "Bekas", żona Bronisława +1943 z d. Kraszewska, dzieci: Leonarda, Piotr, Stanisław (żonaty na Dunaju).

6.

SOŁOTWIŃSKIJózef 1893-1943 - s. Władysława i Bronisławy, żona (śl.1921) Julia 1903 z d. Wereżyńska, dzieci: Stanisława, Aniela +1943, Bolesław, Zdzisław.

7.

SOŁOTWIŃSKIAntoni +1943 "Znos", żona Katarzyna +1943, dzieci: Stanisław, Weronika, Bronisława +11.07.1943 (w kościele kisielińskim, rodzice zamordowani później).

8.

PAPUŻYŃSKILudwik +1943, żona Aurelia +1943, dzieci: Feliks +1943, Józef, Aniela, Stanisław, Janina +1943, Kazimierz +1943, Felicja.

9.

ANTONIAKKarol +1943, żona Aniela +1943, dzieci: 2-je +1943.

10.

ANTONIAKPiotr +1943, żona Aniela +1943 z d. Kupczyńska, dzieci: Henryk 1935-1943 i IN. +1943.

11.

ŚWIDERSKIIN.

12.

ZAWADZKAIrena +11.07.1943 (w kościele kisielińskim), nauczycielka. Mieszkała ze swoją matką +1943 i siostrzenicą Zofią +1943.(zamordowane później).

13.

RUKATHenryk 1912 (*stan Indiana, USA) - s. Franciszka i Józefy z d. Litfa, żona Alina, syn IN.

14.

KLESZCZUKStefan 1898.

15.

FEKNER3-osobowa rodzina +07.1943. Rodzina w Gruszówce.

W folwarku Twerdynie I mieszkali: (stan z około 1939 r.)

1.

MARTYNOWSKITadeusz, właściciel ziemski.

2.

DZIKOWSKIMichał +1943, zarządca, żona Helena +1943 z d. Matuszewska, dzieci: Józef, Tadeusz +1943, Stanisława +1943, Marian +1943.

3.

JANCZAKPaweł +1943, gajowy, żona (IN) +1943, dzieci: Henryk, Stanisław, IN. +1943, IN. +1943.

4.

PAWLUŚIN., fornal z czeladzią, z rodziną.

W folwarku Twerdynie II mieszkali: (stan z około 1939 r.)

1.

NIESCHODOWSKIBorys, właściciel ziemski.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienia: rok w barwie niebieskiej - osoba zamordowana przez bandytów ukraińskich.. IN - imię nieznane.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

anonim[grudzień 2007] poz. 1-8brak

2.

Jarosław Chruścicki[styczeń 2008] poz. 9-12 i uzup. poz. 1, 3, 5-8 oraz folwark I poz.1-4, folwark II poz. 1 na podst. książki Włodzimierza Sławosza Dębskiego "Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska" Lata 1939-1943carcarewicz(a)wp.pl

3.

Marian Rukat[maj 2008] poz. 13 z opowiadań Dziadka.marian.rukat(a)onet.eu

4.

Magdalena Stankiewicz[październik 2009] uzup. poz. 3 z informacji dziadka - Jana Świderskiegomstankiew(a)wp.pl

5.

Piotr Klejna-Wendt[sierpień 2012] uzup. poz. 3.peter.klejna(a)gmail.com

6.

Czesław Kamiński[styczeń 2013] uzup. poz. 10. [od październik 2013] poz. 14 z ogłoszenia w Wołyńskim Dzienniku Wojewódzkim, poz. 15, uzup. poz. 4.czkamyk(a)op.pl

7.

Walter Papuzynski[kwiecień 2019] korekta w poz. 8. Jozef Papuzynski was my father.dpapuzynski(a)gmail.com

Data powstania strony: grudzień 2007 r., ostatnia edycja: kwiecień 2019 r.

inne strony O KRESACH

.