wieś

TWORYNICZE

gromada Tworynicze, gmina Chorów, powiat Horochów, woj. wołyńskie
parafia Łokacze


Opracowywane w okolicy:
Cewelicze, Chorów, Łokacze, Rogowicze, Zajęczyce,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej TWORENICZE. W izbie wiejskiej utworzono scenę na której odbywały się przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne. Adaptacje sztuk przygotowywał nauczyciel z Rogowicz. Działała w tym czasie również orkiestra: skrzypce, klarnet, trąbka harmonia. Mieszkańcy chodzili do kościoła w Łokaczach.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

PRAŻAKFranciszek, żona IN., dzieci: syn Stanisław (ż.Stanisława Kanios z Wiktorówki).

2.

PEPIKWacław - Czech, żona IN., dzieci: 3 córki, jedna z nich Marianna.

3.

BIELJacenty, inżynier mierniczy, żona Irena Stanisława z d. Przysiecka, dzieci: Janina Barbara 1931

4.

JAKUBEmilia, panna

5.

KUCZERAJózef, żona Maria z d. Brosz, dzieci: Wacław 1935

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Artur Prażak[styczeń 2013] wstęp, poz.1-2.artur.prazak(a)yahoo,fr

2.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 3-5, uzup. poz. 1. z ksiąg parafialnych.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: styczeń 2013 r., ostatnia edycja: czerwiec 2013 r.

inne strony O KRESACH