kolonia

TYSZYCA

gromada Tyszyca, gmina Berezne, powiat Kostopol, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Bronne, Polany, Perówka, Witkowicze, Kniaźsioło,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.KROPILNICKIBolesław, żona IN, córka Janina. Wariant nazwiska: Kropielnicki.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych (należy podać miejscowość)

L.p.

Informacje

1.

Leszek Rześniowiecki[luty 2009] poz. 1lrzesniowiecki(a)gmail.com

Data powstania strony: luty 2009 r., ostatnia edycja: listopad 2011 r.

inne strony O KRESACH

.