kolonia

WANDÓWKA

gromada Czerczyce, gmina Mikulicze, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia Sielec


Opracowywane w okolicy:
Zygmuntówka, Czerczyce, Bubnów, Sielec, Ułanówka, Czestny Krest,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Z WDW 1932/11: ...postanawiam: gromadę wiejską kolonja Wandówka, gminy Mikulicze, znieść, zaś kolonję Wandówka włączyć do gromady wiejskiej wsi Czerczyce, która w tym stanie rzeczy posiadać będzie obszar 686 ha w granicach z gruntami: maj. Bubnów Zygmunta Kaszowskiego, gromady wsi Rusinów, maj. Sielec i torem kolejowym Sokal-Włodzimierz, tudzież gospodarstw 99 z ludnością 565 osób.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

CZECHAdam 1890?-1991 - s. Józefa i Małgorzaty z d. Zawada, szewc, żona Weronika 1909-1990 z d. Waszczuk - c. Eliasza i Anny, dzieci: Irena 1929 (po I m.Sulib, p II m.Winczur), Hanna 1930 (po m.Kasprzyk), Regina 1931 (po m.Łobocka), Janina 1932, Stefania 1935, Feliks 1937. Wcześniej mieszkali w Uściługu. gdzie mieli domek na terenach jakiegoś dziedzica. Irena była dziewczynką do towarzystwa córeczki tegoż dziedzica. Po wojnie początkowo w Lublinie, potem na Pomorzu - ostatecznie rozproszeni po całej Polsce.

2.

ARSEŃIN.

3.

BĘDKOWSKIIN.

4.

KLIMKIEWICZIN.

5.

KOTIN.

6.

ŁYŻNIKIN.

7.

MORALEWSKIIN.

8.

PAKOSZIN.

9.

SZCZERBIKStefania 1896, dzieci: Jadwiga, Aniela, Halina, Irena. Po wojnie w Zamościu.

SZCZERBIKAntonina. Po wojnie w Zamościu.

10.

ŚNIADECKIIN.

11.

BŹDZIUCHJan. (Red.: może żona Maria z d. Ostałowska, syn Ryszard 1937).

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Barbara Depta[kwiecień 2006] poz. 1. (poz. przeniesiona w lipcu 2013 r. z wykazu Uściługa)coayanisqatsi(a)wp.pl

2.

Marta Antonina Łobocka[czerwiec 2013] poz. 2-10, uzup. poz. 1 z relacji Reginy Łobockiej z d. Czech.marta.lobocka(a)gmail.com

3.

Leopold Gwóźdź[październik 2016] poz. 11.gwozdzleopold(a)wp.pl

4.

Łukasz Mulak[październik 2016] uzup. poz. 9, źr.: AP w Lublinie, Urząd Wojewódzki Lubelski 1944-1950 Wydział Odbudowy - zniszczenia wojenne, sygn. 504.luk81m(a)tlen.pl

Data powstania strony: lipiec 2013 r., ostatnia edycja: październik 2016 r.