wieś

WAŚKOWCE

gromada Waśkowce, gmina Szumsk, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Litowiszcze, Wygoda, Rachmanów, Cyranka Lepieszówka, Malinów, Dubrowa, Załuże, Bacaje, Sadki Małe,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.CIPIRSKIStanisław 1917 (*Sadeczki Małe) - s. Jana i Julii z d. Szczubiał, żona Olga 1919 (tu*) z d. Stepczuk. Stanisław brał udział w wojnie w kawalerii konnej. W 1944 roku ranny podczas przeprawy przez Wisłę w Mokrem pod Warszawą i osadzony w obozie na terenie Niemiec. W 1945 roku wyzwolony przez wojska amerykańskie, pozostał i przez rok pracował w jednostce wojskowej Stanów Zjednoczonych, uczestnicząc również w wyzwoleniu Berlina. W 1946 r. wyjechał i odnalazł żonę w Jasionej, woj. Opole. Julia po 1945 r. osiedlona z dziećmi w Świebodzinie - zielonogórskie, a potem na stałe w Brzegu, woj. opolskie. V.n.: Czypirski, Czepirski i zruszczone Czyperycia.
2.KUKUROWSKIMikołaj 1873, I żona Anna ~1880 z d. Listowska, dzieci: Maria 1896, Emilia 1898 i IN. 1900. II żona Filipina ~1890 z d. Baranowska; dzieci: Anna 1918, Joanna 1920, Jan 1923, Józefa 1928 i Genowefa 1936.
3.KUKUROWSKIKsawery, żona Joanna z d. Kasperska, dzieci: Józef, Franciszek 1933 i in. Józef został zamordowany przez upowców w maju 1943 r. jadąc końmi z Szumska do Waśkowiec.
4.STEPCZUKI.N., dzieci: Olga (Cipirska, poz.1) oraz m.in. Kola - sotnik bandy UPA (banda ukrywająca się na terenie Uroczyska Wielkie Błoto, dokonała licznych podpaleń zabudowań osadników polskich i mordów na ludności polskiej, m.in w Hurbach, Zielonym Dębie, Kątach, Majdanie, Majdańskiej Hucie, Mostach, Marynkach, Isernie, Andruszówce, Peremorówce, Hucie Starej, Sadeczkach Małych, Surażu, Chodakach i w wielu innych miejscowościach. Sztab dowodzenia tej bandy znajdował się w szkole ukraińskiej we wsi Antonowce).
5.RENCZAdolf 1886 (tu*) - s. Rafała 1840 (tu*) i Karoliny 1841 (*Hucisko Surażskie) z d. Zielińska (z Zielonego Dębu, c.Antoniego i Antoniny z d. Wereszczyńska). Rodzeństwo Adolfa to (tu*): Wincenty (w Szumsku), Walery (w Szumsku), Bolesław (w Szumsku), Marceli (w Cyrance Lepieszówce), Zofia 1884 i Krystyna 1888.

FOLWARK - majątek „Wirthowszczyzna”. 234 ha

F1.WIRTHJustyn_Antoni +1939, żona IN., dzieci: Henryk +1943 (zastrzelony przez Ukraińców), Edward, Czesław, Zygmunt, Władysława (po m.Olszamowska), Janina (po m.Doroszkiewicz).
WIRTHZygmunt 1891-1982 (Waśkowce-Skierniewice), żona Janina 1899-1982 z d. Neyman, dzieci: Jerzy 1919-1998 (w 1941 r. przed wywózką na Sybir uciekł do Warszawy), Adam 1922-2002 (wcielony do wojska w Riazaniu, po wojnie mieszkał w Gdańsku). Po wojnie w Skierniewicach.
DOROSZKIEWICZIN., żona Janina i dzieci IN. wywiezione na Syberię.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa").

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Henryk Cipirski[listopad 2008] poz. 1.henwx(a)interia.pl

2.

Danuta Przybek[maj 2009] poz. 2. na podst. relacji krewnych i mojej mamy Janiny z d Baranowskiej. Mikołaj to dziadek mamy.48hoja(a)wp.pl

3.

Karolina Skrzypczyk[kwiecień 2011] poz. 3. [maj 2015] Czy ktoś pamięta rodzinę Kukurowskich? Franciszek to mój dziadek. Chcę poznać historię mojej rodziny będę wdzięczna za wszelkie informację.kalorinaaa(a)interia.eu

4.

Arkadiusz Leszczynowicz[październik 2011] poz. 4 głównie z informacji uzyskanych od byłego mieszkańca Iserny sierż. Aleksandra Husiatyńskiego, ps. "Alosza" - żołnierza Armii Czerwonej i I-szej Armii W.P., kombatanta RP). [sierpień 2012] uzup. poz. 1.ariel(a)wp.pl

5.

Elżbieta Wirth[luty 2012] poz. F1. Czy ktoś z Państwa słyszał lub pamięta tą rodzinę, czy coś wie i mógłby opowiedzieć o ich majątku. Poszukuję dowodu na to iż Justyn – Antoni Wirth w 1937 r. zapisał w testamencie Jerzemu i Adamowi część majątku, która nie była rozdzielona na jego dzieci. Bardzo proszę o kontakt.ewirth(a)pro-softweb.com

6.

Henryk Kaszuba[czerwiec 2013] poz. 5. [luty 2014] korekta poz. 5h.kaszuba(a)interia.pl

Informacja od Henryka Kaszuby (h.kaszuba(a)interia.pl) z dn. 3.12.2014 r.:
Ukrainiec "Tryzub" Aleksandr Stepczuk, ps."Kola" pochodzący z Waśkowiec, był dowódcą "Sotni Storczan", która w drugiej połowie 1942 roku i w pierwszej połowie 1943 roku paliła wioski i osady polskie na Ziemi Szumskiej oraz napadała i mordowała ludność polską uciekającą północnym traktem leśnym z Szumska do Krzemieńca przez Waśkowce, Kąty (Kuty), Mosty, Hutę Antonowiecką (Garncarskie Hucisko), Antonowce, Stożek, Lisznię i Białokrynicę. Kryjówką i miejscem stacjonowania bandy były trudno dostępne i bagniste kompleksy leśne położone w kier. północnym od szlaku: Antonowce - Stożek, a sztab dowodzenia był w Antonowcach (Szkoła Ukraińska - jak wcześniej podano). W okresie późniejszym Aleksandr Stepczuk był oficerem w 201 Batalionie "Nachtigal" lub 204 Batalionie "Roland" wchodzących w skład 14 Dywizji "SS-Galizien" utworzonej w m-cu: V/1943 r. we Lwowie.

Data powstania strony: listopad 2008 r., ostatnia edycja: maj 2015 r.

ros. (Memorial): Васьковцы