osada wojskowa

WĄSOWICZE

gromada Wąsowicze, gmina Mikulicze, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Ułanówka, Sielec, Siedmiarki, Chobułtów, Biała Krynica, Mikulicze,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Starosta Włodzimierski decyzją z dnia 1 maja 1924 r. L. 6251-1. na zasadzie art. 71 rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z 26-go września 1919 r. o samorządzie gminnym (Dz. Urz. Z.C.Z.W. Nr. 21 poz. 215) zmienił nazwę osady wiejskiej "Róża", położonej w gminie Mikulicze, powiatu Włodzimierskiego, Województwa Wołyńskiego na "Wąsowicze". Ministerstwo Spraw Wewnętrznych reskryptem z 27 maja 1925 r. Nr. A0.1365 decyzję powyższą zatwierdziło. Nazwa nadana na cześć pułkownika Stanisława Dunin Wąsowicza.


Szkic poprawiony przez Andrzeja Mierzyjewskiego

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

GAWROŃSKIIgnacy, kan., żona Zofia 1902 - c. Pawła, dzieci: Jadwiga 1923, Regina 1923, Heniek 1931, Zbigniew 1934, Edward 1937, Krystyna 1940 (*na zesłaniu). Zabrani na Sybir.

2.

MISAJATWincenty 1900 - s. Feliksa, kan., żona Maria 1907 z d. Mierzyjewska z Sielec - c. Mikołaja i Anny z d. Konopka, dzieci: Barbara Leontyna 1925, Mirosław 1928, Maria 1931, Janusz 1935; wywiezieni 10 lutego 1940r. w okolice Archangieska. Po amnestii z Armią Andersa przez Środkowy Wschód do Afryki Wsch.; po wojnie wszyscy osiedlili się w Anglii. Obecnie pozostali Mirosław i Marysia.

3.

LESISZFranciszek 1893 - s. Adama, żona Julia z d. Matel, dzieci: Zdzisław 1931, Zygmunt Henryk 1933.

LESISZWojciech 1895 - s. Jakuba, kan., żona Maria 1904 - c. Kajetana, dzieci: Ryszard, Halina, Zbigniew. Zabrani na Sybir. (v.n.: Lesicz)

4.

MIRSKI BODEKZygmunt, por., żona i syn Jarema. Nie wywiezieni do Rosji; Zygmunt zmarł w więzieniu we Włodzimierzu w grudniu 1939 r.

5.

SUCHODOLSKII.N., dzieci: Halina, Bogdan.

6.

CZERWIŃSKIJózef, kan, żona IN, dzieci: Jan, Wacław, Maria.

7.

WOŁOSZKIEWICZWincenty, bomb., żona Maria, dzieci: Czesław, Halina, Danuta, Irena.

8.

STRACIŃSKIKonstanty kan. V.n.: Strawiński

9.

IWANOWSKIWłodzimierz, kan., dzieci: Zygmunt 1931, Romuald 1936. Zabrani na Sybir (źr.2).

10.

KOWALEWSKIIzydor, por., legionista w latach 1918-1920 - s. Bronisława i Bronisławy z d. Czyżewska. Rodzeństwo Izydora to Jan 1915 (w Zahajcach Wielkich), Tadeusz (poniżej), Antoni i siostra IN.

KOWALEWSKITadeusz 1901 (w spisach mylnie s. Michała), zarządzał gospodarstwem, żona Maria 1910 - c. Bogusława, dzieci: Irena 1936. Przybyli z Nowostawu?. Zabrani na Sybir.(źr.2).

11.

FORYŚPiotr (*Aleksandrówka, parafia Długa Kościelna) - s. Franciszka i Jadwigi z d. Piotrkowicz, kan, żona: Janina, dzieci: Władysław, Mieczysław, Maria, Apolonia.

12.

DZIKOWSKIIN.

13.

RÓŻYCKIJózef 1896 - s. Antoniego, wachm., żona Aleksandra 1896 - c. Tomasza, dzieci: Zenon 1919, Emilia 1924, Ryszard 1925, Wanda 1928. Zabrani na Sybir (źr.2). Razem z nimi...
KOZŁOWSKAEwa 1873 - c. Demetriusza (źr.).

14.

KARPIŃSKIWincenty 1860 - s. Władysława, żona Helena 1864 - c. Jana, dzieci: Tomasz 1897 (ż.Zinaida 1898 - c. Mikołaja), wachm., Antoni 1900, bomb. (ż.Maria 1904 - c. Władysława), Stanisław 1905. Zabrani na Sybir.

KARPIŃSKIWacław, córka Helena? 1926 zabrana na Sybir.

15.

KACZORJan, bomb.

16.

MROCZKOWSKIIN.

17.

SUCHODOLSKIIN. +1943, II żona Rozalia ~1878-11.07.1943 z d. Nikodemska. Rozalia miała syna Franciszka +1943. Zamordowani przez bandy upa.

18.

CIĘŻYKFranciszek 31.07.1896-18.08.1966 (*Mikulicze) - s. Jana i Anny z d. Nikodemska, I żona Rozalia +1.01.1933 z d. Bis, dzieci: Helena (Śniosek, w poz. 19), Jan 22.08.1920-22.08.2010 (Astrachań-Wrocław), Czesław 7.09.1925-31.08.2012 (Stanisławów-Małomice), Kazimiera 3.09.1928-5.12.1979 (Włodzimierz-Warszawa, po m. Giżyńska), Stanisław 15.12.1932-6.07.1988 (Wąsowicze-Rarwin, gm. Kamień Pomorski). II żona Maria 6.03.1902-14.03.1952 (+Rarwino, pochowana w m. Jarszewo pow. Kamień Pomorski) z d. Gorgol, dzieci: Tadeusz 11.11.1934-30.11.1999 (Wąsowicze-Kamień Pomorski), Krystyna 12.05.1943-11.04.2009 (Wąsowicze-Szczecin, po m.Dominiak). Franciszek był woźnym w tutejszej szkole, zm. w Rarwinie, pochowany w Jarszewie.

19.

ŚNIOSEKJan 17.02.1917-14.02.1995 (*Potok Górny, pow. Biłgoraj) - s. Andrzeja i Rozalii z d. Marmul, żona (śl.1939) Helena 17.07.1917-9.06.1995 (*Astrachań) z d. Ciężyk, dzieci: Roman 19.01.1941 (*Włodzimierz), Teresa Cecylia 25.08.1942 (tu*). Po wojnie w Radomiu.
20.CICHY-CICHOCKIAntoni, p.por.
21.LEGUNWitold, p.por.
22.MAJEWSKIAleksander, kapr.
23.NEBESIOAndrzej, plut.
24.POLITYŃSKIJózef, chor.
25.PROCHASKAWładysław, p.chor.
26.STETYŃSKIJan, kpt.
27.DUNIN-WĄSOWICZJan, mjr
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością lub udzieliły informacji:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Tadeusz Sebestiański[październik 2007] poz. 1-16.tsebestianski(a)sympatico.ca

2.

Agnieszka Data[styczeń 2008] uzup. poz. 7.agusia223(a)wp.pl

3.

Miroslaw Misayat[luty 2009] uzup. poz. 2, 4- 6, 11, 13.mlmiayat(a)gmail.com

4.

Lech Kowalewskiz relacji mojego Taty Jana Kowalewskiego, ur. w Krzemieńcu 27.12.1915 r., Kawalerzysty oraz z informacji PCK. [grudzień 2009] uzup. poz. 10. [kwiecień i wrzesień 2012] korekty i uzup. w poz. 10. Serdecznie proszę o wiadomość o rodzinie.lechmegi(a)wp.pl

5.

Zbigniew Jan Kowalewski[luty 2010] uzup. poz. 10.zbkow(a)vp.pl

6.

Elżbieta Ogłaza[kwiecień 2011] uzup. poz. 1, 9, 13 z listy Memoriałuustronie-karpacz(a)wp.pl

7.

Paweł Wojciech Giżyński[luty 2012] poz. 17, 18, 19, uzup. poz. 3, [kwiecień 2012] korekta w poz. 18. [marzec 2015] uzup. poz. 18.pagiz(a)poczta.onet.pl

8.

Czesław Kamiński[kwiecień 2012] uzup. poz. 3. z indeksu represjonowanych.czkamyk(a)op.pl

9.

Anna Foryś-Perkowska[styczeń 2013] uzup. poz. 11. [luty 2014] korekta poz. 11.akajota(a)wp.pl

10.

Danuta Wojtowicz[wrzesień 2015] uzup. poz. 3, źródło: "Wykazy..." ks. Żurka.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: październik 2007 r., ostatnia edycja: wrzesień 2015 r.

ros. (Memorial):.Войцовичи, Ванцевичи, Ванцовичи, Вошцовичи