wieś

WICZYNIE

gromada Wiczynie, gmina Szczurzyn, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Woronczyn


Opracowywane w okolicy:
Woronczyn, Kurhan, Trysteń, Zaostrów, Krowatka, Dorosinie-Nowe,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

KOWALCZUKAleksy.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Red.[listopad 2010] poz. 1 z ogłoszenia w WDW w 1938r.Strony o Wołyniu

Data powstania strony: listopad 2010 r., ostatnia edycja: styczeń 2013 r.