kolonia

WIKTORÓWKA

gromada Wielkie, gmina Werba, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia r-k Kalinówka


Opracowywane w okolicy:
Błażenik, Czarny Las, Turopin, Wielkie,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U WZ-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.
1.ZBĄCKIStanisław (s.Marcina?), żona Maria, dzieci: Celina, Maria, Mieczysław. V.n.: Zboncki, Dzbącki.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Wincenty Gaweda[kwiecień 2016] poz. 1wincentygaweda(a)gmail.com

Data powstania strony: kwiecień 2016 r., ostatnia edycja: grudzień 2017 r.