wieś

WILCZE

gromada Wilcze, gmina Silno, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Chołoniewicze


Opracowywane w okolicy:
Nierucze, Koźle, Huta Mydzka, Mielnikowo,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-ŻWieś Wilcze, leżąca w gminie Silno w powiecie łuckim na Wołyniu istniała już na początku XIX wieku i pod nazwą WOŁCZE (Budki Wołcze) figuruje w księgach metrykalnych parafii w Deraznem do 1925 roku, kiedy to utworzono parafię w Chołoniewiczach z kościołem (kaplicą drewnianą) z 1754 r. Stamtąd wywodzili się przede wszystkim Chorążyczewscy, Żołędziewscy i Kopije. Otoczona lasami, z dala od szlaków komunikacyjnych i miast, z nie najlepszą glebą, wieś prowadziła żywot rolniczy, dzieląc w rodzinach ziemię na coraz mniejsze gospodarstwa. W 1937 r. wieś liczyła 53 zagrody, a w 1943 r. 63 zagrody i ponad 300 mieszkańców. Była tu czteroklasowa szkoła podstawowa z jednym nauczycielem, którym do końca był Alojzy Krupa, późniejszy komendant samoobrony w Wilczem.

.WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r (najdalej do kwietnia 1943 r.). Rozmieszczenie gospodarstw na planie ma niewiele wspólnego ze stanem faktycznym (do pobrania: dokładna mapa).
1.CHORĄŻYCZEWSKAWalentyna z d. Sawicka, wdowa po Gracjanie - s. Hieronima i Joanny z d. Felińska, dzieci: Jan (w Trojanówce), Marcin, Antoni +1940 (ppor. WP, zamordowany w Katyniu, ż. Albina, c. IN 1938-1940, zm. na szkarlatynę), Helena (Basińska w Koźlu), Franciszka, Urszula (Wysocka, w poz. 23), Janina.
2.CHORĄŻYCZEWSKIJózef "Z Długiej Niwki", żona Marianna; dzieci: Aniela 1922 (Ramel, w Hucie Mydzkiej), Zygmunt 1925 i Jan.
3.CHORĄŻYCZEWSKIHipolit 1891 - s. Adama i Anieli z d. Sulikowska, żona Aniela 1896 z d. Wysocka - c. Łucjana i Stefanii (z poz. 21), córki: Janina 1920 (zm. dzieckiem pochowana w Chołoniewiczach), Regina 1922 (śl.1940, m.Antoni Żołędziewski - s. Anastazego z poz. 56), Stefania 1925 i Janina 1928. Rodzeństwo Hipolita to: Rozalia (Sulikowska, w Nieruczem), Walentyna (Serafinowicz, poniżej), Józefa (Kopij, w Nieruczem).
SERAFINOWICZPaweł z Borsuków, żona Walentyna, dzieci: Janina 1921 (m.Sulikowski z Temnego, mieli 3 dzieci IN), Hipolit 1923, Genowefa 1925, Aniela 1928.
4.KONEFAŁJózef, żona Stanisława 1906 z d. Chorążyczewska - c. Adama i Malwiny z d. Żołędziewska, wdowa po Kopiju (dzieci poniżej), dzieci: Agnieszka i Czesław.
KOPIJ- dzieci Bronisława i Stanisławy: Aleksander 1926, Romualda 1928, Marianna (zm.dzieckiem) i Piotr 1934. V.n.: Kopiej.
5.BASIKOWSKIEdward, żona Józefa. Bezdzietni.
6.BASIKOWSKIKazimierz, żona IN; 3. małych dzieci IN.
7.BASIKOWSKICyprian +1942 (jesienią skatowany w Cumaniu przez ukraińskich schutzmanów), żona Stanisława. Bezdzietni.
8.CHORĄŻYCZEWSKIWalenty "Kątny", wdowiec; synowie: Franciszek +07.1941, Emilian +07.1941, Władysław 1929-07.1941 "Szostak" (i Piotr Kopij +07.1941, znaleźli w lesie bombę i zdetonowali pod domem); pozostali: Antoni (ż.Albina Kopij z poz.59, w czasie gdy Antoni był w niewoli niem., Albina mieszkała u swoich rodziców), Florian, Zenon i Józef.
9.CHORĄŻYCZEWSKIKatarzyna (chyba z d. Sulikowska), wdowa po Adamie, dzieci: Jan (p.10), Franciszka (Burzyńska, w poz. 61), Helena 1922.
nnIN. - syn INN i Katarzyny (po śmierci męża poślubiła Adama Chorążyczewskiego), syn był w niewoli niemieckiej.
10.CHORĄŻYCZEWSKIJan 1907 - s. Adama i Katarzyny, żona Antonina 1903 z d. Sulikowska, dzieci: Apolonia 1935, Bolesław 23.09.1937, Mieczysław, Ryszard 1943. Mieszkali na Kątnym od str. Majdanku Lip. Ich dom został podpalony przez UPA jak pierwszy. Po wojnie w Oraczach koło Ełku.
11.CHORĄŻYCZEWSKIAleksander - s. Leona i Elżbiety z d. Borowska, żona (śl.1933) Kazimiera z d. Kostecka, 4. dzieci IN (najstarsze ok. 8 lat). Rodzina bardzo biedna, wybudowali chatę na „zachwacie”.
12.CHORĄŻYCZEWSKIAnastazy 1888-04.1943, brat Bronisława (poz.26) i Jacka (w Nieruczem), I żona Aniela Żołędziewska, dzieci: Zygmunt 1917-08.1943, Genowefa, Stanisław, Jan; II żona Leontyna 1893-08.1943, dzieci: Józef 1928, Stanisława 1933-08.1943.
13.CYBULSKAJadwiga, wdowa (1 mąż Brusiło IN, syn poniżej); córka Rozalia 1923. Rodzina bardzo biedna.
BRUSIŁOFranciszek, żołnierz Wojny Obronnej 1939 r., do domu powrócił.
14.CHORĄŻYCZEWSKIAdam - s. Adolfa, żona Walentyna z d. Kopij - c. Zygmunta, dzieci: Franciszka 1928, Mirosław ~ 1938. Ojciec Adama i Zygmunta - Adolf s. Macieja i Teresy z d. Horoszkiewicz, kilka razy owdowiał i trudno ustalić imię ich matki nie znając roku urodzin dzieci. Prawdopodobnie ostatnia żona Adolfa to Katarzyna z d. Andrzejczak po I m. Chorąża/Chorążyczewska (śl.1918).
15.CHORĄŻYCZEWSKIZygmunt - s. Adolfa, żona Genowefa "Polaczka z centrali", dzieci: Czesława 1933, Mirosława 1935, Czesław 1938 i IN- mały synek.
16.CHORĄŻYCZEWSKIAnastazy - s. Leona i Elżbiety z d. Borowska, żona Aniela; 2 dzieci IN. W 1942 r. zabrani na roboty do Niemiec
17.CHORĄŻYCZEWSKIElżbieta z d. Borowska, wdowa (śl.1902) po Leonie - s. Macieja i Teresy z d. Horoszkiewicz, dzieci: Aleksander (poz. 11), Anastazy (poz. 16), córka IN (zamężna w innej wsi), Jan " Karmańczyk" kawaler, mieszkał w nędzy z matką.
18.CHORĄŻYCZEWSKAPaulina 1884-04.1943 z d. Janicka - c. Walentego i Tekli z d. Maszkowska, wdowa po Bolesławie. Dzieci nie mieli. Paulina wzięła na wychowanie Kazimierza Wodarę. W czasie napadu, zginęła w drodze z Wilczych do lasu, gdzie się ukrywała razem z innymi. Bracia Paweł i Jan mieszkali z rodzinami w Podsieleczach.
WODARAKazimierz z Podsielecza - s. Ignacego i Marianny z d. Janicka, żona Marianna z d. Żołędziewska z Romaszkowa, dzieci: Ignacy 1936, Józef 1938-1938, Telesfor 1940 i Jadwiga 1942. Po wojnie Sielec, pow. inowrocławski. Kazimierz był siostrzeńcem Pauliny
19.CHORĄŻYCZEWSKIJózef - s. Franciszka i IN. (zmarli na tyfus), I żona Genowefa z d. Horoszkiewiczz z Omelanki, synowie: Emilian 1922 i Stanisław 1924 (aktywni członkowie samoobrony w Wilczem); II żona Waleria z d. Jaworska - c. Stefanii z Ożgowego, dzieci: Władysław 1931 i Stanisława 1935.
CICHOCKIHipolit, żona Aniela z d. Chorążyczewska - c. Franciszka, syn Mieczysław.
20.CHORĄŻYCZEWSKIMaciej, żona Helena z d. Wysocka - c. Józefa i Narcyzy (p.24), dzieci: Genowefa, Kazimiera, Jan, Janina, Hipolit, Mirosława, Zygmunt, Piotr.
21.WYSOCKILucjan, brat Jana i Józefa, wdowiec po Stefanii, dzieci: Walenty (poniżej), Aniela (Chorążyczewska, w poz. 3), Zygmunt (w poz. 22), Janina (Kopij, w Balarce).
WYSOCKIWalenty, żona Stanisława z d. Żołędziewska (tutejsza, zm. na tyfus w czasie I WŚ w wieku 40 lat), dzieci: Tadeusz 1926, Janina 1929 i Eugeniusz 1935. Walenty jako gajowy został wywieziony w 1940 r. na Sybir.
22.WYSOCKIZygmunt 1887-1954 - s. Łucjana i Stefanii, I żona Antonina z Mielnikowa; dzieci: Jan 1920 i Kazimiera 1923; II żona Henryka 1893-1967 z d. Sulikowska - c. Kazimierza i Marianny z d. Onuchowska, wdowa z Siedliska. Dzieci nie mieli.
23.WYSOCKIJan, żona Anastazja; dzieci (dorosłe): Zenon (poniżej), Franciszek (poniżej), Leon (będąc na robotach w Niemczech, zabrany przez Gestapo, zaginął bez wieści), Aleksander (ż.IN., wdowa z Derażnego), Paweł, Helena, Rozalia i Aniela.
WYSOCKIZenon, żona Filipina. Dzieci nie mieli.
WYSOCKIFranciszek, żona Urszula z d. Chorążyczewska - c. Gracjana (poz. 65), mały synek.
24.WYSOCKIJózef, brat Łucjana i Jana, żona Narcyza z d. Żołędziewska z Nieruczego, synowie: Anastazy (poniżej) oraz Hipolit 15.08.1919 i Bronisław 1922 (po wojnie we Wrocławiu) - aktywni członkowie samoobrony w Wilczem, córki: Aniela (m.Antoni NN z Koszyszcz, były dzieci) i Helena (Chorążyczewska w p.20).
WYSOCKIAnastazy, żona Marianna 1911 z d. Kopij (z poz. 35), córka Albina 1935.
25.WALCZYŃSKIDionizy z Balarki, brat Stanisława, żona Katarzyna (wdowa po Janie Żołędziewskim, dzieci poniżej), dzieci: Stanisław 1926 i Izabela 1929. Żyli bardzo biednie.
ŻOŁĘDZIEWSKI- dzieci Jana i Katarzyny: Kazimiera 1915 (zm. panną), Antoni 1918-22.11.1944 (walczył pod Monte Cassino, wkrótce poległ), Zygmunt 1921 i Janina 2.01.1925.
26.CHORĄŻYCZEWSKIBronisław 1893-04.1943, żona Weronika 1898-08.1943 z d. Gajewska, dzieci: bliźniaczki Genowefa 1933-08.1943 i Irena 1933-08.1943, Stanisław (po wojnie: Nowizna na Dolnym Śląsku), Józef, Kazimiera i Stanisława.
27.ŻOŁĘDZIEWSKIFelicjan, żona Marianna, wdowa po Chorążyczewskin (ich dzieci poniżej), dzieci: Marceli 1928, Tadeusz 1931 i Edward 1934.
CHORĄŻYCZEWSKIBronisław 1922 i Jan 1925.
28.CHORĄŻYCZEWSKILongin - s. Felicji, żona Filipina z d. Kopij - c. Jana (tutejszy), 3 synów w tym Stefan 1938. Rodzina bardzo biedna, zabrani do Niemiec na roboty w 1942 r.
29.WALCZYŃSKIStanisław z Balarki, brat Dionizego, żona Elżbieta (1 małż Hipolit Chorążyczewski); ich dzieci poniżej), 1 dziecko IN - w czasie porodu Elżbieta zmarła. Stanisław zabrał dziecko i wrócił do rodziców w Balarce, pozostawiając tu dzieci Elżbiet. Wieś wyznaczyła opiekuna Longina Chorążyczewskiego (w poz. 28, brat Elżbiety?).
CHORĄŻYCZEWSKI- dzieci IN i Elżbiety: Janina 1928, Kazimiera 1930, Jadwiga 1932, Bolesława 1934, Hipolit.
30.CHORĄŻYCZEWSKANarcyza z d. Maszkowska z Mielnikowa, wdowa po Dionizym +1938, dzieci: Piotr 1925, Jan 1928, Kazimiera 1930, Julian 1932.
31.KOPIJBronisław 1907 - s. Felicjana i Narcyzy z d. Kobylańska, żona Władysława z d. Bober - c. Felicjana i Karoliny z d. Janicka (z poz. 57), dzieci: Eugeniusz, Teresa.
32.KOPIJLeon - s. Adama i Katarzyny z d. Kołodyńska, żona Józefa 1896 z d. Bober. Bezdzietni.
33.KOPIJStanisław - s. Adama i Katarzyny, żona Stanisława; 3. dzieci IN.
KOPIJJózef - s. Adama i Katarzyny, wdowiec; dzieci: Zygmunt, Antoni +04.1943 (zabity razem z Ludwikiem Bobrem, kiedy pojechał obsypywać ziemniaki), Kazimiera, Genowefa 1927 (na służbie u kogoś), Janina.
34.PAWŁOWSKIIN. żona Walentyna 1904 z d. Kopij (poz. 35), wdowa po Andrzeju Chorążyczewskim - s. Adolfa (dzieci poniżej), 1 małe dziecko IN.
CHORĄŻYCZEWSKI- dzieci Andrzeja i Walentyny: Franciszka 1930, Mirosław 1935.
35.KOPIJFelicjan (inwalida z wojny ros.-jap.) - s. Adama i Katarzyny z d. Kołodyńska, żona Narcyza z d. Kobylańska; dzieci: Zenon (poniżej), Walentyna (Pawłowska, w poz. 34), Bronisław (poz. 32), Marianna (Wysocka, w poz. 24), Janina 1916 (Kamińska), Franciszka 1920 (Żołędziewska/Mazur), Helena 1925 (Sieczkowska), Jan 1928.
KOPIJZenon, żona Stanisława z d. Bober - c. Jana i Pauliny z d. Bielawska (poz.54), dzieci: Mieczysław 1939 i Irena (Szypula).
36.KOPIJPaweł (+Brzeg), do wybuchu wojny pracował w Janowej Dolinie, żona Katarzyna (+ Gościna) z d. Sulikowska; dzieci: Bolesław 1923 (ob. w Czarnkowiu k/Połczyna Zdroju), Weronika (+Brzeg), Bolesława (+Opole), Maria (ob. w Gościnie), Franciszek (ob. w Złocieńcu).
37.CHORĄŻYCZEWSKIRozalia z d. Burzyńska, wdowa po Zygmuncie - s. Gracjana, dzieci: Aniela i Ludwik.
38.CHORĄŻYCZEWSKIFelicjan 1913-04.1943 - s. Feliksa, żona Jadwiga 1915-04.1943, 2 małych dzieci IN.
39.ŻOŁĘDZIEWSKIIN. +1939 (żołnierz września, zabity w Łucku od wybuchu bomby), żona Wincentyna, dzieci: Mieczysława, Janina i Walerian.
40.ŻOŁĘDZIEWSKIBronisław, żona Maria (Marcelina?); syn Stanisław.
41.ŻOŁĘDZIEWSKIJan - s. Franciszka, żona Janina; córki: Elżbieta, Jadwiga i Barbara.
42.ŻOŁĘDZIEWSKAPetronela, wdowa, dzieci: Aleksander, Stanisław, Stanisława (panna, pozostałe rodzeństwo pozakładało rodziny), Bronisław, Marcel i Antonina.
43.ŻOŁĘDZIEWSKIAntonina +1942 (zabita w Osowie przez policję ukr.), wdowa po Andrzeju, dzieci: Jan (aktywny członek samoobrony w Wilczem), Walentyna, Janina, Marcelina.
44.ŻOŁĘDZIEWSKIJan, żona Aniela z d. Bober - c. Felicjana i Karoliny z d. Janicka (z poz.57); synowie: Ryszard 1931 i Krzysztof 1935.
45.ŻOŁĘDZIEWSKIAleksander, żona Aniela; dzieci: Florian i Ludwik (żołnierz 1939 r., był całą wojnę w niewoli niemieckiej), Franciszka (po m. Żołędziewska, w Nieruczach).
46.BOBERJózef +04.1943 - s. Honoraty +04.1943, żona Kamila, dzieci (założyły rodziny): Kazimierz (poniżej), Aniela, Rozalia, Janina. Mieszkała tu matka Józefa.
BOBERKazimierz, żona Genowefa z d. Chorążyczewska, syn Stefan 1934. Kazimierz był w niewoli niemieckiej.
47.BOBERJózef "Sołtysik", sołtys, żona Anastazja z d. Maszkowska z Mielnikowa, synowie: Jan 1926, Wincenty 1929, Antoni 1931, Eugeniusz 1933, Władysława 1935. Ludwika złapali banderowcy uwiązali i powlekli za koniem. Wszystko widział ukryty Henryk. W jednym rozbudowanym domu mieszkali też bracia Józefa: Ludwik i Franciszek z rodzinami (pozycje niżej).
BOBERLudwik 1898-04.1943 (bestialsko zamordowany), wdowiec po Genowefie, dzieci: Henryk 1928, Antoni, Gienia (zm. w wieku kilkunastu lat zaraz po wojnie).
BOBERFranciszek, żona Anastazja; dzieci: Władysław i Janina 1922.
48-49?
50.WYSOCKIPaweł, I żona Genowefa, dzieci: Hanna, 2 synów: Szczepan 1926 i IN; II żona Elżbieta, nie mieli dzieci.
51.ŻOŁĘDZIEWSKIPaweł, żona Weronika; dzieci: Helena, Stanisława, Regina (m.Zygmunt Chorążyczewski z poz. 12), Roman i Jacek.
52.BOBERJózef "Furgoł 1896-1972 - s. Józefa i Adeli z d. Sulikowska, I żona Elżbieta z d. Sulikowska - c. Jana i Zofii z Nieruczego (zmarła bezpotomnie); II żona Genowefa z d. Dawidowicz z Huty Mydzkiej - c. Józefa i Marianny z d. Sulikowska z Mielnikowa, dzieci: Zygmunt 1940, Bernard 1941. Rodzeństwo Józefa to: Felicjan (poz. 57), Rozalia, Franciszek, Józefa, Jan (poz. 54).
53.ŻOŁĘDZIEWSKIJózef, żona Michalina z d. Chorążyczewska; dzieci: Emilian 1919, Stanisław 1922 (obaj aktywni członkowie samoobrony w Wilczem), Zygmunt, Franciszka i Janina.
54.BOBERJan +1941 - s. Józefa i Adeli z d. Sulikowska, I żona Paulina z d. Bielawska, dzieci: Stanisława 20.11.1920-5.12.1994 (m.Zenon Kopij - s. Felicjana), Stanisław 12.06.1922-29.11.1995, Mirosława 8.05.1927-1.02.1992. II żona Helena +1940 z d. Kopij, dzieci: Maria (po m.Jasiak) i Jadwiga (obecnie w Sadach Górnych k. Wałbrzycha)
55.ŻOŁĘDZIEWSKIAntoni, żona Regina z d. Chorążyczewska.
56.DĄBROWSKIWładysław, żona Domicela z d. Burzyńska, wdowa po Anastazym Żolędziewskim (dzieci poniżej), syn: Aleksander.

ŻOŁĘDZIEWSKI- dzieci Anastazego i Domiceli: Emilian (ż. Franciszka Kopij z poz.35, powołany do A. Czerwonej), Antoni 1922 (ż. Regina Chorążyczewska z poz. 3), Franciszka (m.Przybyszewski z Koźla.., córki: Aniela, Halina i Weronika), Władysława (zm. w wieku 16 lat), Anastazy, Stanisław.
57.BOBERKarolina z d. Janicka, wdowa (śl.1903) po Felicjanie - s. Józefa i Adeli z d. Sulikowska, dzieci: Edmund (poniżej), Aleksander (w Dąbrowie), Józef, Aniela (Żołędziewska, w poz. 44), Władysława (Kopij, w poz. 31).
BOBEREdmund - s. Felicjana i Karoliny z d. Janicka, kowal, żona Elżbieta, córki: Irena (Gryniewicz, w Wałbrzychu), Stefania, Krystyna (Arent, w Inowrocławiu).
58.BURZYŃSKIAdam, żona Katarzyna z d. Janicka z Ilnika; dzieci: Zygmunt (poz. 61), Albin 1924, Stanisław1928, Władysława 1929, Jadwiga 1932. Mieszkała tu matka Adama.
59.KOPIJKazimierz 1878 - s. Pawła i Tekli z d. Dębowiecka, żona Emila 1883 - c. Mikołaja Sawickiego i Rozalii z d. Janicka, dzieci: Albina 1912 (m.Antoni Chorążyczewski z poz.8); Franciszka 1920 (Gabler); Edward 1925-1945 (żołnierz, kpr. 14 bsap, "zaginął bez wieści").
60.??
61.BURZYŃSKIZygmunt - s. Adama i Katarzyny (w poz. 58), I żona zm. przy porodzie, II żona Franciszka z d. Chorążyczewska - c. Adama i Katarzyny (poz.9), 2 małych dzieci IN.
62.KOPIJJózef, żona Katarzyna; dzieci: Marianna, Aniela, Paweł.
63.KRUPAAlojzy 1899, nauczyciel, komendant samoobrony w Wilczem, ps."Kajak", żona Genowefa 1912; dzieci: Telesfor i Łucja. Alojzy za Sowietów przysłany z Różyszcz jako nauczyciel, dowodził samoobroną Wilczego Zajmowali mieszkanie służbowe w budynku czteroklasowej szkoły podstawowej.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (domyślnie w Wilczach). IN - imię nieznane.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Joanna Schwidernochz.d. Kopij. [grudzień 2006] uzup. poz. 35, [styczeń 2007] uzup. poz. 54, [marzec 2007] uzup. poz. 33 i 35.jokaolka(a)arcor.de

2.

Irena Seniów[grudzień 2006] poz. 26 - korekta i dodanie imienia Stanisława.julita34(a)gmail.com

3.

Danuta Bober[marzec 2007] uzup. poz. 31, 52, 54.wrocdan(a)poczta.fm

4.

Elżbieta Czulewicz[grudzień 2007] uzup. poz. 35 i 59.elczuel(a)op.pl

5.

Katarzyna Tomczak[luty 2009] uzup. i ew. korekty w poz. 22-25, 29, 37, 39-43, 45-47, 51, 56-58, 62, 63, źródło: Janina Wysocka, z d. Żołędziewska, córka Katarzyny i Jana, żona Hipolia Wysockiego (syna Narcyzy i Józefa), pozycja 25.tomczakk(a)gmail.com

6.

Ignacy Wodara[lipiec 2009] uzup. poz. 18.brak

7.

Elżbieta Laszkiewicz[grudzień 2009] uzup. poz. 51.laszka21(a)wp.pl

8.

Agnieszka Olejniczkoz d. Chorążyczewska. [listopad 2010] uzup. poz. 10. [październik 2013] uzup. poz. 10.marcinek350(a)e-post.pl

9.

Jarosław Burek[luty 2011] uzup. poz. 18.human1967(a)o2.pl

10.

Irena Łojek[sierpień 2011] uzup. poz. 22. z inf. własnych i z kroniki rodziny spisanej przez Kazimierza Jankiewicza.casaverde(a)neostrada.pl

11.

Krystyna Borowiecz d. Bober - c. Józefa (w poz.52). Z relacji Marii Jasiak z d. Bober - c. Jana: [listopad-grudzień 2011] korekta w poz. 52, 31, uzup. poz. 35, 44, 54, 57. [styczeń 2012] korekta i uzup. w poz. 31, 57.krystynabor(a)neostrada.pl

12.

Martyna[marzec 2013] korekta i uzup. w poz. 4.martyna012(a)o2.pl

13.

Janusz Horoszkiewicz[kwiecień 2013] poz. 1 i 34, korekta w poz. 5, 7, 20, 37, 41, uzup. poz. 2-4, 6, 8-11, 13-19, 21-26, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 39, 42, 44-47, 50, 51, 58, 61, kor. i uzup. w poz. 12, 27, 30, 56. Kontakt tel. 603 877 896.janusz-huta-stepanska(a)wp.pl

14.

Magdalena Kopij[styczeń 2014] uzup. poz. 36.magdakopij91(a)gmail.com

15.

Janusz Wysockis.Bronisława [czerwiec 2016] korekta daty w poz. 24.januszwysocki(a)op.pl

16.

Artur Adamski[maj 2020] edycja w poz. 26.artur7214(a)gmail.com

W wyniku eksterminacji ludności polskiej dokonywanej przez nacjonalistów ukraińskich, do których dołączyły wszystkie leżące wokół wsie ukraińskie, od 1943 r. powstało zagrożenie dla biologicznego bytu osiedli polskich wraz z ich mieszkańcami. Dzięki zorganizowanej samoobronie pod dowództwem ww. Alojzego Krupy i zgromadzeniu kilkudziesięciu sztuk różnorodnej broni, a przede wszystkim zdeterminowanej postawie wielu młodych mieszkańców - Wilcze stało się groźnym dla Ukraińców punktem oporu i miejscem schronienia dla wielu polskich rodzin z zagrożonych okolicznych osiedli. W wyniku osaczenia i okrężnego ataku napastników z okolicznych wsi ukraińskich (Lipno, Chołoniewicze, Harajmówka, Majdan Lipeński, Mydzk, Stydyń i in.) - w końcu kwietnia 1943 roku na Wilcze, mimo aktywnej i rozpaczliwej samoobrony, zgromadzona tam ludność (ponad 500 osób) zmuszona została do opuszczenia rodzinnych stron i zagród Pod osłoną przybyłych posiłków z Huty Stepańskiej, Siedliska i Omelanki udało się wyprowadzić stamtąd, z płonących już osiedli, większość zgromadzonych tam ludzi do rejonu samoobrony Huty Stepańskiej i Wyrki. Najbardziej aktywni członkowie samoobrony z Wilczego z Alojzym Krupą włączyli się do walki o przetrwanie zgromadzonych tam Polaków do 18 lipca 1943 r. kiedy to po kilkudniowych bojach na śmierć i życie z przeważającymi siłami ukraińskich band napastniczych, skupiona ludność w rejonie Huty Stepańskiej poniosła znaczne straty i wycofała się do toru kolejowego Kowel - Sarny.
Ocaleni Polacy z Wilczego i okolicy zostali, podobnie jak pozostali uciekinierzy z tego rejonu, wywiezieni na przymusowe roboty do Niemiec, a po wojnie rozproszyli się po świecie. Większość z nich zamieszkała na Dolnym Śląsku.


Wykaz mieszkańców w poz. 2-33, 35-47, 50-59, 61-63 (pozostałe zostały połączone lub usunięte), oraz opis ich losów opracował Emilian CHORĄŻYCZEWSKI, były mieszkaniec i uczestnik samoobrony wsi Wilcze, obecnie zamieszkały w Wołowie. Opracowanie redakcyjno-techniczne Czesław PIOTROWSKI, Warszawa, kwiecień 1997 r. Wersja komputerowa Tadeusz Brożbar.www.kresy-wschodnie.prv.pl , opieka nad stroną Andrzej Mielcarek.


WYKAZ OFIAR ZE WSI WILCZE. W czasie walk o przetrwanie na swej ojcowiźnie w miesiącach marzec - lipiec 1943 roku z rąk Ukraińców zginęli: 1 BOBER Józef-lat 60, 2 BOBER Ludwik - lat 45, 3 BOBER Honorata - lat 75, 4 CHORĄŻYCZEWSKA Paulina - lat 60, 5 CHORĄŻYCZEWSKI Anastazy - lat 55, 6 CHORĄŻYCZEWSKI Leontyna - lat 50 /żona Anastazego, 7 CHORĄŻYCZEWSKI Zygmunt - lat 26, 9 CHORĄŻYCZEWSKI Bronisław - lat 50, 10 CHORĄŻYCZEWSKA Weronika - lat 45, 11-12 CHORĄŻYCZEWSKIE Stanisława i Irena - po lat 10 (bliźniaczki, córki Bronisława), 13 CHORĄŻYCZEWSKI Felicjan - lat 30, 14 CHORĄŻYCZEWSKA Jadwiga - lat 28 (żona Felicjana), 15 CHORĄŻYCZEWSKI Franciszek - lat 28, 16 CHORĄŻYCZEWSKI Zenon - lat 26, 17 CHORĄŻYCZEWSKI Emilian - lat 18, 18 CHORĄŻYCZEWSKI Józef - lat 16, 19 CHORĄŻYCZEWSKI Władysław - lat 12, 20 GAJEWSKA Honorata - lat 70, 21 KOPIJ Antoni - lat 20, 22 KOPIJ Edward - lat 18, 23 KOPIJ Piotr - lat 12, 24 ŻOŁĘDZIEWSKA Walentyna - lat 50.


Widok z satelity

Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: czerwiec 2020 r.

ros. indeks: Вольга (błędnie)