wieś

WISZNIÓW

gromada Wiszniów, gmina Luboml, powiat Luboml, woj. wołyńskie
parafia Luboml


Opracowywane w okolicy:
Babaci, Kocury, Luboml, Sztuń, Maszów,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej WIŚNIÓW.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

SEREDABazyli

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Andrzej Mielcarek[październik 2010] poz. 1 z ogłoszenia w WDW w 1938r.Strony o Wołyniu

Data powstania strony: październik 2010 r., ostatnia edycja: maj 2012 r.

inne strony O KRESACH