kolonia

WISZNIÓW

gromada Wiszniów, gmina Kiwerce, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Poddębce


Opracowywane w okolicy:
Kiwerce stacja, Dąbrowa, Wertepy, Joanów, Aleksandrja,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej KOLONIA WISZNIEWSKA. Ludność przybyła tu z woj. poznańskiego bo rozdawano ziemie. Była tu szkoła 4-ro klasowa.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. Domyślnie, jeżeli nie wpisano inaczej, wszyscy urodzeni są w tej miejscowości.

1.

BĄKz rodziną (może Natalia z córką Zuzanną Alicją 1932).

2.

FENIK(Fennig) Emanuel - s. Gustawa i Karoliny z d. Janke, żona Helena z d. Matczak, dzieci: Bernard 1930, Jan, Tadeusz 1932, Danuta 1934, Bolesław 1936, Władysława.

3.

WOJTOWICZJan - s. Franciszka i Antoniny z d. Buczyńska, żona (śl.1933) Józefa z d. Mojzyk, dzieci: Irena 1934, Halina.

4.

MIZIŃSKIKryspin, żona Stanisława z d. Podgórska, dzieci: Teresa 1938 i Ryszard 1943. Mieszkali przy torach kolejowych.

5.

IGLICZKAJózef - s. Józefa i Melanii z d. Smerczuk, żona Maria z d. Charłamow, dzieci: Józef 1929 i Danuta 1935.

6.

KOWALCZYKAntoni z rodziną

7.

LEGNERWacław, żona Franciszka (Wiara) z d. Szprychał, dzieci: Wacław (poniżej), Józef (poniżej), Anna 1902 (Grezel, w Aleksandrji), Emilia (po m.Strzelec w Wertepach) 6.02.1906, Władysław, Karol. Po wojnie Józef i Wacław w Bierutowie k.Wrocławia, Anna i Karol osiedlili się w Lisięcicach k.Głubczyc, a Władysław z rodziną wyjechali do Czech na Morawę do Loućna K.Śumperku. Była to rodzina czeska.

LEGNERWacław 1897-1966, żona (śl.1927) Aniela 1904-1962 z d. Matczak, dzieci: Stanisław 1928-2003, Józef Bogusław 1931-2008, Kazimierz 1933, Helena 1935.

LEGNERJózef, żona (śl.Łuck 1920) Leokadia z d. Paszkowska, dzieci: Władysław 1923, Helena 1927, Józef 1929, Jadwiga 1936.

8.

MATCZAKJózef - s. Andrzeja i Michaliny z d. Fic, żona Bogumiła Oskwarek, dzieci, Henryka 1936, Józef, Jadwiga.

9.

MOJZYKz rodziną

10.

SOBOTAAntoni - s. Józefa i Anny z d. Kotling, I żona IN; II żona (śl.1925) Anna 1908 z d. Kania, dzieci: Stanisława, Adam 1928, Władysław 1930, Jan 1932, Marian 1933, Maria 1943...

11.

ZAMIARAz rodziną

12.

BOMBRYCHStefan, żona Helena, dzieci: Edmund 1933 Czesława 1935.

13.

CHABRYCHJózef, żona Janina, dzieci: Kazimierz, Alfreda i Ryszarda. V.n.: Habrych, Gabrych.

14.

DULBOWAIN. (Bronisława?), dzieci: Edmund, Stefan i Ryszard. Nazwisko Dulba.

15.

ENGELJózef - s. Karola i Eufrozyny z d. Grejzel, żona Bronisława z d. Podgórska, dzieci: Wincenty, Jadwiga, Stanisław, Jan, Franciszek, Henryka.

16.

ENGELAndrzej - s. Karola i Eufrozyny z d. Grejzel, żona Eleonora z d. Lechman, dzieci: Antonina 1922, Wacław, Walentyna 1937

17.

ERNTPaweł, żona Władysława z d. Gwarys - c. Piotra i Marii, dzieci: Janina 1920, Tadeusz 1926, Zofia 1934.

18.

FENIK{Fennig} August 1905 - s. Gustawa i Karoliny z d. Janke, żona Janina 1911 z d. Gwarys, dzieci: Bolesława 1930, Adam 1932, Jan 1935.

19.

FENIK{Fennig} Henryk 1908 - s. Gustawa i Karoliny z d. Janke, żona Maria 1902 z d. Gwarys, dzieci: Jan-Jerzy 1941, Izabella 1943.

20.

GIELERAKJan, żona Nina, dzieci: Witold i Wiesław.

21.

GÓRECKIMichał, dzieci: Julia, Helena, Bronisława, Felicjan, Bolesław, Zofia, Zygmunt, Tadeusz.

22.

GWARYSPiotr, żona Maria z d. Janeczek, dzieci: Józef, Waleria, Antonina, Władysława, Maria 1902, Anastazja 1905, Adam 1907, Janina 1911.

23.

GWARYSJózef - s. Piotra i Marii z d. Janeczek, żona Helena 1902 z d. Kalke - c. Karola i Marii, dzieci: Helena 1919, Janina 1921, Czesław 1924, Maria 1926, Józefa 1929, Bolesława 1934, Zofia 1936.

24.

JANECZEKFranciszek, żona Władysława z d. Włodarczyk, dzieci: Maria 1914, Mieczysław 1919, Eugeniusz 1921, Kazimierz 1924.

25.

KORNEJCZUKIN., dzieci: Nadieżda, Walentyna, Iwan. Rodzina ukraińska.

26.

KOZŁOWSKIAntoni, żona Maria, dzieci: Mieczysław, Zofia 1940.

27.

MACUDZIŃSKIZygmunt, żona Anna z d. Dolińska, córka Pelagia 1935. V.n.: Macierzyński?

28.

MACUDZIŃSKIFranciszek - s. Szczepana i Michaliny z d. Knapkiewicz, żona (śl.1925) Magdalena z d. Małecka, wdowa po Macudzińskim, dzieci: Tadeusz, Adam Bolesław 1926.

29.

PAJDOWSKIAntoni - s. Józefa i Julii z d. Gałkowska, żona (śl.Łuck 1922) Antonina z d. Szałaj, dzieci: Włodzimierz 1925, Zygmunt 1927. (Antoniego II żona Zofia?)

30.

PODGÓRSKIFranciszek - s. Walentego i Salomei z d. Stolarzewska, żona (śl.1921) Rozalia z d. Kobylańska, dzieci: Józef 1922, Bolesław 1924.

31.

PODGÓRSKIJan - s. Walentego i Salomei z d. Stolarzewska, żona (śl.1909) Maria z d. Engel, dzieci: Janina, Franciszka (po m.Reksa?), Stanisława, Adam

32.

PODRYGULAIwan z bratem i siostrą Niną.

33.

PTAKWawrzyniec, żona Maria z d. Kuliak, dzieci: Czesław 1926, Irena 1927, Janina, Stanisława, Stefan, Władysława.

34.

SOBOCIŃSKIBronisław, żona Stanisława z d. Kania, dzieci: Celina, Genowefa, Wanda, Kazimierz, Tadeusz 1928, Filomena, Zbigniew.

35.

SOBOTAMarcin z żoną, dzieci: Zofia, Władysława, Stanisława, Jadwiga, Józef i Antoni.

36.

SZCZERBACKAIN., synowie: Józef i Jan, synowa Łucja. (ci sami w Wertepach, poz. 29?)

37.

WIŚNIEWSKIIN., rodzina.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Leszek Rześniowiecki[luty 2010] poz. 1-2, 5-11lrzesniowiecki(a)gmail.com

2.

Jan Strzelec[luty 2010] uzup. poz. 7. [listopad 2011] przeniesienie poz. "GREZEL...do wykazu Aleksandrji.opolanin44(a)op.pl

3.

Jaremi Marcinkowski[czerwiec 2010] poz. 3, 12-37 (rodz. Reksa jest już w wykazie Kiwerce) i uzup. poz. 10 z relacji Bolesławy Marcinkowskiej z d. Fenik i Marii Engel z d. Gwarys.jmarcinkowski20(a)wp.pl

4.

Arkadiusz Mizinski[styczeń 2016] poz. 4, uzup. poz. 13.arek159753(a)wp.pl

5.

Red.[styczeń 2016] korekta poz. 27-29 dzięki Wykazom ks. Żurka..Strony o Wołyniu

Data powstania strony: luty 2010 r., ostatnia edycja: styczeń 2016 r.