wieś

WITONIEŻ

gromada Witonież, gmina Szczurzyn, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia r-k Kupiczów


Opracowywane w okolicy:
Suszybaba, Budki, Nowa Dąbrowa, Kazimierówka, Babie, Perechody,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

JASIEŃCZUKAdam, żona Maria, dzieci: Leon, Damian, Nikifor, Dymitr, Julianna,

2.

JASIEŃCZUKKlemens, żona, dzieci: Sebastian i Filip (z rodziną poniżej)

JASIEŃCZUKFilip, żona, dzieci: Piotr (po wojnie w Kijowie) i Aleksy r.1932 (po wojnie w Berdiańsku)

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Red.[październik 2009] poz.1 i 2 ze strony www.Strony o Wołyniu

Data powstania strony: październik 2009 r., ostatnia edycja: listopad 2011 r.