wieś

WOLA KORYBUTOWIECKA

gromada Wola Korybutowiecka, gmina Wiśniowiec, powiat Krzemieniec, woj.wołyńskie
parafia Poczajów


Opracowywane w okolicy:
Taraż Stary, Popowce, Borszczówka, Dzwiniacze, Biała, Narutowicze, Wola Rycerska,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Wg informacji brata p. Danuty Wojtowicz, po konsultacji z p. Edwardem Krajewskim, który urodził się w Woli Korybutowieckiej, miejscowość powstała na bazie futoru GNIŁOWA (rus.Hnidawa).

We wsi była szkoła i Dom Polski. Budynki były solidne, z cegły, w każdym domu była łazienka. W gospodarstwach stały oddzielnie obory i stodoły, każdy miał swój sad owocowy. Droga brukowana wiodła do Wiśnowca.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

ŚMIECIUSZEWSKIStefan Stanisław 28.05.1891 (*pow. Lubartów) - s. Antoniego i Józefy z d. Attinger, żona Stanisława 1907 z d. Hajsin - c. Bartłomieja. Rodzina ziemiańska. Stefan przejął tu majątek ziemski po inż. Stanisławie Baca w 1931 roku. Ojciec Antoni był agronomem w dobrach Ordynacji Zamoyskich w Kozłówce. Matka Józefa (Josefine) ur.w 1864 r. w Lublinie, córka generała wojsk austriackich. Stefan miał siostrę Janinę i brata Eugeniusza (poniżej).

ŚMIECIUSZEWSKIEugeniusz Bronisław 18.12.1885-1941? (*Dys koło Lublina) - s. Antoniego i Józefy z d. Attinger, kan. uczestnik wojny polsko-bolszewickiej (jak wszyscy osadnicy wojskowi). Eugeniusz z zawodu był gorzelnym. Działka wielkości 11 ha została mu nadana aktem nadawczym z dnia 23.10.1927 roku i została zapisana w księdze hipotecznej Sądu Okręgowego w Łucku pod nr 6089. Na planie działkę. oznaczono numerem 14. W 1940 r. wywieziony przez sowietów. Dnia 2.03.1940 zesłany do Bierdyszychy w obł. archangielskiej. Zwolniony z obozu 14.09.1941 r. i ślad po nim zaginął.

2.

KRÓLJan 17.03.1888 (*Zawada, pow. Limanów) - s. Wojciecha i Jadwigi z d. Król, kapr., żona Maria z d. Dyrek, dzieci: Stanisław, Bronisław, Zygmunt, Bolesław, Ksawera, Rościsława 1926, Fryderyk. Wszyscy zostali wywiezieni 10.02.1940 r. nad rzekę Wołogdę.

3.

NOREKJan 19.6.1897-1987 (*Chwalibogowice, pow. Pińczów) - s. Izydora i Katarzyny z d. Wialak, plut., żona Ewa 1897-1987 z d. Gajda - c. Feliksa, dzieci: Maria 1927-2015 (+Arizona), Janina 1931 (po m.Galgan), Zenon 1938. Mieszkali obok Krajewskich. Zabrani na Sybir. Wydostali się z armią Andersa, dotarrli do Anglii, od 1952 w Depew, Buffalo w USA.

4.

PIAŁO KSIĄŻEKWacław 30.12.1898 (*Łabczyna Wola, pow. Właszczów) - s. Juliana Bolesława i Antoniny z d. Gronczyńska, st.uł., żona Elżbieta 1902 (*Szepetówka) z d. Krajewska - c. Lucjana i Serafiny z d. Omelańska z Młynowiec, dzieci: Emilia 1924 (po m.Koczan), Kazimierz 1926 i Zdzisława 1930 (p m.Blaz). Wywiezieni do Berdyszychy. Wacław i Kazimierz byli w Armii Andersa, Elżbieta z córkami ewakuowała się przez Taszkient do Iranu. Po wojnie krótko mieszkali w Anglii, a potem wyjechali do USA.

5.

MIKUŁAWincenty 22.5.1901 (*Adamowice, pow. Miechów) - s. Jakuba i Katarzyny z d. Żabicka z Adamowic, uł., I żona Anna z d. Niedziela, dzieci: Tadeusz, Henryka, Marian, Irena; II żona Helena z d. Zasadzińska, syn Antoni. Wywiezieni do Kopytowa. Po wojnie w Anglii. W 1947r. Wincenty, Tadeusz i Marian przybyli do Polski, mieszkali w Sosnowcu, Tolek również.

6.

MORAWIECJan 24.12.1877 (*Myszków, pow. Będzin) - s. Pawła i Konstancji, plut., żona Jadwiga z d. Dąbrowska - c. Juliana (brat Adam w Orłopolu), syn Janusz. Wywiezieni na Sybir. Po wojnie w USA (Arizona). Na listach osadników jest Lucjan, plut.

DĄBROWSKI

Julian, ojciec Jadwigi, zmarł na zesłaniu.

7

RÓŻAŃSKI PORAJ

Tadeusz Edmund 28.6.1893 (*Koberniec, pow. Biała) - s. Mieczysława i Amandy z d. Stepohan?, por., żona Anna Antonina Maria z d. Owessny, córki: Władysława Aniela 1922 (1924 wg metryki), Magdalena 1925, Kamila Róża 1928, Amanda Jadwiga 1926.

8.

SOBAŃSKIJan 24.12.1896~1942 (*Dziepóle, pow. Radomsko, + na zesłaniu) - s. Romana i Józefy z d. Szandkowska, plut., żona Zofia Helena z d. Dąbrowska, dzieci: Zenon, Aleksandra, Andrzej Wiktor 1938.

.

SOBAŃSKIIN., (brat Jana), syn Lucjan.

9.

ZAPAŁAStanisław 1893~1942 (*Chwaścice, pow Jędrzejów, +Sybir) - s. Ludwika i Józefy z d. Waligóra, kapr., żona Anna 1903 - c. Jana, dzieci: Mieczysław 1924, Stanisław 1926, Genowefa 1928, Leokadia 1930, Władysława 1933, Roman 1940-2.06.1940 (*+Sybir). Zabrani na Sybir.

10.

KRUPAMichał 10.09.1901 (*Rataje Głuponie, woj. kieleckie) - s. Stanisława i Katarzyny z d. Kordas, żona Józefa 1907 (*Karsy Duże) z d. Tomczyk, dzieci: Regina-Wanda i Czesław. Wywiezieni do Berdyszychy. Po amnestii Michał został żołnierzem 2-go Korpusu Gen. Andersa. Okres wojenny żona Józefa i dzieci spędzili w Afryce Wsch. (Koja, Uganda 6-lat).Po wojnie i demobilizacji połączyli się z ojcem w Anglii i w 1950 r. wyjechali do USA. Czesław i Regina-Wanda (po mężu Taranek) obecnie mieszkają w Stanie Michigan.

11.

KRAJEWSKIMichał 27.11.1897 (*Pierzajowa, pow. Ropczyca) - s. Marcina i Anny z d. Stuchnik, plut., żona Marja 1899 - c. Jana, dzieci: Kazimierz 1930, Czesława 1931, Edward 1935. Zabrani na Sybir. Dzieci obecnie mieszkają w Kanadzie.

12.

CABANAntoni 13.6.1888-1940 (*Jastrzębie, pow. Będzin) - s. Walentego i Elżbiety, kpr., żona Feliksa 1902 (*Gdeszyn, pow. Hrubieszów) - c. Józefa, dzieci: Edward 1924, Kazimiera 1926, Eugenia 1928, Kamila 1930, Konrada 1933, Henryk 1935, Bronisław 1937. Wywiezieni do Charytonowa.

13.

CIEŚLINKIEWICZFeliks 1898 (*Głuchów, pow. Grójec) - s. Stanisława i Katarzyny z d. Woźniak, plut. żona Maria 1901 (*Siemilica pow. Piotrków) - c. Michała, dzieci: Maria Krystyna 1924, Tadeusz 1926, Zofia 1929, Daniela 1931, Piotr 1933. Wywiezieni do Kopytowa.

14.

BAŁABANWładysław Ludwik 26.1.1896 (Żeglce, pow. Krosno) - s. Stanisława i Ludwiki z d. Krajewska, sierż., żona Bronisława 1906 - c. Jana, dzieci: Tadeusz 1925, Helena 1929. Zesłani do Berdyszychy.

15.

BLINOWMichał 1895 (*Manaczesk, pow. czerkaski, Rosja) - s. Iwana, Ukrainiec, p.chor., dzieci: Nadieżda 1927, Łazar 1931, Władimir 1935. Wywiezieni do Berdyszychy.

16.

DRAPAŁAWawrzyniec 1896 (*Lipnica, pow. Kolbuszowa) - s. Jakuba i Agnieszki z d. Konefał, plut., żona Karolina 1900 (*Kolbuszowa) - c. Wincentego, dzieci: Tadeusz 1923, Józefa 1928. Wywiezieni do Berdyszychy.

17.

DROZDJózef 27.01.1897 (*Olchowa, pow. Ropczyca) - s. Bazylego i Wiktorii z d. Duduś, plut., żona Ludwika 1901 (*Niewierg) - c. Wincentego, dzieci: Stanisław 1923, Józef 1931. Wywiezieni do Berdyszychy.

DROZD

Ludwik 1904 (*Olchowa, pow. Ropczyca) - s. Bazylego i Wiktorii, plut., żona Stanisława +1943 (poch na cm. w Poczajowie) z d. Plutyńska (wdowa po Lubikowskim), córka Jadwiga 1933-2018 (*Krzemieniec, po m.Gargaś).

18.

DZBUKAdam 1895 (*Jawor, pow. Iłża) - s. Jakuba i Marii z d. Misztal, st.uł., żona Helena 1910 (*Werba) - c. Mikołaja, dzieci: Edward 1923, Bronisława 1925, Marian 1928, Bolesław 1930, Aleksandra 1933. Wywiezieni do Berdyszychy.

DZBUK

Stanisław 1900 (*Jawor) - s. Jakuba i Marii.

19.

GAWLIKWalenty 11.5.1897 (*Wola Małkowska, pow. Opatów) - s. Mateusza i Tekli z d. Domogawa, szer., żona Zofia 1903 (*Wola Kiełczyńska, pow. Opatów) - c. Marcina, dzieci: Tadeusz 1924, Mieczysław 1928, Eugeniusz 1931, Stanisław 1935, Wanda 1936. Wywiezieni do Berdyszychy, Walenty uciekł 14.3.1941 r.

20.

JAKSZTAKazimierz 4.02.1891 (*Giecsiki, pow. Wołkomir) - s. Dominika i Ewy, st. uł. , żona Julianna 1896 - c. Stefana, dzieci: Stanisław 1924, Edmund 1927. Wywiezieni do Berdyszychy.

21.

JAKSZTAJózef 19.03.1894 (*Posada, pow. Wolmirz) - s. Dominika i Ewy, st. uł.

22.

JURASZEKMichał 16.11.1898 (*Wola Komborska, pow. Krosno) - s. Pawła i Salomonii z d. Prema, szer., żona Małgorzata 1905 (*Wola Komborska) - c. Marcina, dzieci: Maria 1924, Zdzisław 1928, Helena 1929, Zenon 1935, Roman 1937. Wywiezieni do Berdyszychy.

23.

KORSZAŃSKIBronisław 1889 (*Wilno) - s. Ksawerego i Anastazji z d. Kroszańska, uł.

24.

KWIATEKMichał 30.09.1897 (*Jórkowice, pow. Opatów) - s. Adama i Marianny z d. Cyryl, uł., żona Zofia 1906 - c. Bazylego, dzieci: Wiktor 1929, Zdzisława 1931. Zabrani na Sybir.

25

KUDŁA

Stanisław 29.03.1894 (*Zdanów, gm. Obrazów ) - s. Antoniego i Marii 1865-1938 z d. Fierlej - c. Michała i Anieli, żona Zofia 1900 (*Drogowiec, pow. Opatów) - c. Pawła, dzieci: Henryk 1923, Mieczysław 1926, Natalia 1938. Wywiezieni do Berdyszychy. Stanisław miał siostry Jadwigę i Józefę.

KUDŁA

Antoni 3.06.1850 (*Wszawów, gm. Łaniów, pow. Sandomierz) - s. Piotra i Józefy z d. Tryż.

KUDŁA

Wincenty 27.02.1897 (*Zawidze, pow. Sandomierz) - s. Pawła i Katarzyny z d. Ulanowska.

26.

LOSZEKWładysław 1901-1941 (*Radomsk) - s. Marcina i Katarzyny z d. Pierzuk, kapr., żona Janina 1904 z d. Morawiec - c. Jana, dzieci: Zbigniew 12.03.1927-12.09.1995 (+Australiaj, po zesłaniu lotnik RAF), Danuta 1927, Romualda (Roma) 1932. Wywiezieni na Sybir, kolo Archangelska; po amnestii Władysław umiera, córki do Indii, syn do szkoły lotniczej; po wojnie, córki pozostały w Anglii, mieszkają w Londynie, syn poprzez Rodezję do Australii gdzie zmarł. V.n.: Łoszek.

27.

ŁABĘDŹ

Walenty 9.02.1865 (*Stróżki, gm. Tursko, pow. Sandomierz) - s. Ignacego i Katarzyny z d. Warchałowska, żona Helena z d. Małyga (czy jeszcze żyła?), synowie: Stanisław 12.4.1898 (*Nikisiałka Mała, pow. Opatów) - sierż.., Antoni 17.1.1902 (*Nikisiałka Mała) - sierż., Władysław 29.10.1904 (*Przybyłowice, pow. Sandomierz). V.n. Łabądź.

28.

ŁUSZCZMarcin 15.02.1896 (*Styków, pow. Rzeszów) - s. Michała i Jadwigi z d. Zając, plut., żona Maria 1900 (*Styków) - c. Stanisława, dzieci: Wanda 1921, Genowefa 1923, Władysława 1925, Kazimierz 1932, Marian 1938.

29.

MĄKAStanisław 1895 (*Gdeszyn, pow. Hrubieszów) - s. Józefa i Józefy z d. Pałyga, plut., żona Genowefa 1912 (*lubelskie) - c. Ludwika, dzieci: Maria 1924 (po wojnie w Afryce), Stanisława 1927 (po wojnie w USA), Regina 1929 (obecnie mieszka w Chełmie), Aniela 1933, Ryszard 1937, Helena 14.4.-2.10.1940 (*+Berdyszycha). Wywiezieni do Berdyszychy.

30.

MIROWSKI

Jan 15.06.1895 (*Gidle, pow. Noworadomsk) - s. Rafała i Brygidy z d. Borowik/Borowicz, st.uł., żona Zofia 1902 (*Wojciechów, pow. Opatów) z d. Wojtowicz - c. Wawrzyńca, dzieci: Zdzisław 18.08. 1923, Helena 1925, Janina 1927, Irena 1929, Teresa 1929, Stefan 1932, Michał 1934, Zbigniew 1936-1938. Wywiezieni do Kopytowa. Jan miał brata Stanisława (ż.Amelia Kilarowicz)

31.

POWIETNIKOWJan 5.02.1896 (*Woskresieńsk, pow. Zwienigród, woj, moskiewskie) - s. Mikołaja i Anny z d. Bilecka, żona Elżbieta 1906 (*Wiśniowiec) - c. Bronisława, dzieci: Wanda 1929, Irena 1935. (otrzymał działkę w Krzywczykach i zamienił się na działkę w Woli?) Wywiezieni do Berdyszychy.

32.

SARWA

Józef 22.06.1891 (*Rozwady, pow. Opoczno) - s. Józefa i Kazimiery z d. Pozimowska, p.por., żona Irena 1902 (*Łódź) - c. Stanisława, dzieci: Krystyna 1923 (*Disna), Zbigniew 1924 (*Disna), Wieda? 1927, Józef 1929, Bożena 1937. Wywiezieni do Berdyszychy.

33

TOMASIEWICZ

Józef 1862 (*Mahowa, pow. Pilzno) - s. Grzegorza i Katarzyny, synowie: Jan (zob.niżej) i Franciszek 20.11.1902 (*Ropczyca).

TOMASIEWICZ

Jan 25.05.1897 (*Ropczyca) - s. Józefa i Katarzyny z d. Wójcik, kapr., żona Władysława 1902 (*Cegielnia, pow. Sandomierz) - c. Jana, dzieci: Henryk 1924, Helena 1925, Janina 1926, Władysław 1927. Wywiezieni do Berdyszychy.

34.

WARZAWA

Grzegorz 1898 (*Dębica, pow. Tarnów) - s. Aleksandra, żona Eleonora 1899 - c. Romana, dzieci: Aleksander 1923 (*Zalesie, pow. Łuck), Aleksy 1930, Teresa 1932, Ryszard 1934, Jan 1936. Wywiezieni do Kopytowa

35.

WIŚNIEWSKI

Franciszek 25.07.1898 (*Staromieść, pow. Rzeszów) - s. Jana i Anny z d. Wierzchałko, żona Marta 1901 (*Lubatka, pow. Sochaczew) - c. Franciszka, dzieci: Krystyna 1928, Sabina 1936. Wywiezieni do Berdyszychy. V.n.: Wiśniowski.

36.

WIŚNIOWIECKI

Michał 1891 (*Skojdziski, pow. Wilno) - s. Augustyna i Dominiki z d. Hołowacz, kapr. V.n. Wiśniewski Wywiezieni do Berdyszychy.

37

WOŚ

Szczepan/Stefan 1895 (*pow. kolbuszowski) - s. Marcina, kapr., żona Wiktoria 1902 (*Poczajów) - c. Grzegorza, dzieci: Józefa 1924, Wiktor 1928, Stefan 1930, Jerzy 1932, Józef 1934, Rozalia i Genowefa 1939-1940 (mylnie to córka Marcina?). Wywiezieni do Kopytowa

38.ZABŁOCKIŁukasz 1894-1944, żona Antonina 1894-1943 z d. Konysz, dzieci: Maria 1920 (Gąska, poniżej), Rozalia 1922, Józefa 1924 (po wojnie w Zielonej Górze), Julia 1926, Władysław 1930, Stanisław 1932-1944, Jan 1934. Rodzina po wojnie zamieszkała na Ukrainie.

GĄSKAFranciszek 1913 (*Olchowa, pow.Dębica) - s. Kornela i Józefy z d. Parzuczek, żona (śl.1938) Maria 1920 (*Zbaraż) z d. Zabłocka - c. Łukasza i Antoniny z d. Konysz. Po wojnie w Kole.

39.

FILATKIEWICZFeliks 1898 - s. Jana, żona Maria 1909 z d. Mryga - c. Tymoteusza, dzieci: Helena 1928, Emilia 1930, Antonina 1935.Działka nr 22, akt nadania 118 z 27.10.1927, ks. wiecz. 6686. Zabrani na Sybir. Po wojnie zamieszkali w Cieplicach.

40.

SMURŁOStefan, ułan. (od. red.). V.n. Szmurło.

41.

MISIASZEK

Władysław 1912 (*Świniary, pow.Stopnica) - s. Wojciecha i Franciszki z d. Kucemba, żona (śl.1938) Anna 1918 (*Łubianki Wyższe, pow. Zbaraż) z d. Chrypliwa - c. Jana i Marii z d. Biernat.

42.

BAJ

Stanisław 1.05.1885-22.02.1941 (*Gdeszyn, pow. Hrubieszów + Berdyszycha) - s. Antoniego i Antoniny z d. Szafran, żona Józefa 1880 (*Gdeszyn) - c. Wincentego, dzieci: Katarzyna 1914 (*Gdeszyn), Eugenia 1920 (*Hrubieszów), Franciszek 1923, Jan 1931, Józef 1933, Kazimierz 1934. Wywiezieni do Berdyszychy.

43.

EUPERNAK

Piotr 2.06.1882 (*Podlesie, pow. Olkusz) - s. Jana i Teresy z d. Barczyk

44.

FOLTA

Józef 4.07.1896 (*Odrzykoń, pow. Krosno) - s. Piotra i Cecylii z d. Nawrocka, sierż., żona Jewdokia 1903 (*Poczajów) - c. Wasyla, dzieci: Władysław 1926, Maria 1927, Emilia 1932, Janina 1937, Wywiezieni do Berdyszychy.

45.

KAWECKI

Jan 14.07.1895 (*Kozodrze, pow. Robczyca) - s. Andrzeja i Reginy z d. Ziarko

46.

MATERSKI

Feliks Antoni 20.5.1893 (*Warszawa) - s. Aleksandra i Marianny z d. Maciaszek, st. uł., żona Jadwiga 1904 (*Teremiski, pow. bielski) - c. Aleksandra, dzieci: Eugenia 1922, Zygmunt 1924, Czesław 1926, Włodzimierz 1929, Zbigniew 1933, Janina 1940, Wywiezieni do Kopytowa

47.

MORAWIEC

Lucjan 1901 (*Przedbórz) - s. Jana i Marii z d. Służewska, uł.

48.

SADOWSKI

Władysław 22.12.1898 (*Mierzanowiec, pow. Opatów) - s. Andrzeja i Józefy z d. Duda, st.uł.

49.

SUWARDT

Bolesław 15.06.1893 (*Łęczna, pow. Piotrków) - s. Jana i Franciszki z d. Jachniewicz, p.chor.

50.

TKACZ

Ignacy 1895 (*Ugły, gm. Rozoroki, pow. Disno) - s. Wincentego i Anny z d. Siemaszonko, uł.

51.

WARSZAŁA

Grzegorz 29.3.1898 (*Jazwięck, pow. Pilzno) - s. Jana i Katarzyny z d. Perkowska.

52.

HANASFranciszek, w 1935 r. kupił działkę nr 23 o pow. 12, 0038 ha od Michała Piotrowskiego.
Majątek.

1.

PLUTYŃSKIJózef, żona Katarzyna z d. Grodzka (Brodzka?), córki: Janina i Stanisława +1943.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie: czerwonej - śmierć w wyniku represji sowieckiej, niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (tzw. upa).
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Wiesław Skwarczyński[luty 2007] poz. 1. [marzec 2008] ZDJĘCIE rodzinne (3). [listopad 2012] uzup. w poz. 1. Wg. akt organizacji Karta Eugeniusz został zwolniony z obozu w Soroczyńsku w obł. czkałowska (sygn. akt AR-K, AR-T-8520, IR-18024, główny nr identyf. 254446). Z relacji ustnej Danuty Loszek razem z matką pochowały ojca i męża w Uzbekistanie (koło Taszkientu). Obok jego grobu miał się znajdować grób Eugeniusza Śmieciuszewskiego. Zdjęcie ze zjazdu Hallerczyków w 1938 r. w Szyłach.elemel1953(a)wp.pl

2.

Olga Burdzińska[kwiecień 2007] poz. 2-9. Moja babcia Rościsława opowiadała o osadzie jako o kolonii osadników wojskowych z gospodarstwami po 15 hektarów.fotrzyk(a)yahoo.com

3.

Danuta Wojtowicz[lipiec 2007] uzup. poz. 4-7 i 9. [styczeń 2008] wstęp z ustaleniem lokalizacji miejscowości. [październik 2009] ZDJĘCIE rodzinne (5). [styczeń 2013] poz. 41, uzup. poz. 7, 8, 25, 30, 38. [lipiec 2013] poz. 42-51, uzup. poz. 1-37. [listopad 2015] poz. 52, uzup. poz. 39.wodanka(a)o2.pl

4.

Czesław Krupa[lipiec 2007] poz. 10 i 11 oraz poz. 12-37, nazwiska osadników opublikowane przez Marię Krystynę Kalagę (Cieślinkiewicz).krupa12(a)comcast.net

5.

Ryszard Mikuła[grudzień 2007] uzup. poz. 5. ZDJĘCIA rodzinne (1, 2, 4), [styczeń 2008] uzup. poz. 8 i 25.richard(a)rmikula.fsnet.co.uk

6.

Antonina Tomczak[kwiecień 2010] poz. 38zygmunttomczak(a)wp.pl

7.

Marek Mrozek[luty 2011] uzup. poz. 26marek.mrozek(a)btinternet.com

8.

Henryk Mikuła[luty 2011] korekta. poz. 5henmik(a)onet.eu

9.

Eleonora Pastuszak[październik 2011] uzup. poz. 28 na podst. zaświadczenia Nr 6/513r MSW Ukrainy wydanego ciotecznej siostrze mojego taty - Reginie Borzenko z d. Mąka.wp.emtech(a)op.pl

10.

Jacek Śliwiński[styczeń 2013] korekta i uzup. poz. 39.plums(a)toya.net.pl

11.

Iwona Mirowska-Ibron[sierpień 2014] uzup. poz. 30.norbi(a)sprint.com.pl

12.

Barbara Bień[maj 2015] poz. M1, uzup. poz. 17.barbarabien1234(a)gmail.com

13.

Andrzej Przybyszewski[styczeń 2017] uzup. poz. 26.anprzyb(a)gmail.com

14.

Irene Galgan Scrutonc.Janiny. [styczeń 2018] uzup. poz. 3.irene.scruton(a)gmail.com

15.

Grzegorz Gargaś[lipiec 2019]  uzup. poz. 17.deliryk(a)op.pl

Osadnicy o których niewiadomo, czy na stałe mieszkali tu jeszcze w 1939 r.: CHMIELEWSKI Walenty uł., CZYŻEWICZ Józef st.uł., KASIOR Jan sierż., KNAŁA Stanisław st.uł.,SZLEGIER Józef st.uł., SZREFPEL Mieczysław kapr., SZYMANOWSKI Stanisław por., WOJNAR Józef.
Na pewno z osadników, którzy otrzymali w Woli Korybutowieckiej działki, nie mieszkał tu na stałe KÜNSTLER Stanisław p.płk szt.gen (Lwów, Modlin...) oraz w ogóle: PIOTROWSKI Michał uł. (sprzedał działkę Hanasowi),

Wola Korybutowiecka podzieliła los wielu osad wojskowych. Po wprowadzeniu władzy sowieckiej, do wsi przyjechały spychacze i zrównały wszystko z ziemią, gruz i drewno po sadach wywieziono, drogę rozebrano. Później ktoś na miejscu cmentarza postawił biały krzyż. Najbliższa istniejąca miejscowość nosi nazwę Stary Konynec (dawniej Kuniniec).


Data powstania strony: luty 2007 r., ostatnia edycja: sierpień 2019 r.

ros. (Memorial): Воля Коребутовецка, Воля Коры Буовецка, Волякорибутовец, Валикарибут Воляком-Бутовцы, Воля Комбутавец, Волокороб, Корыбутовецкая, Воля Колебуховец