wieś

WOLA WILSONA

gromada Wola Wilsona, gmina Kołodno, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Wiśniowiec


Opracowywane w okolicy:
Rakowiec Czosnowski, Rakowiec Wielki, Kinachowce, Rejmontów, Wola Strzelecka, Bodaki,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej Kniażyn.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

BANDURSKI

Bronisław, st.ogn.

2.

BARCZYK

Antoni, żona Józefa z d. Urbańska, córka Leokadia 1938.

3.

BARKIEŁOWSKI

Władysław, kapr.

4.

BEŁDA

Franciszek, kapr., żona Józefa z d. Dziuba, syn Henryk 1938.

5.

BORUCKI

Jan, st.uł.

6.

CHOMĘTOWSKI

Bohdan, st.uł.

7.

CZARNOTA

Bolesław, st.uł.

8.

DĘBIŃSKI

Michał, plut.

9.

DOLIŃSKI

Jan, st.szer.

10.

DOMARADZKI

Henryk, p.chor.

11.

DOROSZ

Józef, plut.

12.

DUBIEL

Stefan, plut.

13.

DZIDOWSKI

Szymon, sierż.

14.

DZIEDZIC

Wiktor, kapr.

15.

DZIUBA

Stanisław, sierż., żona Franciszka z d. Kołtunowicz, dzieci Helena 1938, Kazimierz Władysław 4-10.3.1938, Józefa 1938.

16.

DZIUBA

Władysław, bomb., żona Maria.

DZIUBA

Stefan.

17.

FLORIAN

Stanisław, szer.

18.

FRANCZAK

Stanisław, żona Feliksa z d. Rogalska, córka Maria 2-7.4.1938.

19.

FUGOWSKI

Władysław, plut.

20.

FULIŃSKI

Benedykt, szer.

21.

GABRYŁOWICZ

Leopold, por.

22.

GĄTNICKI

Piotr, kapr.

23.

ILKOWSKI

Stanisław, por.

24.

ILKOWSKI

Piotr, por.

25.

JANOWCZYK

Karol, plut.

26.

KLIMCZYK

Ludwik, kapr., żona Aniela z d. Mazan, syn Alojzy Adam 1938.

27.

KOWALISZYN

Tomasz, kapr.

28.

KOWALSKI

Stanisław, kpt.

29.

KOZŁOWSKI

Edward, st.sierż.

30.

KOZŁOWSKI

Stefan, szer.

31.

KRÓL

Józef, kapr.

32.

KRÓLEWICZ

Antoni, st.sierż.

33.

KRÓLEWICZ

Władysław, sierż.

34.

KÜNSTLER

Franciszek, plut.

35.

KURULCIO

Józef, sierż.

36.

KUTYLA

Józef, por.

37.

KUŹMA

Franciszek, sierż.

38.

KWARCIAK

Józef, szer.

39.

LAMHERT

Klemens, szer.

40.

LESZCZAR

Stefan, st.sierż.

41.

LESZCZYŃSKI

Leon, st.sierż.

42.

LEWONIEWSKI

Witold, kapr.

43.

LIPSKI

Bolesław, plut.

44.

LIPSKI

Stanisław, uł.

45.

MALIK

Antoni, kapr.

46.

MAZAN

Wojciech, szer.

47.

MAZUR

Zofia

48.

MAŹ

Jan, st.sierż.

49.

NATKANIEC

Stanisław, uł., żona Maria z d. Borysiewicz, dzieci: Zdzisław, Edward, Janina i Helena. Po ucieczce z Wołynia, trafili w zielonogórskie, wieś Bobrowniki gm. Otyń. W sierpniu 1945 r. Zdzisław zginął od wybuchu niemieckiej miny pułapki.

50.

NOWAK

Emil, sierż.

51.

NOWAK

Józef, p.chor.

52.

NOWAK

Julian, plut.

53.

PACIA

Jan, kapr.

54.

PITERA

Józef, plut.

55.

RACZYŃSKI

Stanisław, sierż.

56.

RÓŻAŃSKI

Kazimierz, por.

57.

RÓŻYCKI

Marjan, kapr.

58.

SAMPIR

Mateusz, sierż.

59.

SAMSONOWICZ

Ignacy, kapr.

60.

SARNA

Stefan, sierż.

61.

STOCKI

Michał, por.

62.

SZEWCZUK

Józef, szer.

63.

ŚWIDERSKI

Kazimierz, szer.

ŚWIDERSKI

Franciszek, żona Maria.

64.

TERLIKOWSKI

Julian, kapr., żona Anna.

65.

TOKARCZUK

Franciszek, sierż.

66.

TRĘBECKI

Władysław, żona Helena.

67.

TURCZYŃSKI

Józef, szer.

68.

WĘGLARZ

Wojciech, st.szer.

69.

WOŁOSZYN

Jan, plut.

70.

ZADECKI

Ryszard, plut.

71.

ZOŃ

Jan, plut.

72.

ŻURAKOWSKI

Wacław, por.

73.CZERNIAWSKIJan 1880 - s Jana i Marii z d. Grodzka, żona Teodozja 1890 z d. Wdziekońska, dzieci: Janina 1926. Po wojnie Bukowiec, Częstochowa.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jan Zubelewicz[styczeń 2013] poz. 1, 3-17, 19-16, 48-65, 67-72 z listy osadników, którzy otrzymali tu ziemię.jan(a)zubelewicz.pl

2.

Danuta Wojtowicz[styczeń 2013] poz. 2, 18, 47, 66, uzup. poz. 4, 15, 16, 26, 48, 62, 63 z ks.metr.wodanka(a)o2.pl

3.

Katarzyna Nowatorska[kwiecień 2013] poz. 73.katarzyna.nowotarska(a)poczta.onet.pl

4.

Andrzej Sobiesiak[vzerwiec 2013] uzup. poz. 49.jimmy447(a)vp.pl

Uwaga: jest możliwe, że gospodarstwa w poz. 2, 18, 47, 66 były dzierżawione lub odkupione od osadników woskowych.

Data powstania strony: styczeń 2013 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.