kolonia

WYDYMER

gromada Wydymer, gmina Antonówka, powiat Sarny, woj. wołyńskie
parafia Antonówka


Opracowywane w okolicy:
Parośla, Sernikowa Niwa, Majdan, Perespa, Krasna Górka, Poroda, Terebunia

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Kolonia Wydymer należała do parafii Świętego Antoniego w Antonówce. W skład Kolonii oprócz tej zasadniczej części, wchodziły też pobliskie osady / futory: Smolarka, Mak, Boryki, Smuga oraz gospodarstwa leżące przy drodze z Kopaczówki, Porody i Parośli.

Obecnie numery na szkicu nie mają nic wspólnego z numeracją w poniższym wykazie rodzin.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

WYDYMER (część zasadnicza)

1.BURZYŃSKIJan, żona IN, dzieci: Feliks i inne IN.
BURZYŃSKIFeliks - s. Jana, żona Regina.
2.BURZYŃSKIStanisław
3.BURZYŃSKIWacław
4.ŻARCZYŃSKIFranciszek - s. Romana (i Eugenii z d. Domalewska?), żona Maria z d. Maławska, dzieci: Kazimierz 1933, Jan 1934, Halina 1936, Józef 1938, Antoni 1942.
5.ŻARCZYŃSKIAntoni - s. Wojciecha (i Domiceli?), żona Paulina.
6.KOPIJWalenty, żona Jadwiga, córka Kazimiera.
7.KOPIJMarcin 1896-9.02.1943.(zamordowany na Parośli), żona Władysława (Bronisława?) 1901, dzieci: Maria 1927, Tadeusz 1928, Jan 1930, Daniela 1932, Jadwiga 1934, Czesław 1936 i? Antoni 1941.
8.BURZYŃSKIMichał, żona Antonina, dzieci: Mieczysława 1932, Teresa 1934, Helena 1936, Mieczysław 1939 i syn IN 1942.
9.BURZYŃSKIJan 1883, żona Onufryna 1888, dzieci: Emilia 1913, Janina 1919, Władysław 1921, Józef 1923, Marceli 1928, Zygmunt wiek przedszkolny.
10.ŻARCZYŃSKIFeliks 1900 - s. Józefa, żona Emilia 1896, dzieci: Stanisław 1923, Stefania 1928, Józef 1929, Alicja 1930.
KOPIJ- dzieci Emilii z pierwszego małżeństwa (mąż Hieronim?): Jadwiga 1917 i Jan 1917.
11.KOPIJHelena 1889-1965 z d. Jankiewicz - c. Marcina i Urszuli z d. Burzyńska, wdowa po Witalisie, dzieci: córka IN. (m.Brzozowski, poniżej), Antoni 1916, Maria (Brzozowska, poniżej) i Władysława 1927 (m.Parzyszk). Wywiezieni na roboty do Niemiec. Po wojnie osiedlili się w Starym Strączu, a Antoni w Świebodzinie.
BRZOZOWSKI Stanisław 1904 - s. Marcelego i Feliksy z d. Kołodyńska z Purbejówki, I żona IN. z d. Kopij - c. Witalisa i Heleny, córka Romualda 1934; II żona Maria 1920 z d. Kopij - c. Witalisa i Heleny, dzieci: Jan 1939, Krystyna 1940, Stefania 1942.
12.BRZOZOWSKIJulian, żona Albina, synowie: Marcin - nauczyciel (d-ca samoobrony w Wyrce i Hałach w 1943 r.), Jan (poniżej) Stanisław i Józef, córka Jadwiga - była w oddziale AK "Bomby"-"Wujka" od 25.07.1943 na Zasłuczu i 26.12.1943r. pozostała pod Sarnami chora na tyfus.
BRZOZOWSKIJan - s. Juliana i Albiny, żona Elżbieta dzieci: Czesław 1928, Władysław 1932, dwie córeczki lat 3 i 1 rok
13.KOTECKIAntoni - s. Marceliny, żona Jadwiga z d. Miszkiewicz.
14.KOTECKAwdowa z dziećmi,
15.KOTECKIHilary, żona Antonina, synowie: Józef i Antoni.
16.BRZOZOWSKIAntoni, wdowiec po Domiceli, dzieci: Stanisław (poniżej), Stanisława.
.BRZOZOWSKIStanisław, żona Janina lub Genowefa, 2 małych dzieci, w tym córka Stefania.
17.BRZOZOWSKIFranciszek +1982, żona Zofia z d. Jankiewicz (zm. połowa lat 60-ych), dzieci: Helena 1926, Romualda 1930, Janusz 1938.
18.MISZKIEWICZBernard z rodziną
19.MISZKIEWICZMarcin, wdowiec po Rozalii, dzieci: Jan (w poz. 43), Jadwiga (Kotecka, w poz.13), Aniela, Helena, Józefa, Stanisława.
20.WIERZYŃSKIAntoni 1903 - s. Aleksandra i Heleny z d. Gajewniczak, żona Helena 1909 z d. Brzozowska - c. Stanisława i Marianny, dzieci: Zofia 1927, Edward 1929, Tadeusz 1931, Zygmunt 1938. Wszystkie dzieci obecnie mieszkają na Górnym Śląsku.
21.KOTECKINarcyz, żona Aniela z d. Wawrzynowicz - pochodziła z Wyrki, dzieci: Feliks (p.23), Apolinary (p.22), Józef, Albina, Jan, Stanisław, Antoni +06.1943 - zginął we Włodzimiercu w czasie walk partyzantów radzieckich z Niemcami, przy próbie ucieczki do Wydymera.
22.KOTECKIApolinary - s. Narcyza i Anieli (p.2), żona Zofia z d. Felińska - c Ludwika i Marianny, dzieci: Maria 1940, Zygmunt 1942-2005.
23.KOTECKIFeliks 12.07.1907-24.12.2002 - s. Narcyza i Anieli, (p.21) żona z d. Przybysz, dzieci: Bogusław 1.05.1943 (pozostałe po wojnie w Sławie, lubuskie).

Przy drodze z Kopaczówki

24.

KITAJCIwan.

25.

KITAJCAndrej.

26.

KITAJCOleksy.

27.

KITAJCOnyśko.
Futor / osada SMUGA

28.

ŻARCZYŃSKIMarian, żona Maria z d. Kopij.

29.

MAŁAWSKIHonorat, żona Feliksa, synowie: Jan (poniżej), Władysław 1921-1993.

MAŁAWSKIJan 1916-1993, żona Wanda 1918-1997 z d. Żarczyńska - c. Adama i Stanisławy z d. Burzyńska, dzieci (tu ur.) Zygmunt 1943 (pozostałe ur.po ekspatriacji, obecnie w Lubuskim i Wielkopolskim).

30.

MAŁAWSKIJózef +1940, żona Feliksa, dzieci: Edward 1928, Stanisław 1939.

31.

MAŁAWSKIJan, żona Genowefa, dzieci: Stefan 1926, Halina 1928.

32.

MAŁAWSKIMarian, żona Marcelina, synowie: Marceli, Bolesław, Tadeusz; córki: Stanisława i Jadwiga.

33.

MAŁAWSKIAntoni, żona Janina 1910-1997 z d. Kopij - c. Andrzeja i Florentyny, syn Tadeusz 1931.

Futor / osada SMOLARKA

34.

ŻARCZYŃSKIBronisław 1895 - s. Józefa i Teofili, żona Sabina 1897 z d. Rudnicka, dzieci: Janina 1921 (imię jej matki: Stanisława), Stanisław 1924, Irena 1927, Franciszka 1933. Rodzeństwo Bronisława to: Hipolit (w Kopaczówce), Marian, Franciszka,

35.

ŻARCZYŃSKIKamil

36.

ŻARCZYŃSKIAmbroży - s. Kamila, żona Anna, syn Czesław 1935.

37.

ŻARCZYŃSKIEdmund - s. Kamila, żona Zofia, syn Kazimierz 1928.

38.

ŻARCZYŃSKIFranciszek - s. Kamila

39.

BRZOZOWSKIGabriel, żona

40.

BRZOZOWSKIGracjan

41.

KOPIJFeliks, żona Franciszka z d. Żarczyńska (żyła 100 lat), wychowanek Hilary +1943 (zginął w Parośli).

42.

MISZKIEWICZFeliks, żona, córka Halina.

43.

MISZKIEWICZJan - s. Marcina i Rozalii (z poz.19), żona Jadwiga z d. Żarczyńska - c. Mariana

44.

ŻARCZYŃSKIAntoni +1943 (zginął na Parośli), żona Julia, córki: Mieczysława, Jadwiga.

Na wschód od zasadniczej części Wydymera
Futor / osada MAK

45.

ŻARCZYŃSKIKajetan 1875, żona Albina 1878, dzieci: Franciszek (p.46), Jan (p.47), Antoni (p.48), Marceli 1908 (poniżej), Kazimierz 1915~1940 i Janina 1918. Kazimierz został rozstrzelany przez Niemców.

ŻARCZYŃSKIMarceli, żona Maria z d. Miszkiewicz, dzieci, ilość nie jest znana.

46.

ŻARCZYŃSKIFranciszek 1905, żona Helena 1908, dzieci: Olimpia 1931 i Halina 1934. Franciszek był aktywnym członkiem ZWZ i organizatorem samoobrony w Wydymerze i Maku.

47.

ŻARCZYŃSKIJan 1913, żona Kazimiera 1915, dzieci: Antoni 1936 i Regina 1939

48.

ŻARCZYŃSKIAntoni - s. Kajetana.

ŻARCZYŃSKIFeliks 1903, żona Maria 1908, dzieci: Antoni 1929, Jan 1931, Jadwiga 1933 i Helena 1935.

49.

ŻARCZYŃSKIFlorian 1887, żona Aniela 1890, dzieci Stanisław (poniżej), Nikodem 1915, Bronisław 1919 i Halina 1923.
ŻARCZYŃSKIStanisław 1905, żona Władysława 1907, dzieci: Stanisław 1929 i Irena 1933.

Przy drodze z Porody - futor / osada BORYKI

50.

ŻARCZYŃSKIAntoni 1903, żona Janina 1909 z d. Żarczyńska - c. Mariana i Emilii, dzieci: Jadwiga 1931, Jan 1936, Emilia, Danuta 1940. Jan zginął tragicznie w latach 70-tych, pozostałe dzieci mieszkają na Dolnym Śląsku.

51.

CIORKUNJan, żona Bronisława z d. Bartoszewicz. Pochodzili z Lubelskiego. V.n.: Ciorkum

52.

CIORKUNJózef - s. Jana, żona Janina z d. Piotrowska - c. Hieronima i Emilii, dzieci: Zofia 1934, Helena 1935, Franciszek 1936. Dzieci żyją, mieszkają na Dolnym Śląsku.

53.

PIOTROWSKIHieronim, I żona IN, dzieci: Albina, Mikołaj; II żona Emilia z d. Śliwińska, dzieci: Janina (Ciorkun, w poz. 52), Maria, Aniela, Stanisława +22 08.2014 (po m.Kopij).

54.

ŻARCZYŃSKIAdam, żona Stanisława z d. Burzyńska, dzieci: Wanda, Józef 1922-1999, Helena, Emilia, Stefan.

55.

ŻARCZYŃSKIJózef - s. Wojciecha, żona Domicela z d. Dziembowska.

56.

ŻARCZYŃSKIPiotr - s. Józefa, żona Maria z d. Piotrowska.

57.

ŻARCZYŃSKIJan - s. Józefa, żona Helena z d. Falicka, syn Władysław 1931-2006.

58.

MISZKIEWICZStanisław - s. Bernarda, żona Stanisława, syn Zygmunt 1942-2008.

59.

KOTECKIStanisław, żona Józefa i matka Joasia (a ojciec Ludwik?).

60.

KOTECKIJan (zw. Jaśko z Błótka) 1905 - s. Ludwika i Joanny z d. Żarczyńska, wdowiec, I żona INN - dzieci: Władysława, Mieczysław, Maria + 1988 ( w Ottawie, Kanada), Henryka, Romualda lub Romana +30.07.1943 - niepełnosprawna; II żona Janina z d. Ciorkuń - c. Jana i Bronisławy Bartoszewicz (Bartosiewicz?), dzieci: Teresa 1933, Tadeusz i Zofia (zm. jako niemowlę). Jan, Janina, Teresa (i ur. po wojnie Tadeusz) pochowani w Chojnie. Henryka żyje w Godkowie. Władysława - New Berlin USA, Mieczysław pochowany - Police k. Szczecina.

61.

KOTECKAFeliksa - wdowa, z synem Marcelem i córką Genowefą.

Przy drodze z Parośli

62.

RUDNICKIPaweł - kolejarz na stacji wąskotorowej w Wydymerze, żona Eugenia, dzieci: Wacław, Jan, Jadwiga "Dziunia" - zginęła na Parośli 9.02.1943r.

63.

MOSKOWICZIgnacy, żona Zofia z d. Plich - c. Mateusza i Wiktorii, dzieci: Kazimierz, Józef. Ignacy został zamordowany na Parośli 9.02.1943r.)

64.

STASIAKAntoni (zm.w Studzionce na Górnym Śląsku), żona Leokadia (Leonka) wdowa po Felińskim zm. na Górnym Śląsku, córki: Teodozja zmarła w 2007 na Górnym Śląsku, Janina zm. w wieku 12 lat, syn Tadeusz żyje na Górnym Śląsku, córka Zofia mieszka w Legnicy. Córka z pierwszego małżeństwa Leokadii - Maria Felińska, pochowana w Studzionce, na Górnym Śląsku.

65.

BURZYŃSKIJan, żona Helena z d. Miszkiewicz - c. Bazyla i Karoliny (Sernikowa Niwa), dzieci: Antoni, Bronisława (ostatnio mieszkała w Szczecinie).

66.

BRZOZOWSKINarcyz, żona Emilia - nauczycielka. Dzieci: Danuta, Irena, Janusz. W tym domu była szkoła.

67.

WOŁOSZYNIwan (sołtys w latach 1942-43, uczestniczył w "działaniach" UPA), żona Paraska, dzieci: Wołodia, Jaryna 1918-1943, Anna 1923. Jedyna ukraińska rodzina w Wydymerze, tuż przed wojną przybyli ze Stepania. Jaryna została zamordowana przez UPA.

68.

JECHIN. - wdowa z córkami i wnukiem

Rodziny, których lokalizacja domu zupełnie nie jest znana

69.

ŚWIĘCICKIIN.

70.

SULIKOWSKIIN.

71.

HOŁUBECKIIN., żona? Marianna 1888.

72.

MAŁAWSKIBronisław, żona Jadwiga z d. Jankiewicz - c. Jana i Michaliny (w Choromcach). Wywiezieni na roboty do Niemiec.

73.

DZIĘBOWSKIFelicjan 1896, żona Julia 1900 z d. Kopij, dzieci: Bronisław 1922, Kazimierz 1926, Władysław 1929, Halina 1938.

74.

MISZKIEWICZGracjan 1883, żona Florentyna 1887, dzieci: Mirosława 1923, Marianna 1924, Helena 1927.

75.

KIERSNOWSKIJan, żona Marianna Jadwiga z d. Olędzka, dzieci: Antoni, Jan Stanisław, Teresa, Franciszek. Rodzina przybyła z Kiersnowa na Podlasiu. W czasie wojny wywiezieni na roboty do Niemiec (okolice obecnej Złotoryi). Po wojnie zamieszkali w Częstochowie.

76.

FRĘCZAKrodzina: mąż, żona, córka, dorosły syn. Rodzina pochodziła z Lubelszczyzny. (Frączak?)

77.

BRZOZOWSKIFeliks, żona Józefa z d. Jankiewicz, syn Kazimierz (poniżej).
BRZOZOWSKIKazimierz 1913, żona Janina 1913 z d. Kotecka, dzieci Halina 1938 i Stanisław 1940. Po wojnie w Zielonej Górze.

78.

MISZKIEWICZAdam, żona Antonina z d. Garbowska - c. Andrzeja z Radzieża, dzieci: Mieczysław (ż.Janina Plajzner), Helena (po m.Przepiórka), Emilia (m.Antoni Głuszczyk), Jadwiga (mąż Józef Kaleciński), Ambroży (ż.Jadwiga). Po wojnie dzieci Adama osiedliły się w Nidzicy (woj. warm.-maz.), z wyjątkiem Ambrożego, który wyjechał do Malborka.

79.

MISZKIEWICZFranciszek (s.Gracjana i Pauliny z d.Burzyńska?), żona Antonina (Bielawska?), dzieci: Antoni, Ambroży, Bronisława, Stanisław.

80.

BRZOZOWSKIFeliks 1900, żona Rozalia 1909 (*Antonówka) z d. Magdzińska, dzieci: Irena 1930-2000, Krystyna 1936, Jan 1942, Helena 1945-2007. Pozostałe urodzone na Górnym Śląsku, gdzie nadal żyje Krystyna, Jan (i Jadwiga).

81.

MISZKIEWICZ Tomasz - brat Gracjana (poz.74), I żona Paulina, zmarła na zapalenie płuc, dzieci: Emilia 1923 (reszta nie przeżyła wojny, zmarli na tyfus). Tomasz z drugą żoną Leontyną i Emilią zostali przewiezieni na roboty do Niemiec, po wojnie zamieszkali w Stroszowicach (woj. opolskie).
Mieszkali tu jeszcze (prawdopodobnie u kogoś)

-

KLEKOWSKI- rodzina.

-

BURZYŃSKI- wdowiec.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich (w tym tzw. "upa")
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Mariusz Dolewa

[maj 2005] o rodzinie Kopij [luty 2007] poz. 65 [styczeń 2009] korekty i uzup. w poz. 6-12, 17, 30, 61, 67; dodana poz. 74. Źródło: Daniela Bronowicka, Jadwiga Kaczmarek - siostry z d. Kopij

mdolewa(a)op.pl

2.

Adam Jankiewicz[sierpień 2004] poz. 17.jankiewicz(a)trybunal.gov.pl

3.

Stanisław Łączny[czerwiec 2005] o rodzinie Brzozowskich w poz. 17.stanislaw.laczny(a)wp.pl

4.

Robert Zatryb[październik 2003] o rodzinach w poz. 5, 22,robercik32(a)wp.pl (nieaktualny)

5.

Grzegorz Karpiński[marzec 2004] o rodzinach w poz. 69-70.wodzunio(a)poczta.onet.pl

6.

Aleksandra Stańczyk[styczeń 2006] o rodzinie w poz. 21-22, [listopad 2009] korekta i uzup. w poz. 21o.stanczyk(a)wp.pl

7.

Maciej Moskowicz[lipiec 2006] o rodzinie w poz. 63.maciejmjm1(a)poczta.onet.pl

8.

Karolina Szuryn[listopad 2006] o rodzinie w poz. 65.karolina_szuryn(a)wp.pl

9.

Elżbieta Gaździk[styczeń 2008] uzup. poz. 5, [luty 2008] poz. 41, uzup. poz. 5. [październik 2008] nowy wykaz w poz. 1-68, opracowany na podstawie informacji mamy - Jadwigi Buczek z domu Żarczyńskiejgaz-ela(a)o2.pl

10.

Anna Nowak(Żarczyńska). [marzec 2008] poz. 34.andzian1955(a)interia.pl

11.

Grażyna Prusiszz d. Ciorkun. [lipiec 2008] poz. 52. Wyjaśnienie co do nazwiska - było zmieniane przez złe wpisy do dokumentów, funkcjonowało jako Ciorkon, Ciorkuń, sąsiedzi na dziadka mówili Czerkun. [sierpień 2014] uzup. poz. 51 i 53.prusisz(a)master.pl

12.

Tadeusz Wierzyński[sierpień 2008] poz. 20.beka-1961(a)o2.pl

13.

Bolesław Nowakowski- s. Heleny. [grudzień 2008] uzup. poz. 54.nowakowski_bolek(a)wp.pl

14.

Marcin Nowakowski[grudzień 2008] poz. 73. na podst. relacji dziadka Kazimierza, który chętnie podzieli się informacjami o kolonii Wydymer.xxnowy25(a)wp.pl

15.

Andrzej Mielcarek[styczeń 2009] poz. 75-79 i uzup. w poz. 1, 21 (podano złe dane), 62-64, 67 na podst. oprac. Cz. Piotrowskiego wg inf. Danuty Brzozowskiej (po m.Jankiewicz), Stanisławy Maławskiej (po m.Szmydt) i Antoniego Przybysza.Strony o Wołyniu

16.

Anna Sosnowska[kwiecień 2009] uzup. poz. 60.ania203(a)onet.eu

17.

Barbara Piórkowskaz d. Brzozowska. [wrzesień 2009] poz. 80.anusia260590(a)buziaczek.pl

18.

Tomasz Szałanda[październik 2009] uzup. poz. 78.tsz2000(a)poczta.fm

19.

Alicja Kalecińska(Łabowicz). [listopad 2009] uzup. poz. 64.alicja.kalecinska(a)pwr.wroc.pl

20.

Mieczysław Durczak(zięć). [listopad 2009] uzup. poz. 23.mied49(a)interia.pl

21.

Zygmunt Wierzyński[marzec 2011] dot. poz. 20.wierzyn(a)poczta.onet.pl

22.

Jan Maławski- s. Jana i Wandy. [listopad 2011] uzup. poz. 29.jmalawski(a)wp.pl

23.

Justyna Górawska[lipiec 2012] korekta i uzup. w poz. 75.gorawska(a)o2.pl

24.

Halina Gołaszewskaz d. Brzozowska. [styczeń 2013] korekta i uzup. w poz. 77.h.golaszewska(a)interia.pl

25.

Janina Kucharczykc. Anieli. [luty 2013] uzup. poz. 19.marek_kucharczyk(a)poczta.onet.pl

26.

Anna Pietrzkiewicz[lipiec 2018] poz. 81.anneline(a)wp.pl

27.

Jolanta Jurgawka[marzec 2021] uzup. poz. 11. na podst. relacji babci Władysławy Parzyszk z d. Kopij. Poszukuję informacji o rodzinie Witalisa Kopija.jurgawkajolanta(a)gmail.com

Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: czerwiec 2021 r.

ros. (Memorial): Видимир