wieś

ZAGLINKI

gromada Zaglinki, gmina Olesk, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia Przewały


Opracowywane w okolicy:
Maszów, Chworostów, Czmykos, Olesk, Stanisławówka, Sosnówka, Przewały, Janówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

FIRCZUKJan

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Andrzej Mielcarek[sierpień 2010] poz. 1 na podstawie zapisów w WDW w latach 1936-1938.Strony o Wołyniu

Data powstania strony: lipiec 2010 r., ostatnia edycja: maj 2012 r.