wieś

ZAHORCE

gromada Zahorce, gmina Dederkały, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Krasnołuka, Michałówka, Sienkiewicze, Juśkowce, Radoszówka, Hulowce, Tatarzyńce,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

PAWLIKOWSKIPiotr 1872 - s. Pawła i Katarzyny, żona Salomea 1876 z d. Jezierska - c. Michała i Antoniny, dzieci: Jadwiga 1890, Jan 1905, Józef 1909-1943 - zamordowany przez Ukraińców, Roman 1917. Przybyli z Radoszówki w 1916 r..

2.

JEZIERSKIIN.

3.

KOSICKIZygmunt 1900 - s. Antoniego i Antoniny, żona Janina z d. Mytkowska - c. Franciszka i Franciszki, dzieci: Jolanta 1926, Teresa 1938.

4.

PILAWSKA

Janina, panna.

5.

WEREMKO

Aleksandra z d. Olejnik, wdowa po Metodym 1913-1938 - s. Jakuba i Łucji z d. Najsyk.

Ferma Zahorecka

1.

TURKIEWICZ

dzieci IN i Olimpii 1857-1934 z d. Osińska: Marcin, Antoni, Dominika, Anna i Maria. Jako miejsce zamieszkania i zgonu Olimpii wpisano "Ferma Zahorecka"

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jan Pawlikowski[kwiecień 2006] poz. 1-2, [styczeń 2010] uzup. w poz. 1.jp.poczta(a)gazeta.pl

2.

Zygmunt Kosicki[styczeń 2008] poz. 3.edtur(a)wp.pl

3.

Danuta Wojtowicz[kwiecień 2013] poz. 4-5, F1. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: sierpień 2006 r., ostatnia edycja: maj 2013 r.