kolonia

ZAPUST STARY

gromada Zapust Stary, gmina Rożyszcze, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Nosaczewicze, Tarnowola, Czebenie, Wiszenki, Wachówka, Włodzimierzówka, Janówka, Kiryłucha,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej Stary Zapust. Była to kolonia niemiecka. Znajdowała się w nim szkoła niemiecka oraz zbór i cmentarz niemiecki. W miejscowości tej mieszkało ok. 40 rodzin a w tym zaledwie kilka rodzin polskich.

Sąsiadami Wachowskich byli (pisownia nazwisk niemieckich jest fonetyczna): Herman Krauze, Jancowa - akuszerka, Niemka, Piotrowscy (Jan ur. 1924?), Kostowscy (Józef - zamordowany w wieku 70 lat przez bandy w 1943 r., Wicek?), Starkowie, Bykowscy, Łucja Lankamer, Wilczyńscy, Franciszek Podstawski. Ludwik Klanszmyt, Trejgier, Jan Karaś.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

KLAJSZMYTLudwik, córki: Truda, Wala, George. Wyjechali w 1940 r. (rodzina czesko-niemiecka, żona Klajszmyta była Niemką). Mieszkali tu również: znachor Trejgier - nauczyciel w niemieckiej szkole i Jan Karaś - sierota, na służbie u gospodarzy.

2.

KOBUZHerman, żona, dzieci: Erna, Herta, Rudolf. Rodzina niemiecka.

3.

BAJTLERrodzina niemiecka czteroosobowa

4.

MILINGIrodzina niemiecka czteroosobowa

5.

FRANKrodzina niemiecka, mieli jedną córkę.

6.

JANCE(posiadali duże gospodarstwo) rodzina niemiecka 5 osobowa.

7.

WILCZYŃSKIGracjan, kowal, żona Maria, córka Józefa. Polska rodzina czteroosobowa.

8.

BYKOWSKIżona Katarzyna, córka Helena, syn Franciszek zginął w 1945 r. pochowany w Wałczu na cmentarzu wojskowym.

9.

FRANKrodzina niemiecka czteroosobowa.

10.

RYNASrodzina niemiecka czteroosobowa.

11.

JANCEwdowa miała trzech synów, rodzina niemiecka.

12.

HYPSZNERczteroosobowa rodzina niemiecka.

13.

STARKwdowa, córka Helena, syn Jan. Rodzina polska. Z Heleną ożenił się Stanisław Karaś, miał brata Jana, który był parobkiem u Klajszmyta.

14.

? (gospodarz niemiecki o nieustalonym nazwisku).

15.

CIURAJMateusz, żona Anna, Władysław, Józef, Zofia. Rodzina polska.

16.

? (gospodarz niemiecki o nieustalonym nazwisku).

17.

KRUKFranciszek, żona Julia, córka Zofia, Marta, synowie Wacław i Stanisław. Franciszek kupił w 1938 r. gospodarstwo od Niemca o nieustalonym nazwisku.

18.

WACHOWSKIAdam 1889-1972 (*Rostowiec), wdowiec po Stanisławie (Gaczyńska, z domu Szot, 1893-1930), *Cholewiana Góra, dzieci: Włodzimierz 1924-2005 (*Wachówka), Zenon 1928-2005 (*Dymitrówka) oraz zmarli w niemowlęctwie: Tadeusz 1923 (*Wachówka), Alfred 1926, Alfred 1927 - urodzeni w Dymitrówce. Pozostali domownicy: Marianna Szot 1900-1997 - siostra Stanisławy, po jej śmierci opiekowała się dziećmi. W 1929 r. zakupili to gospodarstwo od Rudolfa Sztebnera. (pisownia nazwiska jest fonetyczna).

19.

KRAUZEwdowa po Hermanie +1937, synowie: Wilhelm i Herbert. Rodzina niemiecka pięcioosobowa. Herman był tu sołtysem ponad 40 lat. Sąsiedzi Wachowskich (wspólny wjazd na podwórko).

20.

PRZEWOROWSKIWłodzimierz 1897 - s. Józefa i Stanisławy z d. Wilczewska, żona Ludwika 1897 z d. Romanowska - c. Kajetana i Józefy z d. Tuńska, dzieci: Kaliksta 1918, Teofila 1920, Jadwiga 1924, Bronisław 1926, Konstanty 1922, Alfred 1930, Kalikst 1935, Halina 1939, Gerard 1941. Kupili gospodarstwo od Niemca o nieustalonym nazwisku. Włodzimierz był sołtysem od 1937 do 1939 r. Mieszkał z nimi ojciec Władysława.

21.

JANCEżona Erna, syn Hugo, dwóch synów o nieustalonych imionach, rodzina niemiecka.

22.

FRĄCZEKMaria 1886, wdowa po Janie ~1865-1930, dzieci: Stefan 1913, Jadwiga 1923, Roman 1924, Julia 1926, Czesław 1931. Jan kupił gospodarstwo od Niemca Lausmana.

23.

WÓJCICKIIN., żona Maria, syn Józef i Władysław. Wrócili do Zakrzowa przed wybuchem wojny.

24.

TERASEWICZIN.

Uzupełnienia mile widziane.

Po przesiedleniu wszystkich mieszkańców Zapustu Starego narodowości niemieckiej w 1940 r. na opuszczonych gospodarstwach zostały osiedlone rodziny narodowości polskiej i ukraińskiej.

1. Na gospodarstwie Klkajszmyta osiedlił się Sieczka Jan z żoną i dwiema córkami, wrócił po dwóch latach do wsi Bagno. Do wyjazdu na ziemie odzyskane mieszkali Kostowscy.
2. Karpiuk, narodowości ukraińskiej.
3. Małecki, w gospodarstwie dwóch synów, córka Józefa.
4. Szudzik bezdzietne małżeństwo i Frączki z Maniewicz zamieszkali w gospodarstwie Franka.
5. Sacharczuk narodowości ukraińskiej, dwóch synów i dwie córki, w gospodarstwie Janców zamieszkali.
6. Podstawski Franciszek, dzieci Aniela, Zofia, Jan. Kadłubowski Fabian zamieszkali w gospodarstwie Franka, żony pochodziły z Antonówki i były siostrami.
7. Ciuraj Władysław, żona Kalista z d. Przeworowska, zamieszkali w gospodarstwie po Jance, mieli córkę Lusię.
8. Drzewiecka z dwójką dzieci.
9. -rodzina narodowości ukraińskiej o nieustalonym nazwisku po Hypszerze.
10. Ciuraj Mateusz żona Anna, Władysław, Józef i Stefan.
11. Czubak Józef, żona Leokadia, dwie córki, synowie Wiesław, Ryszard, Leszek.
12. Czubak Antoni zginął pod Kołobrzegiem.
13. Świergalski Jan, żona narodowości ukraińskiej, dwójka dzieci.
14. Szot Bronisław, żona Marianna, przybyli z Antonówki, dwójka dzieci.
15. Kostowski Henryk, żona Maria.
16. Kostowski Czesław, żona Jadwiga z d. Przeworowska.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Ewelina Wodnicka[marzec 2006] poz. 18. Informacje na wstępie oraz w wykazie (dot. osób wymienionych na wstępie) pochodzą ze spisanych wspomnień mojego ojca Włodzimierza Wachowskiego zam. po II Wojnie Światowej w woj. szczecińskim. [maj 2010] uzup. w poz. 2. z informacji Tadeusza Wachowskiego.wodsun(a)tlen.pl

2.

Marek Frączekna podst. wspomnień Czesława Frączka: [grudzień 2008] poz. 1-23 oraz po przesiedleniu - poz. 1-16 i inf. o szkole. [kwiecień 2017] poz. 24.otler(a)op.pl

Data powstania strony: marzec 2006 r., ostatnia edycja: grudzień 2017 r.