wieś

ZARUDZIE

gromada Zarudzie, gmina Warkowicze, powiat Dubno, woj. wołyńskie
parafia Warkowicze


Opracowywane w okolicy:
Mokre, Kościaniec, Warkowicze, Mizoczyk, Kniahinin,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Wieś gromadzka Zarudzie (inna, spotykana nazwa wsi to Zaruddia) posiadała kościół oraz szkołę, gdzie nauczycielem był Józef Głąb. W pobliżu znajdował się folwark Warkowicze, którego właścicielem była Maria DAWIDOWSKA.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.
1.GŁĄBJózef, nauczyciel.
2.PANASJulianna/Uliana +1944 (przypuszczalny rok, w pozostałych wpisach również) - c. Jana i Justyny, dzieci z Makarym Glińskim (bez ślubu): Anna 1924 (po wojnie w Poznaniu), Mieczysław +1944. Ojciec Uliany - Jan wyemigrował w latach przedwojennych do Argentyny (Argentina) razem ze Stefanem i Leonem.
PANASIN.
3.UŚCIAIN.
4.DZIUBAIN.
5.BARTONININ., prawosławny, żona Tania +1944 z d. Panas - c. Jana i Justyny, dzieci Tani: Nadia +1944, Mania +1944, Nina +1944.
6.GENERALCZUKIN.
7.SZATECKAIN.
8.FRYBISIN., dzierżawca młyna (od J. Łuwszysa?), żona, synowie: Stanisław i Remigiusz. Pani F. po śmierci męża ukrywała się u księdza w Warkowiczach.
9."WERESZCZYŃSKI"IN.
10.POTAPCZUKPiotr
11.GORBACZYŃSKIIN.
12.SKIBIŃSKIIN., prowadził sklep.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Objaśnienie: rok w barwie niebieskiej - śmierć z rąk bandytów ukraińskich.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Teresa Grejtowicz-Miernicka[sierpień 2004] poz. 1-5. Babka i wuj, mieszkańcy Zarudzia, zostali zamordowani w pobliżu wioski przez Ukraińców. [październik 2005] poz. 6-12.tgm(a)wp.pl

2.

Robert Kostecki[listopad 2006] 1.04.1894 r. w Zarudziu urodził się Metody KOSTECKI - s. Nikandra (księdza unickiego, ziemianina). Oficer armii carskiej; posiadał 2 chutory i 70 ha ziemi; w 1922 r. pozbawiony praw publicznych (od red.: oczywiście w ZSRS, a nie w Polsce, czy to Zarudzie było "za kordonem"?); w 1930 r. osadzony w więzieniu na 3 lata; w 1937 r. przebywał w więzieniu w Krasnojarsku; 6.10.1937 r. został rozstrzelany.rkostecki(a)poczta.fm

Znalezione w sieci: ... 6.06.1944 r. we wsi Zaruddia odkryto jamę, w której znaleziono trupy 18 miejscowych mieszkańców, zamordowanych przez UPA jako wrogów.

Data powstania strony: sierpień 2004 r., ostatnia edycja: lipiec 2016 r.