kolonia

ŻELEŹNICA

gromada Żeleźnica, gmina Kiwerce, powiat Łuck, woj. wołyńskie


Opracowywane w okolicy:
Żabka, Kiwerce, Kiwerce stacja, Joanów, Boruchów, Lipnik, Wertepy, Dąbrowa,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

ŚWIĘCKIPiotr 1867, żona Wanda 1866 z d. Godlewska, dzieci: Michał (poniżej), Mikołaj (poniżej), Leokadia 1900, Wiktoria 1903, Julia 1905, Eugeniusz (poniżej), Jan 1909, Janina 1912. V.n.: Świętski, Swęski.
ŚWIĘCKIMichał, żona Eugenia z d. Lewkowicz, dzieci: Piotr 24.01.1921 i Wanda 12.06.1924.
ŚWIĘCKIMikołaj, żona (śl.1924) Wiara z d. Chrysticz, dzieci: Władysław 1925, Mieczysław 1928.
ŚWIĘCKIEugeniusz 1906, żona (śl.1930) Olga z d. Chrysticz, dzieci: Halina 1931.

2.

SIDORCZUKAleksy 1894 - s. Stefana i Marii z d. Jurkowska, żona (śl.1919) Leokadia 1900 z d. Święcka, dzieci Mikołaj (poniżej), Waldemar 1924, Szczepan 1927, Aleksander 1929. (v.n.: Świątska).

SIDORCZUKMikołaj 1919, żona (śl.1940) Celina 1920 z d. Nowocin, dzieci: Barbara Maria 1941.

3.

MALINOWSKIStanisław 1900-1941 - s. Ludwika 1877-1920 (kolejarz, poległ w Kowlu w czasie wojny, s. Michała 1827 i Wiktorii z d. Dąbrowskiej) i Heleny 1870-1932 z d. Dąbrowska. Rodzeństwo Stanisława to: Edmund 1898, Piotr 1906, Marian 1908 i Wacława 1910. Po śmierci Heleny, dzieci w następnych latach kolejno wyjeżdżają do Gdyni i Warszawy i tam się osiedlają. Stanisław wraca na Wołyń i pracuje w Kiwercach, jako robotnik, ciężko ranny przez nacjonalistów ukraińskich, umiera w 1941 r. W czasie wojny Edmund był dowódcą Plutonu Głuchoniemych w powstaniu warszawskim, Piotr jako oficer mechanik pływał w konwojach, Marian walczył w powstaniu warszawskim, Wacława współpracowała przy ukrywaniu pilotów alianckich, za co została zesłana do obozu w Stutthofie.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jarosław Sidorczuk[kwiecień 2008] poz.1 i 2. (uzup. red.)jaroslaw.sidorczuk(a)neostrada.pl

2.

Mieczysław Malinowski[wrzesień 2008] poz. 3. na podst. relacji Mariana Malinowskiegobm.malinow(a)gmail.com

3.

Paweł Święckis. Piotra, wnuk Michała i Eugenii. [listopad 2015] uzup. poz. 1.pawelswiecki1946(a)o2.pl

Data powstania strony: kwiecień 2008 r., ostatnia edycja: listopad 2015 r.