wieś i kolonia

ŻELEŹNICA

gromada Żeleźnica, gmina Międzyrzec, powiat Równe, woj. wołyńskie
parafia Międzyrzec


Opracowywane w okolicy:
Międzyrzec, Kołowerta, Daniczów,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

Wieś

1.

BAŁDYGAJózef 1899-1943, pracował na poczcie, żona Anna z d. Żygadło, dzieci: Bolesław 1921-1943, Tadeusz (zaginął na wojnie), Zofia, Maria, Helena 1936-1943. V.n.: Bałdygowski.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Agnieszka Lelek[lipiec 2013] poz. w1.agnieszkalelek(a)wp.pl

Data powstania strony: lipiec 2013 r., ostatnia edycja: październik 2013 r.