kolonia

ZOFIÓWKA

gromada Zofiówka, gmina Mikulcze, powiat Włodzimierz, woj. wołyńskie
parafia Włodzimierz


Opracowywane w okolicy:
Nowojanka, Bolesławówka, Włodzimierz, Falemicze, Zygmuntówka,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Inaczej: ZOFJÓWKA, ZOFIJÓWKA SOFIJÓWKA.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r. Domyślnie, jeżeli nie wpisano inaczej, wszyscy urodzeni są w tej miejscowości.

1.

KLOCWalenty, żona Anna z d. Śliwa, dzieci: Jan 1896, Stanisław 1898, Aniela 25.01.1900-28.01.1981. Po wojnie Jedlina Zdrój.

2.

KOZAJózef - s. Wojciecha i Ewy z d. Rochul, I żona (śl.1913) Wiktoria z d. Sołtys - c. Wiktora i Ewy z d. Grzebieniak; II żona (śl.1920) Wiktoria z d. Gumiela (albo z d. Szut?) - c. Anieli Gumiela, dzieci: Józef 1925, Edward Albin 1928, Anna 1930. (źr.Wykazy...ks. Żurka)

3.

MAKOWIAKJózef 1911 - s. Ludwika z Długich Łoz (s.Piotra i Katarzyny z d. Pituła) i Julii 1893 z d. Zawrotniak (c.Jana 1866 i Róży 1875 z d. Kozłowska), żona (śl.1936) Maria 1911 z d. Podbiera - c. Stanisława 1890 (i Anieli?), syn Edward Zdzisław 1938. V.n.: Makohon. Gospodarstwo 11,5ha ziemi, dom mieszkalny drewniany kryty słomą o pow. 88 m kw., stodoła, stajnia, sad owocowy, konie, krowy, dwie jałówki, cztery świnie i inwentarz martwy. Ludwik poślubił Julię w 1910 r., lecz wkrótce zmarł. Wdowa w 1914 r. wyjechała do Ameryki, zostawiając syna Józefa pod opieką siostry męża - Anny 1872-1943 (m.Władysław Kamiński - s. Władysława i Antoniny z d. Tomaszewska). Rodzeństwo Julii to: Stanisław (ż.Teofila Zygmunt), Antonina 1898, Ludwika 1900.

4.

FEDOROWICZJan (*Hajowniki k. Skierbieszowa), żona Katarzyna (*Szorcówka k. Skierbieszowa) z d. Bartoń, dzieci: Seweryn 1906, Wincenty 1909, Maria 1911 (córka Lucyna Władysława 1942), Helena 1919, Ludwik 1923 i Stanisław 1926. Przybyli tu w 1927 r. Jan kupił 8 ha ziemi, zasadził 0,5 ha sad owocowy, został sołtysem i inkasentem podatków.

5.

NAMROŻYIgnacy 1886 (*Jarosławiec k. Zamościa) - s. Michała i Katarzyny, żona Aniela (*Jarosławiec), dzieci: Janina 1926 (*Jarosławiec), Jan 1928 (*Horyczów, pow. Włodzimierz), Zygmunt 1931. Ignacy w styczniu 1927 roku zakupił gospodarstwo ok 8,5ha w tym 0,5ha sadu owocowego, dodatkowo las. Nowe budynki drewniane kryte słomą wybudowane w latach 1933-38. Najbliżej mieszkający sąsiedzi: po prawej stronie od drogi: Fedorowicz, Makary, Bugaj (Ukrainiec) po lewej stronie: Bizior, Mikulicki, Pasternak Wiktor, Cieplikiewicz, Pawlikowski. 11 lipca 1943 w godzinach przedpołudniowych, zaprzyjaźniony Ukrainiec (nazwisko Prima) ostrzegł rodzinę żeby nie spać tej nocy w domu mówiąc, że "będzie bardzo gorąco". O świcie Ignacy z rodziną opuścili gospodarstwo kierując się do Włodzimierza.

6.

MAKARAJan, żona Agnieszka z d. Koszela, dzieci: Czesław 1933 (*Nowojanka), Zdzisław 1935, Czesław 1941.

7.

BUGAJIN. (Ukrainiec).

8.

BIZIORIN.

9.

MIKULICKIIN.

10.

PASTERNAKWiktor, żona Marianna z d. Dziurko, dzieci: Irena 1930 (*Zarzecze), Janina Feliksa 1932 (*Horyczów), tu*: Krystyna Apolonia 1934, Wiesław Kazimierz 1936.

11.

CIEPLIKIEWICZAndrzej, żona Stanisława z d. Marczewska, dzieci: Wanda 1928 (*Horyczów), Regina Marta 1934, Halina Janina 1937.

12.

PAWLIKOWSKIIN., syn Antoni, żona Franciszka z d. Janiec, Wanda Maria 1943.

13.

KRZYSZCZAKAdam 1905 - s. Wojciecha i Anny z d. Pizoń, żona (śl.1930) Feliksa 1907 z d. Witczak, dzieci: Józefa Wanda 1932, Zbigniew 1934. Rodzeństwo Adama to: Leon (w Smolarni), Władysław (we Włodzimierzu), Anna (Czerw, poniżej), pozostali - we Włodzimierzówce).

14.

CZERWAdolf 1909 (1911?) - s. Michała (w Bolesławówce) i Agnieszki z d. Rachul, żona (śl.1935) Anna z d. Krzyszczak - c. Wojciecha i Anny z d. Pizoń, dzieci: Zuzanna Danuta 1938-1938, Zdzisława 1939, Adam 1943 (*Włodzimierz). Gospodarstwo 10 ha, sad, las, dom kryty słomą, stodoła, obora.

15.

URBANIAKWładysław 1919 - s. Antoniego i Karoliny z d. Winiarz, żona (śl.1939) Aniela z d. Kościarz, dzieci: Krystyna 1940, Gustaw Marian 1942.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Przemysław Portuś[kwiecień 2012] poz.1. (uzup. Red. i poz.2.). [grudzień 2014] poz. 4, źródło: Czar starej fotografii - Adam Gąsianowskiport14(a)interia.pl

2.

Brygida[kwiecień 2014] poz. 3 (uzup. Red.)brygan(a)interia.pl

3.

Zygmunt Namroży[październik 2016] poz. 5-12.namrozy(a)wp.pl

4.

Red.[od październik 2016] poz. 13, 15, uzup. poz. 1, 3, 4, 6, 10-12, 14 dzięki Wykazom ks. Żurka.Strony o Wołyniu

5.

Bronisława Duszyńskaz d. Czerw. [grudzień 2016] poz. 14.duszynska(a)gazeta.pl

Data powstania strony: kwiecień 2012 r., ostatnia edycja: grudzień 2017 r.