wieś

ŻUKOWCE

gromada Żukowce, gmina Wyszogródek, powiat Krzemieniec, woj. wołyńskie
parafia Wyszogródek


Opracowywane w okolicy:
Właszczyńce, Sokołówka, Domaninka Duża, Buhłów, Szuszkowice,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Wieś licząca ponad 1000 mieszkańców, przeważała ludność ukraińska, Polaków ok.20%. We wsi była cerkiew. Główna droga była do Krzemieńca i przecinała się z mniejszą drogą.

Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.GRESSELBronisław +1949, żona Maria z d. Zdanowicz, dzieci - 4 synów i córka, Ignacy, Stanisław, ... oraz Maria (Marusia) +1968 (po mężu Żurbicka). Resztkówka kupiona od oficera rosyjskiego.
.GRESSELStanisław +1976 - s. Bronisława i Marii, żona Helena 1916 z d. Klimowska, syn Bogdan 1940.
2.

KANTELUK

Michał, żona Paulina z d. Tałałaj, dzieci: Witold 1936.

3.

MARCENIUK

Pantelejmon, żona Ulita.

4.

PIASECKI

Wojciech.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Bogdan Gressel[październik 2008] wstęp i poz. 1. Jestem synem Stanisławataog(a)wp.pl

2.

Danuta Wojtowicz[styczeń 213] poz. 2. [kwiecień 2013] poz. 3-4., uzup. poz. 2. z ksiąg parafialnych rz-k.wodanka(a)o2.pl

Data powstania strony: październik 2008 r., ostatnia edycja: maj 2013 r.