kolonia

ZYGMUNTÓW

gromada Zwiniacze, gmina Skobełka, powiat Horochów, woj. wołyńskie
parafia Horochów


Opracowywane w okolicy:
Oszczów, Olchówka, Starystaw, Olizarów, Zwiniacze, Kowbań,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Nazwa Kolonii pochodzi od właściciela tych ziem hr. Zygmunta Krasickiego, który sprzedał ziemię pod budowę kolonii polskiej. Kolonię zakładali (budowali) mieszkańcy z Tarnogrodu i okolic, rodziny: Larwa, Wieliczko, Szeliga, Hendel, Padjasek i Grecki.

WYKAZ GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.

ŁYSIUKIN, Ukrainiec, deportowany w 1939 r. na Syberię (dziś mieszka tu Wasyl Chomiak).

2.

MAZUREKJan, kowal.

3.

GRECKIIN, sadownik, dzieci: Helena, Zofia, Stanisława - zamordowana przez Ukraińców koło domu.

4.

LARWAEdward 1905 - s. Eryka (ur. 1868 w Woli Różanieckiej - s. Michała, żona Julianna 1875 z d. Kłos, pozostałe dzieci: Michał 1897, Marianna 1899, Jan 1903 (p.13), Petronela 1910, Felicja 1912, Szczepan 1915, Franciszka 1919)

5.

LARWAAdam 1879 (ur.w Woli Różanieckiej) - s. Jana (s. Michała) i Jadwigi z d. Mach, murarz, żona Magdalena 1881 z d. Lis, dzieci: Jan 1900 (w Sienkiewiczówce), Adam (p.12), Stanisław 1909 (p.16), Katarzyna 1912 (w zakonie w Łucku, po wojnie w Kwidzynie), Józef 1920.
LARWAPetronela 1910 i Felicja 1912 - córki Eryka

6.

DZINDZIAIN, Ukrainiec, w około 1934 r. odkupił ziemię od Błażeja Padjaska.

7.

PADJASEKBłażej,

8.

WIELICZKOJan 1898-26.09.1942 (Tarnogród-Teharan) - s. Franciszka, żona Anastazja 1897-1.04.1986 z d. Mulawa (Tarnogród-Londyn) - c. Macieja, dzieci: Jan 1918-2005 (Tarnogród-Londyn), Aniela 1922 (ur.w Tarnogrodzie); tu ur.: Bolesław 1924, Józefa 1927, Anastazy 1929-2001 (zm.w Johannesburgu, RPA), Romana 1932-1933, Teresa 12.12.1935. Zabrani na Sybir 24.02.1940 r.

9.

SACHARKOIN, Ukrainiec (wrócił z USA)

10.

MAKARIN, Ukrainiec

11.

SZELIGAJan 1887 (ur.Tarnogród) - s. Wojciecha, żona Sabina 1887-2007 (Zygmuntów-Tenger) - c. Andrzeja, dzieci: Józef 1918 (zm. na zesłaniu), Sabina 1923, Henryk 1927, Wojciech 1928, Apolonia (po m.Strep, została w Polsce). Zabrani na Sybir w lutym 1940 r. Po wojnie w Tanzanii w osadzie polskiej w Tengeru. Sabina została pochowana tam z rodzicami na małym polskim cmentarzu.

12.

LARWAAdam 1903 (ur.w Woli Różanieckiej) - s. Adama i Magdaleny, żona (śl.9.02.1929, Horochów) Agnieszka 1907 z d. Padyjasek, dzieci: Janina Teresa 1929, Eugenia 1932, Henryk 1933, Stanisław 1937, Kazimierz 1943. Gospodarstwo to odkupił od Wojciecha Padjaska. Rodzina uciekła 11.07.1943 do zachodniej Polski.

13.

LARWAJan 1903 - s. Eryka, żona Agata, dzieci: Stanisława 1928, Tadeusz 1931, Roman 1932, Wacław 1934
W miejscu nieustalonym na szkicu:
14GORZELNYIN.
15.HENDELTomasz 1902-1942 (zm. w Teheranie) - s. Wincentego, żona Barbara 1903 - c. Jana, dzieci: Maria 1926, Stanisława 1927, Zofia 1929. Deportowani do obłasti Archangielskiej. Po wojnie przez ośrodek w Indiach do Anglli.
16.LARWAStanisław - s. Adama, żona Wiktoria z d. Kulczycka (starsza siostra Jadwigi z Kowbania). Po wojnie we wsi Modlęcin - wałbrzyskie. Po roku 1970 w Bielsku Białej. Tam zmarli.
17.KOZIOŁJan,
18.MAŁEKIN.
19.PIECHLudwik 1889, żona Zofia 1896 - c. Pawła, dzieci: Helena 1924, Genowefa 1928, Józef 1928. Zabrani na Sybir
20.MUCHAIN., nauczyciel. Być może mieszkał w szkole lub u gospodarzy.
21.BAUERIN., nauczyciel, Być może mieszkał w szkole lub u gospodarzy.

LEŚNICZÓWKA

L1BAKOWSKIIN., płk., został zamordowany przez bandy ukraińskie - związany drutem kolczastym i podpalony w stodole.
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Tadeusz Sebestiański[listopad 2007] poz. 2, 5-8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, L1.tsebestianski(a)sympatico.ca

2.

Jan Stepan[styczeń 2009] uzup. w poz. 8, [kwiecień 2009] poz.19 i 20, uzup. w poz. 8, 15,16, na podstawie notatki spisanej przez mamę - Anielę Stepan (z.d. Wieliczko), 24.04.2009 we Wrocławiu. (cofnięcie korekty nazwiska Padjasek - Jan Ladorskij.stepan(a)wp.pl

3.

Roman Fryze[październik 2010] przeniesienie wpisu z wykazu wsi Dzwiniacze i uzup. w poz. 16.romman31(a)wp.pl

4.

Jan Ladorski[marzec 2011] uzup. w poz. 5, 12. [kwiecień 2011] uzup. w poz. 15. na podst. danych z Ośrodka "KARTA", poz.1, 3, 9, 10, uzup. w poz. 2, 5, 6, 11, 12, L1 z notatek rodzinnych, szkic miejscowości (adaptacja - Admin.). Jestem synem Adama Larwy (1903), dane pochodzą z opowiadania ojca, stryjów, osobistego pobytu w Zygmuntowie w 2009 roku, rozmowy z żyjącym Ukraińcem (1923) Wasylem Homiakiem mieszkającym w Zygmuntowie.jan.ladorski(a)elka.gsm.pl

Rodziny polskie które mieszkały w lipcu 1943 roku w Zygmuntowie, zostały ostrzeżone przez zaprzyjaźnionych Ukraińców o planowanych mordach na mieszkańcach Zygmuntowa. Najpierw podjęto samoobronę wsi przez gromadzenie się na noc w domu mojego dziadka Adama Larwy (dom p.5), nastepnie podjęto decyzję o ucieczce do Horochowa i Zwiniacz (stacja kolejowa), gdzie byli pod "opieką" żołnierzy niemieckich. Po zorganizowaniu przez Niemców transportu kolejowego zostali przetransportowani do Galicji, by w tymczasowych warunkach przetrwać do końca wojny. Większość mieszkańców jako "repatrianci" osiedlili się na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce. Z kolonii Zygmuntów praktycznie wszyscy się uratowali - tylko Stanisława Grecka wróciła ze Zwiniacz do domu, żeby nazrywać owoców z sadu została złapana przez młodego Ukraińca i zamordowana. Po opuszczeniu Zygmuntowa, wszystkie domy polskie zostały spalone przez Ukraińców. - Jan Ladorski, 2011.

Data powstania strony: listopad 2007 r., ostatnia edycja: lipiec 2013 r.

ros. Зигмунты, Зыгмонотов