Rad na tematy związane z poszukiwaniami genealogicznymi, potrafią udzielić użytkownicy portalu GenPol.


GDZIE KSIĘGI PARAFIALNE i INNE DOKUMENTY?

Archiwum Zabużańskie   -   Archiwa KUL    -     Archiwa wołyńskie na Ukrainie

Danuta Wojtowicz - wyszukiwarka wpisów z parafii (głównie z powiatów wschodnich późniejszego woj. wołyńskego)


Archiwum Zabużańskie - więcej informacji na stronie-> PRADZIAD

informacje ze strony AGAD - na skróty: INWENTARZ -  opis szczegółowy (-kopie na mojej stronie)

Strony Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie polecam w pierwszej kolejności wraz z bazą danych "Pradziad", skąd pochodzą poniższe wykazy zasobów tego Archiwum, dotyczących d. województwa wołyńskiego i troszeczkę terenów poza wschodnimi granicami województwa (państwa).

Księgi metrykalne z zasobu AGAD on-line

Adresy www Archiwum

AGAD - Archiwum Główne Akt Dawnych, http://archiwa.gov.pl/,   USC Arch. - Urząd Stanu Cywilnego w m. St. Warszawie. Archiwum, www.um.warszawa.pl (http://baza.archiwa.gov.pl/sezam/)

Wykaz dokumentów - stan z 2003 r..

Powiat Dubno

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Dorohostajerzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1832
Dubnoewangelicko-augsburskieurodzenia, małżeństwa, zgony1926-1927
rzymskokatolickiemałżeństwa1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864
urodzenia1811-1848, 1850, 1852, 1860, 1864
zgony1820-1848, 1850, 1852, 1860, 1864
Jałowiczerzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858, 1860, 1864, 1867-1882, 1884-1891, 1893-1899, 1898-1905, 1907-1938
Koblinrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864
Kozinrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1832
Krupiecrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864
Ptyczarzymskokatolickiemałżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864
urodzenia1827-1848, 1850, 1860, 1864
Radziwiłłówrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864
Reczyszczeewangelicko-augsburskieurodzenia1901-1939
zgony1903-1915, 1926-1939
Targowicarzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864
Warkowiczerzymskokatolickiemałżeństwa1925-1938
urodzenia, zgony1925-1938, 1940-1948
Zabłotcerzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863
Złoczówkarzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864
Łysinrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1860, 1864

Powiat Horochów

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Beresteczkorzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1860, 1862-1864
Drużkopolrzymskokatolickiemałżeństwa1827, 1829-1847, 1850-1856, 1865, 1867, 1869
urodzenia1826-1857, 1859-1861, 1863-1869, 1871
zgony1827-1857, 1859-1861, 1863-1869
Horochówrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1942
Kisielinrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863
zgony1799-1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863
Koniuchyrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863
Korytnicarzymskokatolickiemałżeństwa, zgony1827, 1829-1865
urodzenia1827-1865
Sielecrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827, 1829-1863, 1865
Zaturcerzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863, 1922-1940
Łokaczerzymskokatolickiemałżeństwa1827, 1829-1863, 1865
urodzenia, zgony1827-1863, 1865

Powiat Kostopol

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Berestowiec Staryewangelicko-augsburskieurodzenia1867, 1869-1888
zapowiedzi1873, 1877-1878, 1880
zgony1870-1888
Bereznerzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1862
Deraźnerzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1825-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862
Kazimierka (Kazimirka)rzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1862, 1938-1943
Michałówkaewangelicko-augsburskieurodzenia, zgony1921-1939
Rudenkaewangelicko-augsburskiemałżeństwa1877-1892
urodzenia1868-1893
zgony1876-1893
Stepańrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1862
 

Powiat Kowel

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Bereźnicarzymskokatolickiemałżeństwa1823-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864
urodzenia, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864
Bucyńprawosławnemałżeństwa1880-1883
rzymskokatolickiemałżeństwa, zgony1827-1865
urodzenia1825-1865
Datyńgreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Hołobyrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863
Hulewiczerzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa1827, 1829-1848, 1850-1851, 1853-1863
zgony1827-1848, 1850-1851, 1853-1863
Huta Ratnieńskagreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Jarewiszczegreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Kortelisygreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgonyok. 1790
Kowelrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1851, 1853-1899, 1898-1944
Krymnogreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Lubochinygreckokatolickieurodzenia, małżeństwa1791
Maciejówgreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
rzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791, 1827, 1829-1851, 1853-1865
Mielnicarzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863
Ratnogreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1790-1791
rzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1790-1791, 1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863
Turzyskrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1847, 1850-1899, 1898-1899
Zabrodziegreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Zaczerneczegreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgonyok. 1790
Zdomyślgreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgonyok. 1791
 

Powiat Krzemieniec

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Białozórkarzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1840-1846, 1853
Dederkałyrzymskokatolickiemałżeństwa1836-1848, 1851-1863, 1865-1881, 1883-1884, 1886, 1888-1889, 1891, 1922-1932
urodzenia, zgony1835-1848, 1851-1863, 1865-1881, 1883-1884, 1888-1889, 1891, 1922-1932
Jampolrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1840-1846, 1853
Katerburgrzymskokatolickiemałżeństwa, zgony1835-1848, 1850-1860, 1870-1892, 1921-1924, 1926, 1929-1932
urodzenia1827-1848, 1850-1860, 1870-1892, 1921-1924, 1926, 1929-1932
Kołodnorzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1840-1846, 1853
Krzemieniecrzymskokatolickiemałżeństwa1823-1826, 1840-1846, 1853, 1944-1945
urodzenia1840-1846, 1853, 1943-1945
zgony1811-1826, 1840-1846, 1853, 1944-1945
Poczajówrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1933-1936, 1938-1943
Stary Oleksiniecrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1840-1846, 1853
Szumbarrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1890, 1894, 1891-1932
Szumskrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1840-1846, 1853
Wiśniowiec Staryrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1840-1846, 1853
Wysokieewangelicko-augsburskiezgony1935-1939
Wyszogródekrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1840-1846, 1853
Łanowcerzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1840-1846, 1853
 

Powiat Luboml

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Bereżcegreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Bindugarzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1921-1936, 1938-1944
Horodnogreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Hołownogreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
prawosławnemałżeństwa1845-1865
zgony1838-1850
rzymskokatolickiemałżeństwa1845-1865
zgony1838-1850
Huszczagreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Lubomlgreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
rzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1790-1791, 1827-1847, 1850-1851, 1853-1866, 1868-1899, 1898-1924, 1926-1943
Nudyszegreckokatolickie1898-1924, 1926-19431791
Opalinrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1866, 1939-1941
Ostrówrzymskokatolickiemałżeństwa, zgony1827-1865
urodzenia1827, 1829-1865
Ostrówkirzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1939-1941
Piszczagreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Podhorodnogreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Rymaczerzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa1927-1944
zgony1927-1943
Stara Hutarzymskokatolickieurodzenia1937-1944
zgony1937-1945
Szackgreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Wiszniówgreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Zapolegreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791
Zgorzanygreckokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1791

 

Powiat Łuck

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Bogusławkaewangelicko-augsburskieurodzenia1871-1888
zgony1871-1887
Błudówprawosławnemałżeństwa1840-1845
urodzenia1840-1847
zgony1844-1847
Cumańrzymskokatolickiemałżeństwa1939-1942, 1940-1943
urodzenia1939-1944
zgony1939-1942, 1940-1944
Czartoryskrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1832, 1930-1940
Jamkiewangelicko-augsburskiezgony1927-1939
Korszówprawosławneurodzenia, małżeństwa, zgony1832-1846
rzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1832-1846
Kołkirzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864, 1849-1869, 1917-1943
Nieświczrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa1827-1867, 1887, 1887, 1906, 1908, 1914, 1915, 1919-1942
Nieświczrzymskokatolickiezgony1826-1867, 1887, 1887, 1906, 1908, 1914, 1915, 1919-1942
Ozdeniżprawosławnemałżeństwa, zgony1837, 1841, 1852-1865
urodzenia1835-1841, 1852-1866
Ołykarzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1860, 1862-1865, 1867, 1869-1886, 1888-1891, 1892-1898, 1901, 1904-1909, 1911-1922, 1924, 1925, 1927-1935, 1937-1943
Poddębcerzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1937-1943
Rożyszczeewangelicko-augsburskiekonfirmacje1862-1900, 1911-1939
małżeństwa1862-1901, 1928-1939, 1902, 1910-1918
urodzenia1860-1939
zapowiedzi1939
zgony1862-1898, 1900-1901, 1915-1939
Sienkiewiczówkarzymskokatolickiemałżeństwa1872-1883
urodzenia, zgony1938, 1939
Sitrzynekewangelicko-augsburskieurodzenia, zgony1880-1893
Skórczerzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864
Sokulrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864
Tomaszówkarzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1933-1939
Torczynmojżeszowerozwody1857
rzymskokatolickiemałżeństwa1827-1832, 1834-1899, 1898-1941
urodzenia1827-1848, 1850-1899, 1898-1944
zgony1827-1848, 1850-1899, 1898-1941
Tołowiczewangelicko-augsburskieurodzenia, zgony1875-1889
Wiszenkirzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1852, 1854-1862, 1864
Łuckewangelicko-augsburskiemałżeństwa, urodzenia1899-1939
rzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1837, 1839-1860, 1864-1870
zgony1920

 

Powiat Równe

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Aleksandriarzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1862
Horyńgródrzymskokatolickiemałżeństwa1839-1840, 1842-1846, 1862, 1922-1924, 1926-1928, 1933, 1935-1943
urodzenia, zgony1839-1840, 1842-1846, 1862, 1922-1924, 1926-1928, 1933, 1935-1943, 1933-1936
Klewańrzymskokatolickiemałżeństwa1801-1826, 1839-1840, 1842-1846, 1862
urodzenia1839-1840, 1842-1846, 1862, 1936-1940
zgony1801-1827, 1839-1840, 1842-1846, 1862, 1936-1940
Korzecrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1840-1846
Międzyrzecz k. Korcarzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1862
Niewirkówrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1862, 1900-1929, 1931-1942
Równerzymskokatolickiemałżeństwa1926-1944
urodzenia, zgony1937-1944
Rzeczycaprawosławnemałżeństwa1834-1846
urodzenia1834-1845
zgony1835-1846
Szpanówrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1862
Tuczynewangelicko-augsburskieurodzenia, małżeństwa, zgony1849-1871
rzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1862, 1867-1899, 1898-1909, 1911-1917, 1919-1940
Zofiówkaewangelicko-augsburskiemałżeństwa1843-1875
urodzenia1843-1859, 1869-1875
zgony1843-1859, 1863-1875
rzymskokatolickiemałżeństwa, zgony1922, 1925-1943
urodzenia1921-1943
Żytyńrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1936-1944
 

Powiat Sarny

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Dąbrowicarzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864
Klesówrzymskokatolickieurodzenia1936-1941
zgony1936-1943
Sarnyrzymskokatolickiemałżeństwa1921, 1938, 1942-1945
urodzenia, zgony1921-1930, 1933-1943
Włodzimierzecrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827-1848, 1850, 1852, 1854, 1858-1860, 1864
 

Powiat Włodzimierz

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Elizabetpolewangelicko-augsburskieurodzenia1882-1899
zgony1881-1899
Litowiżrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863
Owadnoprawosławneurodzenia, małżeństwa1837-1845
zgony1837-1844
Poryckrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863
Przewałyrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827, 1829-1847, 1850-1851, 1853-1863
Swojczówrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827, 1829-1863
Uściługrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1827, 1829-1836
Włodzimierz Wołyńskiewangelicko-augsburskiemałżeństwa1891-1899, 1907, 1915-1936
urodzenia1891-1899, 1915-1922, 1925-1939
zgony1891-1939
rzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa1827, 1829-1847, 1849-1866, 1884-1899
zgony1827, 1829-1847, 1849-1866, 1884-1897

 

Powiat Zdołbunów

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Mizoczrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1933-1943
Ostrógrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1859
Tajkuryrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1859

ZA KORDONEM (za wschodnią granicą)

część dawnego pow. Ostróg

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Krzewinrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1859
Kuniówrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1859
Lachowcerzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1839-1840, 1842-1846, 1859

 

w pow. Zwiahel (Nowograd Wołyński)

miejscowość/parafiawyznanie/obrządekrodzaj aktudaty
Berezdówrzymskokatolickieurodzenia, małżeństwa, zgony1840-1846

 Ponadto polskie dokumenty z lat 1926-1943 znajdują się w Archiwum w Równem, jak również w innych, dawniej powiatowych miastach.


Danuta Wojtowicz - wyszukiwarka wpisów z parafii (głównie z powiatów wschodnich późniejszego woj. wołyńskego)


Ośrodek ABMK (Archiwum KUL)

W 1943 roku większość ksiąg parafialnych zostało zniszczone w czasie napadów OUN-UPA. Księża i parafianie uciekając przed jatką z rąk Ukraińców i później pomimo zakazu Sowietów, przemycili przez nową granicę księgi i dokumentację swoich parafii (często niepełną, a nawet szczątkową). Dziś są one dostępne w KUL w Lublinie.

Istnieją "Wykazy osób z akt parafialnych Diecezji Łuckiej do 1945 roku" opracowane przez ks. Waldemara Witolda Żurka. Księgi można zamówić pod adresem (koszt około 50 zł plus porto) podając swój adres pocztowy. Po otrzymaniu zwrotnego emaila z prośbą o zatwierdzenie warunków przekazu, nastąpi realizacja zamówienia. Można również pisać lub udać się pod adres: KUL Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych, ul. Chopina 29/7 20-023 Lublin 

Uwaga: Tom I i III został już całkowicie wysprzedany.
Poniższy wykaz może zawierać błędy, dlatego przed zamówieniem książki proszę to sprawdzić.

Osoby będące w posiadaniu Ksiąg i oferujące swoją pomoc w odszukaniu zapisów o rodzinie.
TomOferujący pomoc (PROSZĘ PISAĆ TYLKO DO JEDNEJ OSOBY!)adresy e-mail  (zabezpieczone przed spamem)
I, II, III, IV, V, VI Edmund Goś
I, III, IV, V, VI (czyli bez drugiego)Aneta Fisel

O wpisy w innych księgach metrykalnych parafii dekanatu krzemienieckiego można pytać p. Danutę Wojtowicz - e-mail:

Mikrofilmy z archiwum w Tarnopolu można było sprowadzić do najbliższego Centrum Historii Rodziny, obecnie nie jest to już możliwe.


ZAWARTOŚĆ TOMÓW I - V
(w nawiasach pismem pochyłym swoje uwagi wprowadził Andrzej Mielcarek)

Skorowidz małżeństw parafii: (nazwiska od A do S) Aleksandria, Berezne, Dubno, Horochów, Jałowicze, Kazimirka, Kołki, Korytnica Horodnica (pomyłka autora), Krupiec, Łysin, Międzyrzec Korecki, Młynów, Nieświcz, Niewirków, Ołyka, Ptycza, Radziwiłłów, Równe, Skurcze, Stepań, Szpanów, Tajkury, Targowica, Tuczyn, Złoczówka - tom IV, s. 11-517 (skorowidz ten uwzględniany jest dalej w poszczególnych parafiach)
Parafia Annowola
Raptularz parafii Annowola 1937-1943 - tom I, s. 37-53
Raptularz egzaminu przedślubnego parafii Annowola 1937-1943 - tom I, s. 53-55
Parafia Beresteczko
Skorowidz małżeństw parafii Beresteczko 1850-1889 - tom IV, s. 519-529
Parafia Berezne
Księga protokołów metrycznych parafii Berezne 1926-1928 - tom I, s. 57-59
Księga egzaminu przedślubnego parafii Berezne 1930-1938 - tom I, s. 81-86
Raptularz egzaminu przedślubnego parafii Berezne 1939-1940, 1942-1943 - tom I, s. 86-88
Księga egzaminu przedślubnego parafii Berezne 1940-1945 - tom I, s. 88-94
Odpisy ksiąg metrykalnych parafii Berezne 1937-1943 - tom I, s. 59-73
Zeznania świadków o udzielaniu sakramentu chrztu 1930-1934, zawarciu sakramentu małżeństwa 1930 i śmierci 1930-1931 parafii Berezne - tom I, s. 80-81
Księga nawróconych parafii Berezne 1927-1943 - tom I, s. 74-80
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Skorowidz małżeństw parafii Berezne 1850-1889 - tom V, s.11-21 (w rzeczywistości spisane są małżeństwa z parafii Beresteczko, identycznie jak w tomie IV)
Parafia Binduga
Protokoły zeznań dotyczących urodzenia, chrztu i śmierci parafii Binduga 1929-1935-tom I, s. 96-97
Raptularz egzaminu przedślubnego parafii Binduga 1937-1944 - tom I, s. 95-96
Skorowidz małżeństw i urodzin parafii Binduga (1918-1944) - tom IV, s. 531-572
Parafia Boremel
Zapowiedzi parafii Boremel 1929-1943 - tom II, s. 27-37
Parafia Derażne
Wypisy ślubów i chrztów parafii Derażne 1860-1924 - tom II, s. 39-49
Zaślubieni (1878-1927) i urodzeni (1873-1931) w parafii Derazne - tom V, s. 23-25
Parafia Drużkopol
Księga metrykalna parafii Drużkopol 1923-25, 1929, 1931-41 - tom I, s. 99-146
Księga metrykalna nawróconych parafii Drużkopol 1938-1943 tom I, s. 146-149
Parafia Dubno
Skorowidz małżeństw parafii Dubno 1850-1889 - tom IV, s. 573-601
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Hołoby
Wypisy ślubów (1888-1912) i chrztów (1891-1912) parafii Hołoby - tom II, s.51-52
Księga zaślubionych i ochrzczonych parafii: Hołoby, Kisielin, Mielnica, Nabrzuska, Sokul, Wiszenki - tom II, s. 543—752
Parafia Horochów
Skorowidz małżeństw (1817-1924) i urodzin (1860-1940) parafii Horochów -tom III, s. 13-178
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Jałowicze
Księga egzaminu przedślubnego parafii Jałowicze 1937-1943 - tom I, s. 151-155
Wypisy ślubów (1942) i chrztów (1919-1941) parafii Jałowicze - tom II, s. 53
Skorowidz małżeństw parafii Jałowicze 1850-1889 - tom IV, s. 603-608
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Zaślubieni (1908-1944) i urodzeni (1907-1942) w parafii Jałowicze - tom V, s. 27-65
Parafia Kalinówka
Skorowidz ślubów parafii Kalinówka (1934-1937) i Włodzimierz fara (1903--1944)-tom I, s. 157-270
Parafia Katerburg
Księga metrykalna parafii Katerburg rok 1922, 1933-1945 - tom I, s. 271-281
Parafia Kazimirka
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Kisielin
Wypisy ślubów (1875-1911) i chrztów (1871-1924) w parafii Kisielin - tom II, s. 55-57
Księga zaślubionych i ochrzczonych parafii: Hołoby, Kisielin, Mielnica, Nabrzuska, Sokul, Wiszenia - tom II, s. 543-752
Skorowidz małżeństw i urodzin parafii: Kisielin, Kołki, Koniuchy, Zaturce - tom V, s.597-610
Parafia Klewań
Zaślubieni i urodzeni w parafii Klewań - tom V, s. 67
Parafia Kołki
Księga małżeństw uprawnionych (convalidata) parafii Kołki 1920-1926 - tom I, s. 283
Protokolarne metryki parafii Kołki 1927-1929,1933-1935 - tom I, s. 283-293
Księga egzaminu przedślubnego parafii Kołki 1938-1942 - tom I, s. 293-299
Księga protokołów zeznań dotyczących chrztów, małżeństw i zgonów parafii Kołki - tom I, s. 299-300
Alfabetyczny wykaz osób zmarłych parafii Kołki 1917-1943 - tom I, s. 300-330
Wypisy ślubów (1881-1914) i chrztów (1871-1914) parafii Kołki - tom II, s.59
Akta luźne: parafia katedralna w Łucku i parafia w Kołkach - tom III, s. 839--856
Skorowidz małżeństw parafii Kołki 1850-1866, 1864-1914 - tom IV, s. 609 s. 609-629
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Zaślubieni (1880-1941) i urodzeni (1880-1943) w parafii Kołki - tom V, s. 69-72
Skorowidz małżeństw i urodzin parafii: Kisielin, Kołki, Koniuchy, Zaturce - tom V, s.597-610
Parafia Koniuchy
Wypisy ślubów (1858-1929) parafii Koniuchy - tom II, s. 61-64
Skorowidz małżeństw i urodzin parafii: Kisielin, Kołki, Koniuchy, Zaturce - tom V, s.597-610
Parafia Korytnica (błąd autora, chodzi o Horodnicę - filię par. Korzec, wpisy do roku 1919)
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Kowel
Księga małżeństw konwalidowanych parafii Kowel 1938,1943 - tom I, s. 331
Księga egzaminu przedślubnego parafii Kowel 1942-1944 - tom I, s. 331-336
Wypisy ślubów i chrztów parafii Kowel XIX-XX w. - tom II, s. 65-204
Parafia Krupiec
Skorowidz małżeństw parafii Krupiec 1850-1866 - tom IV, s. 631-635
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Lewacze
Wykaz (niedokładny) mieszkańców miejscowości Siwki spoczywających na cmentarzu parafialnym w Lewaczach, gm. Ludwipol w 2006r. - tom V, s.73-74
Parafia Luboml
Skorowidz małżeństw parafii Luboml 1865-1897 - tom V, s. 75-125
Parafia Ludwipol
Raptularz chrztów i zgonów parafii Ludwipol 1938-1939, 1942-1943 - tom I, s. 337-348
Księga metrykalna parafii Ludwipol 1940-1941 (szczątki) - tom I, s. 348-355
Księga egzaminu przedślubnego parafii Ludwipol 1936-1943 - tom I, s. 355-357
Parafia Łokacze
Wypisy małżeństw (1852-1920) i urodzin (1855-1920) parafii Łokacze - tom II, s. 205-274
Skorowidz małżeństw (1846-19//) i urodzin (18// - 19//) parafii Łokacze - tom V, s. 127-217
Parafia katedralna w Łucku
Duplikaty metryk parafii katedralnej w Łucku 1936-1938 - tom I, s. 567-641
Index matrimoniorum celebratorunim ecclesia catedrali luceoriensi per spatium 83 annorum (1840-1922) - tom I, s. 359-364
Skorowidz ślubów parafii łuckiej za 75 lat 1848-1933 - tom I, s. 364-478
Nawróceni parafii katedralnej w Łucku 1905-1943 - tom I, s. 478-567
„Status animarium" parafii katedralnej w Łucku, wykaz miejscowości i liczba parafian w 1912 r. - tom II, s. 275-278
„Status animarium" parafii katedralnej w Łucku 1922-1924 - przedmieście: Jarowica, Krasne, Wólka, Dworzec - tom II, s. 278-309
„Status animarium" parafii katedralnej w Łucku 1922-1924 - przedmieście mia­sta Krasne - tom II, s. 310-379
Skorowidz ślubów i chrztów parafii Łuck XIX-XX w. - tom II, s. 379-435
Wypisy wdów i wdowców parafii katedralnej w Łucku 1925 - tom II, s. 435-441
Parafia katedralna w Łucku - wdowy i wdowcy - wsie, osady i kolonie w stycz­niu 1925 - tom II, s. 441-445
Akta luźne: parafia katedralna w Łucku i parafia w Kołkach - tom III, s. 839--856
Osoby ochrzczone z parafii łuckich bez podania nazwiska - tom III, s. 666-668
Skorowidz ślubów i urodzin parafii łuckich - tom III, s. 179-666
Parafia wojskowa w Łucku (Najświętszego Serca Jezusowego)
Chrzty i śluby parafii wojskowej w Łucku 1926-1939 - tom I, s. 643-650
Parafia Łysin
Skrowidz małżeństw parafii Łysin 1850-1889 - tom IV, s. 637-650
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Maciejów
Księga metrykalna parafii Maciejów 1920-1934 - tom I, s. 661-705
Raptularz (księgi metrykalnej) parafii Maciejów 1928-1942 - tom I, s. 706-730
Raptularz metryk urodzonych, ochrzczonych, zmarłych parafii Maciejów 1939-1945 - tom I, s. 730-740
Status animarum (spis dusz) parafii Maciejów 1935-1936 - tom I, s. 651-661
Parafia Mielnica
Księga zaślubionych i ochrzczonych parafii: Hołoby, Kisielin, Mielnica, Nabrzuska, Sokul, Wiszenia - tom II, s. 543—752
Parafia Międzyrzec Korecki
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Młynów
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Skorowidz małżeństw parafii Młynów 1850-1889 - tom V, s.219-234
Parafia Nabrzuska
Księga zaślubionych i ochrzczonych parafii: Hołoby, Kisielin, Mielnica, Nabrzu­ska, Sokul, Wiszenki - tom II, s. 543—752
Parafia Nieświcz
Księga nawróconych parafii Nieświcz1940-1944 - tom I, s. 741-742
Skorowidz małżeństw parafii Nieświcz1840-1889 - tom IV, s. 651-666
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Niewirków
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Ołyka
Skorowidz małżeństw parafii Ołyka 1850-1864 - tom IV, s. 667-670
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Ostróg
Nazwiska ochrzczonych parafii Ostróg (maszynopis) 1599-1652 - tom I, s. 743--753
Parafia Poddębce
Alfabetyczny spis chrztów (1880-1945) i ślubów (1920-1941) parafii Poddębce - tom I, s. 75-761
Parafia Poryck
Zaślubieni (1853-1924) i urodzeni (1852-1924) w parafii Poryck - tom V, s.235-324
Parafia Ptycza
Skorowidz małżeństw parafii Ptycza 1850-1889 - tom IV, s. 671-682
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Radziwiłłów
Skorowidz małżeństw parafii Radziwiłłów 1850-1889 - tom IV, s. 683-695
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Równe
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Rymacze
Zaślubieni (1927-1943) i urodzeni (1925-1944) w parafii Rymacze - tom V, s.325-391
Parafia Skurcze
Skorowidz małżeństw parafii Skurcze 1850-1889 - tom IV, s. 697-702
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Sokul
Wypisy chrztów (1886-1902) i ślubów (1865-1900) parafii Sokul - tom II, s.447
Księga zaślubionych i ochrzczonych parafii: Hołoby, Kisielin, Mielnica, Nabrzuska, Sokul, Wiszenki - tom II, s. 543—752
Parafia Stara Huta
Księga egzaminu przedślubnego parafii Stara Huta 1937-1944 - tom I, s. 763--767
Księga metrykalna zaślubionych parafii Stara Huta 1939 (szczątki) - tom I, s. 767
Dane z kartek mieszczących się w księdze Status animarum parafii Stara Huta 1936 - tom I, s. 799-804
Status animarum parafii Stara Huta 1936 - tom I, s. 770-779
Księga nawróconych parafii Stara Huta 1938-1945 - tom I, s. 768-770
Parafia Stepań
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Szpanów
Księga chrztów parafii Szpanów 1929-1932 - tom I, s. 805-815
Księga egzaminu przedślubnego parafii Szpanów 1930-1945 - tom I, s. 816-826
Raptularz chrztów i zgonów parafii Szpanów 1933-1945 - tom I, s. 826-843
Księga nawróconych parafii Szpanów 1938-1945 - tom I, s. 844-846
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Tajkury
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Targowica
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Skorowidz małżeństw parafii Targowica 1850-1870 - tom V, s. 393-397
Parafia Torczyn
Księga egzaminu przedślubnego parafii Torczyn 1929, 1935-42 - tom I, s. 847-860
Wypisy ślubów (1850-1902) i chrztów parafii Torczyn - tom II, s. 449-465
Zaślubieni (1914-1943) i urodzeni (1909-1944) w parafii Torczyn - tom V, s. 399-490
Parafia Tuczyn
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafia Wiszenki
Wypisy ślubów (1870-1919) i chrztów (1870-1919) parafii Wiszenki - tom II, s.467-469
Parafia Wiśniowiec
Wypisy ślubów (1861-1899) i chrztów parafii Wiśniowiec - tom II, s. 471-536
Księga zaślubionych i ochrzczonych parafii: Hołoby, Kisielin, Mielnica, Nabrzuska, Sokul, Wiszenki - tom II, s. 543—752
Parafia św. Joachima i Anny we Włodzimierzu - fara
Metryki urodzenia, zgonu, ślubu parafii Włodzimierz Wołyński rok 1929 i inne -tom I, s. 861-867
Skorowidz ślubów parafii Kalinówka (1934-1937) i Włodzimierz fara (1903-1944) -tom I, s. 157-270
Skorowidz Liber conversorum parafii Włodzimierz Wołyński fara 1900-1944 - tom III, s. 669-704
Parafia Serca Jezusowego we Włodzimierzu Wołyńskim (kościół pojezuicki)
Księga egzaminu przedślubnego parafii Włodzimierz Wołyński, kościół pojezu­icki 1936-1937 - tom I, s. 869-872
Księga egzaminu przedślubnego parafii Włodzimierz Wołyński 1937-1940 - tom I, s. 873-881
Związki małżeńskie Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodzimierzu 1941-1944 - tom I, s. 881-886
Księga egzaminu przedślubnego Parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodzimierzu 1942-1944 - tom I, s. 887-889
Skorowidz małżeństw i urodzin parafii (Włodzimierz parafia NSPJ) - tom III, s. 704-837
Skorowidz małżeństw i urodzin parafii Włodzimierz - tom V, s. 491-595
Parafia Zaturce
Księga egzaminu przedślubnego parafii Zaturce 1939-1944 - tom I, s. 891-894
Protokoły zaginionych metryk parafii Zaturce - tom I, s. 894-908
Wypisy chrztów i ślubów (1861-1914) parafii Zaturce - tom II, s. 537-539
Skorowidz małżeństw (1922-1944) i urodzin (1891-1944) parafii Zaturce - tom IV, s. 703-762
Status animarum (spis ludności) parafii Zaturce 1935-1936 - tom IV, s. 762-785
Skorowidz małżeństw i urodzin parafii: Kisielin, Kołki, Koniuchy, Zaturce - tom V, s.597-610
Parafia Złoczówka
Skorowidz ślubów (1863-1906) i chrztów parafii Złoczówka - tom II, s. 541
Skorowidz małżeństw parafii Złoczówka (1850-1889) - tom IV, s. 787-796
Skorowidz małżeństw parafii [...] - tom IV, s. 11-517
Parafie o nieustalonych nazwach
Skorowidz małżeństw i urodzin parafii N-1 (można tu trafić na część rodzin z Parafii w Łucku na Krasnem i Parafii Kołki) - tom V, s.611-681
Skorowidz małżeństw parafii N-2 - tom V, s.683-720
Skorowidz małżeństw i urodzin parafii N-3 - tom V, s. 722-728
Akta luźne
Dane osobowe z zachowanych świadectw metrykalnych urodzonych, aktów ślubu, świadectw przedślubnych, zeznań świadków, delegacji do błogosławienia małżeństwa i dyspens przedślubnych, zeznań o przynależności narodowej polskiej - tom I, s. 909-975
Dane osobowe z zachowanych świadectw metrykalnych urodzonych, aktów ślubu, aktów zgonu, zeznań świadków, zeznań o przynależności narodowej; wydane w języku polskim, rosyjskim (tłumaczenie) i ukraińskim (tłumaczenie)- tom II, s. 753-782

ZAWARTOŚĆ TOMU VI  (1190 stron)

Parafie różne (uzupełnienie spisu zamieszczonego z tomie IV, tym razem nazwiska od A aż do Ż)
Skorowidz małżeństw parafii: Aleksandria, Berezne, Dubno, Horochów, Jałowicze, Kazimirka, Kołki, Korytnica, Łysin, Międzyrzec Korecki, Młynów, Nieświcz. Ołyka, Ptycza, Radziwiłłów, Równe, Skurcze, Stepań, Szpanów, Tajkury, Targowica, Tuczyn, Złoczówka
Skorowidz małżeństw parafii: Kisielin, Koniuchy, Łuck, Zaturce
Parafia Kiwerce
Dane osobowe z "akt luźnych" parafii Kiwerce 1901-1938
Parafia Oleksiniec
Księga metrykalna parafii Oleksiniec 1932-1943
Parafia Rymacze
Dane osobowe z parafii Rymacze 1929-1943; 1933-1939
Księga protokołów przedślubnych parafii Rymacze 1927-1929
Bierzmowani parafii Rymacze 1929, 1940
Raptularz chrztów i zgonów parafii Rymacze 1933-1935; 1936-1940
Księga metrykalna urodzonych i zmarłych parafii Rymacze 1939-1941
Księga egzaminów przedślubnych parafii Rymacze 1930-1939
Ksiega ocen Publicznej Szkoły Powszechnej (7-klasowej) im. Marszałka Piłsudskiego z polskim językiem nauczania w Jagodzinie-Rymaczach 1935/1936
Ksiega nawróconych parafii Rymacze od 1.01.1938-1941
Składki parafian Rymacze na budowę kościoła w zależności od posiadanej ziemi
Parafia Stara Huta
Mieszkancy parafii Stara Huta pochowani na cmentarzu parafialnym w Moczulance (stan odtworzony w 2009r.)
Parafia Tajkury
Raptularz chrztów i zgonów parafii Tajkury 1939-1943
Parafia Zdołbunów
Przyłączeni do Kościoła katolickiego z parafii Zdołbunów 1907-1927 (Tajkury 1907-1920)

 

ZAWARTOŚĆ TOMU VII  (790 stron, cena 85 zł + przesyłka)

Tom VII jest uzupełnieniem tomu I w którym zainteresowani znajdą wszystkie dane o osobach jakie zostały zapisane w księgach metrykalnych, dotyczące ich samych, ich rodziców i szafarzy udzielających sakramentów świętych. Zamieszczone są tu dane pochodzące wyłącznie z ksiąg metrykalnych parafii: Annowola, Berezne, Binduga, Drużkopol, Jałowicze, Katerburg, Kołki, Kowel, Ludwipol.
Ponadto zawiera dane osobowe z parafii Boremel, które zamieszczone zostały uprzednio w tomie II. Występują tu także dwa skorowidze sporządzone przeszło pół wieku temu, spisane ręcznie w oparciu o dostępne wówczas księgi metrykalne parafii Kalinówka, Włodzimierz i Kołki. We wspomnianych dwóch ostatnich skorowidzach czytelnik nie znajdzie dodatkowych informacji osobowych, ponad te które zostały już opublikowane w tomie I.

Spis treści tomu VII

Parafia Annowola 
Raptularz urodzonych 1937-1943, zmarłych 1938-1943 i nawróconych 1940-1941
Raptularz egzaminu przedślubnego 1937-1943

Parafia Berezne
Księga protokołów metrycznych 1926-1929
Raptularz ksiąg metrykalnych urodzonych 1937-1945 i zmarłych 1937-1943
Księga metrykalna urodzonych 1944
Księga nawróconych 1927-1937
Księga nawróconych 1938-1939
Księga nawróconych 1938-1941, 1943
Zeznania świadków o udzieleniu sakramentu chrztu 1930-1931,1934,
zawarciu sakramentu małżeństwa 1930 i śmierci 1930-1931,1934
Księga egzaminu przedślubnego 1930-1934
Księga egzaminu przedślubnego 1934-1938
Księga egzaminu przedślubnego 1938-1940, 1942-1943
Księga egzaminu przedślubnego 1940-1941 i zaślubionych 1940-1945

Parafia Binduga
Protokóły zeznań dotyczących urodzenia i chrztu 1931-1935 oraz śmierci 1931, 1935
Księga egzaminów przedślubnych 1937-1944

Parafia Boremel
Księga zapowiedzi 1929-1943

Parafia Drużkopol
Księga metrykalna urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1923-1925, 1929, 1931-1943
Księga metrykalna o nawróconych 1938-1943

Parafia Jałowicze
Księga egzaminu przedślubnego 1937-1943

Parafia Kalinówka
Skorowidz ślubów 1934-1937 i Włodzimierz (fara) 1903-1944

Parafia Katerburg
Księga metrykalna urodzonych, zaślubionych i zmarłych 1922, 1933-1945

Parafia Kołki
Księga małżeństw uprawnionych (convalidata) 1920-1926
Protokolarne metryki urodzonych 1927-1935, zaślubionych 1929-1930, 
zmarłych 1928-1930, 1933 i stanu wolnego 1930
Księga egzaminu przedślubnego 1938-1942
Księga protokołów zeznań dotyczących chrztów, małżeństw i zgonów
Alfabetyczny wykaz zmarłych 1917-1943

Parafia Kowel
Księga małżeństw konwalidowanych 1938,1943
Księga egzaminu przedślubnego 1942-1944

Parafia Ludwipol
Raptularz chrztów i zgonów 1938-1939, 1942-1943
Księga metrykalna urodzonych 1940-1941, zaślubionych 1940-1943 i zmarłych 1940-1943
Księga egzaminu przedślubnego 1936-1943

Sieć parafialna diecezji łuckiej w 1938 roku

 

ZAWARTOŚĆ TOMU VIII (998 stron. Koszt tomu z pobraniem ok.85zł.)

Tom VIII stanowi drugą część uzupełnienia tomu I (Łuck-Zaturce) ze wszystkimi danymi zapisanymi w poszczególnych metrykach.

Spis treści tomu VIII

Parafia Katedralna w Łucku
- Index matrimoniorum celebratorumin ecclesia catedrali luceoriensi per spatium 83 anni (1840-1922)
- Skorowidz osób nawróconych i ich ślubów parafii katedralnej w Łucku 1905-1943 
- Księga metrykalna urodzonych i zaślubionych 1936-1938 oraz zmarłych 1936-1937 parafii katedralnej w Łucku

Parafia Wojskowa Najświętszego Serca Jezusowego w Łucku
- Księga metrykalna ochrzczonych i zaślubionych parafii wojskowej w Łucku 1926-1939

Parafia Maciejów
- Status animarum (spis dusz) parafii Maciejów 1935-1936
- Księga metrykalna urodzonych-ochrzczonych, zaślubionych i zmarłych z parafii Maciejów 1920-1934
- Księga urodzonych (1928-1929), zapowiedzi (1930-1936) i zmarłych z parafii w Maciejowie 1928-1942
- Księga metrykalna urodzonych-ochrzczonych, zmarłych w parafii Maciejów 1939-1945

Parafia Nieświcz
- Księga nawróconych w parafii Nieświcz 1940-1944

Parafia Ostróg
- Nazwiska ochrzczonych w parafii Ostróg XVI/XVII wieku (maszynopis)

Parafia Poddębce
-Alfabetyczny spis ślubów i chrztów w parafii Poddębce

Parafia Stara Huta
- Księga metrykalna egzaminów przedślubnych parafii Stara Huta 1937-1944
- Księga metrykalna zaślubionych parafii Stara Huta 1939
- Księga metrykalna nawróconych parafii Stara Huta 1938-1945
- Status animarum parafii Stara Huta 1936
- Dane z kartek mieszczących się w księdze: Status animarum parafii Stara Huta 1936

Parafia Szpanów
- Księga metrykalna urodzin i chrztów parafii Szpanów 1929-1932
- Księga metrykalna egzaminów przedślubnych parafii Szpanów 1930-1945
- Księga metrykalna chrztów i zgonów parafii Szpanów 1933-1945
- Księga nawróconych parafii Szpanów 1935-1940, 1943, 1945

Parafia Torczyn
- Księga metrykalna protokółów przedślubnych parafii Torczyn 1929
- Księga metrykalna egzaminu przedślubnego parafii Torczyn 1935-1937
- Księga metrykalna egzaminu przedślubnego parafii Torczyn 1938-1942

Parafia Świętych Joachima i Anny we Włodzimierzu Wołyńskim (fara)
-Metryki urodzenia, zgonu, ślubu parafii farnej św. Joachima i Anny we Włodzimierza Wołyńskiego rok 1929 i inne

Parafia Serca Jezusowego we Włodzimierzu Wołyńskim (kościół pojezuicki)
- Księga egzaminu przedślubnego parafii 1936-1937 
- Księga egzaminu przedślubnego parafii 1937-1940 
- Księga metrykalna zaślubionych parafii 1941-1944
- Księga egzaminu przedślubnego parafii 1942-1944

Parafia Zaturce
- Księga egzaminu przedślubnego parafii Zaturce 1939-1944
- Protokoły zaginionych metryk 1869-1926 parafii Zaturce. 

Uzupełnienia o tom V-VIII dopisał i wykonał Edmund Goś, 2008-2012 r., uwagami opatrzył Andrzej Mielcarek (pismem pochyłym)


Archiwa wołyńskie na Ukrainie

Wykaz ksiąg metrykalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym Obwodu Wołyńskiego w Łucku (pdf).


- w Państwowym Archiwum Obwodu Wołyńskiego w Łucku oraz Państwowym Archiwum Obwodu Żytomierskiego w Żytomierzu.

Z informacji p. Danuty Wojtowicz wynika, że w archiwum w Tarnopolu są księgi metrykalne z DEKANATU KRZEMIENIECKIEGO z lat 1871-1930, a z niektórych parafii nawet z lat 1865-1933. Są tam też spisy parafian, np. z par. wiśniowieckiej z 1914 r., z dederkalskiej z 1863, 1870 i 1880. Są spisy z par. Łanowce i Wyszogródek. Możliwe że są też z innych parafii dekanatu krzemienieckiego.


1.  Diecezja Łucka erygowana ok. 1404. W 1425 połączona z diecezją włodzimierską. W l. 1798-1925 złączona aeque principaliter z diecezją żytomierską, jako diecezja łucko-żytomierska. Po II wojnie światowej znalazła się poza granicami Polski i zanikła z przyczyn politycznych. Na terenie Ukrainy diecezję łucką reaktywowano w 1998.  (powrót)


Inne strony:  Poszukiwania grobów na Cmentarzu Katolickim w Żytomierzu,   Poszukiwania odpłatne na Wołyniu