Strona powstała dzięki materiałom Zenona Paszkowskiego, syna wołyńskiego mierniczego przysięgłego Leopolda Paszkowskiego, czerwiec 2007 r.

Dokumenty w posiadaniu Zenona Paszkowskiego.


MIERNICZOWIE Z WOŁYNIA

Zdjęcie pracowników Urzędu Ziemskiego w Łucku (w latach 1937 - 1939), w większości mierniczych. Pierwszy z lewej w ostatnim rzędzie stoi Leopold Paszkowski.

 

WYKAZ MIERNICZYCH PRZYSIĘGŁYCH (1932 r.)

WYKAZ MIERNICZYCH PRZYSIĘGŁYCH (1932 r.) z adresem zamieszkania.

 

Mierniczowie i prac. U.Z. w Łucku, którzy w latach 1939-1945 ponieśli śmierć lub zostali uznani za zaginionych:

Łazarewicz Stanisław - zginął w 1944 r. w Powstaniu Warszawskim,
Łazarewicz Zygmunt - zaginął bez wieści,
Łysak Włodzimierz - zamordowany w Równem,
Manitius Włodzimierz, mierniczy przysięgły w Równem - wrzesień 1939,
Pasieka Adam, prac. U.Z, Łuck, oficer WP - zaginął bez wieści,
Tarnogórski-Grzymała Roman, mierniczy przysięgły w Łucku, zamordowany w Miednoje.
Trofimowicz Konstanty, mierniczy p. - zamordowany.

 

PLANY GEODEZYJNE


 

Plan części gruntów Julii Hładuń we wsi Zdołbica, rok 1935, przysłała Danuta Wojtowicz


Szkic części gruntów Ludwika Horoszkiewicza uroczyska Klimowe z 1936 r. przysłał Janusz Horoszkiewicz


 

Plan parceli Franciszka Hulanickiego przy wsi Kopaczówka przysłał Stanisław Dulian.


 

Plan działki Stanisława Przyłuckiego w Równem przysłał Ryszard Chlebowski.

Projekt zabudowania Stanisława Przyłuckiego w Równem przysłał Ryszard Chlebowski.


 

Szkic pomiaru gruntu Czebenie przysłał Henryk Kozłowski - wnuk Apolinarego.

 


 

Szkic parceli w majątku Narutówka wykonany przez inż. Bilińskiego przysłała Alicja Otrębska.


 

Plan gruntów części Kolonii Borszczówka.


Tagi: Jan Mazana, Wiktor Gładkowski, Piotr Łukin, Sergjusz Nikołajew, Jan Klass, Bronisław Matraś, Jakób Bielak, Lucjan Kosmulski, Jan Kownacki, Henryk  Krukowski, Witold Krukowski, Leopold Skulski, Stefan Zarosiński, Kazimierz Gordon, Stefan Humeniuk, Dymitr Abramow, Jakób Jewpłow, Tadeusz Kacprzyk, Bolesław Kwieciński, Karol Lipiński, Stanisław Łazarewicz, Zygmunt Łazarewicz, Hieronim Nowakowski, Leopold Paszkowski, Józef Aleksander Sienkiewicz, Andrzej Tyrawski, Jan Wizner, Bohdan Wójcikiewicz, Eustachy Wrzecionko, Teodor Demjanow, Wiaczesław Husak, Mikołaj Iwanow, Włodzimierz Matinius, Michał Kłoczkowski, Mikołaj Nieganow, Jan Pawłowicz, Konstanty Trofimowicz, Terencjusz Sierykow, Witold Bartkowski, Artur Gebhard, Dymitr Kulesza, Władysław Mikucki. Jan Bohusz, Eugenjusz Gułowski, Franciszek Siwek.