ŚWIADECTWA

Zaświadczenie o ukończeniu kursu na starszego ułana Kazimierza Bagusławskiego
(Własność rodziny Bogusławskich, przysłał Włodzimierz Chrostowski)

 

Świadectwo koncesyjne

 

Świadectwo szkolne Emilii Mentlik 1933-34

 

Świadectwa Ireneusza Piątkowskiego ze Szkoły Powszechnej w Rafałówce.

 

Świadectwa szkolne Władysława Wawrzeńczyka przysłał Zbigniew Czechowski.

 

Świadectwa szkolne rodziny Kuriatów przysłał Stanisław Kowalewski

 

Świadectwo szkolne Walentyny Sontowskiej przysłała Krystyna Zengiel.