WOJSKOWOŚĆ

Lista członków Koła Zwią̨zku Oficerów Rezerwy w Sarnach, powiadomionych o strzelaniu dn. 19.10.1935 r.
 

Książeczka wojskowa - własność rodziny Stanisława Zacharzewskiego

...

Właściciel książeczki Jan Tryjanowski

 

Karta rejestracyjna

 

Książeczka wojskowa - własność Antoniego Młotkowskiego s. Mateusza i Heleny z Wesołych

 

Pozwolenie na broń dla Antoniego Kuriaty z Myszakówki

 

Fragmenty książeczek wojskowych Feliksa Adamkiewicza z Grabiny 

 

Potwierdzenie wymeldowania w książeczce wojskowej Franciszka Lewickiego (brat Józefa).