Rok II 

K w i e c i e ń   1938

Nr. 4

Liturgika

         Wielkanoc. Niedziela wielkanocna jest najpierwszą uroczystością w Kościele, jako pamiątka zmartwychwstania Zbawiciela świata i odnowienie najradośniejszej tajemnicy wiary. Zowie się Wielkanocą, gdyż przypomina noc prawdziwie wielką, w której Chrystus P. dowiódł najwspanialej prawdziwości swego bóstwa, gdy mocą swą Boską powstał z grobu, otoczonego strażą, a przywalonego ciężkim kamieniem..
         Kościoły przystraja się wtedy najpiękniej, ołtarz ozdabia się bogato w kwiaty i światło, obok ołtarza umieszcza się trzy godła zmartwychwstania, wesołe Alleluja rozbrzmiewa we Mszy św., uroczysty nastrój przenika domy Boże, a radością napełniają się serca wiernych.
         Uroczystość ta jest świętem ruchomym, przypada bowiem zawsze w niedzielę pierwszą po wiosennej pełni księżyca. W tym roku wypada dnia 17 kwietnia.
         W Polsce łączy się ta uroczystość także z religijnymi zwyczajami rodzimymi i narodowymi. Tu należy tak zwane „Święcone". Kapłan błogosławi w Wielką Sobotę pokarmy t.j. mięsiwa i chleby, przypominające baranka wielkanocnego i chleby przaśne Izraelitów. Błogosławi także pisanki, t.j. jaja misternie malowane, jako godło zmartwychwstania. Twarda ich skorupa wyobraża kamień, który przykrywa groby ludzkie, a jak pisklę przekłuwa skorupę i żywe z niej się wydobywa, tak kiedyś na głos trąby Archanioła zmarli przełamią pokrywę grobową i powstaną do życia wiecznego.

Kronika

         17 lutego społeczeństwo rokitniańskie witało entuzjastycznie wracających żołnierzy z manewrów, podziwiając dzielną postawę wojska polskiego.
         W miesięczniku „Spójnia" ukazała się następująca wzmianka o Rokitnie. „Wiele mamy Oddziałów, które wzorowo, bardzo dobrze pracują i zasługują na pochwałę, lecz przoduje im Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet w Rokitnie, który zawsze pierwszy wypełnia wszelkie polecenia i zarządzenia Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet. Ledwie dotarło zarządzenie Katol. Stów. Kobiet z prośbą o przysłanie fantów na loterię. Oddział K. S. K. w Rokitnie pierwszy na ten cel przysłał 5 zł., a trzeba zaznaczyć, że teren i warunki pracy tam ciężkie i trudne, zaś ludność biedna. Za gorliwość i sumienność w wypełnianiu obowiązków organizacyjnych zebranie Zarządu KSK. w dn. 5 lutego b. r. uchwaliło przesłać Oddziałowi KSK. w Rokitnie nagrodę w postaci nowej księgowości. Księgowość została wysłana w dniu 17 lutego b. r".
         W warsztatach „Polskiego Radia" w Warszawie wybudowane są już maszyny i aparatura dla rozgłośni w Łucku. Budowa radiostacji ma być ukończona pod koniec bieżącego roku Stacja ta czerpać będzie prąd z elektrowni w Kiwercach i jej moc nadawcza wynosić będzie 50 kilowatów. Zasięg detektorowy nowej stacji obejmie całe województwo wołyńskie, przekraczając na wschodzie cośkolwiek granicę sowiecką. Uprzystępni to słuchanie radia biednej ludności.
         W dniach od 8 do 12 marca odbyły się rekolekcje dla wojska i dziatwy szkolnej. Nauki wygłosił ks. kap. Czesław Potocki.
         Dnia 19 marca w ołtarzu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rokitnie zawieszono votum. ofiarowane przez Rodzinę Wojskową, jako wyraz wdzięczności dla Bogarodzicy za dokonane prace.

Komunikaty

         W dniu Wielkiejnocy Papież Pius XI ogłosi świętym błop. Andrzeja Bobolę, męczennika polskiego naszych Kresów. Z tej okazji ks. Proboszcz wydał dla parafian życiorys nowego świętego.
         11, 12 i 13 kwietnia odbędą się rekolekcje dla parafian, które przeprowadzi w Rokitnie ks. proboszcz Antoni Chomicki.
         Dnia 1 i 2 kwietnia rekolekcje w Budkach Snowidowickich, dnia 7 i 8 kwietnia — w Okopach.
         W niedzielę wielkanocną o godz. 6-ej rano, rezurekcja i suma,
o godz. 9-ej Msza św. dla wojska.
         W poniedziałek wielkanocny nabożeństwo w Okopach, w niedzielę Przewodnia Msza św. w Rokitnie o godz. 8-ej, w Budkach Snowidowickich o godz. 11-ej.

Życzenia

       Z powodu Świąt Wielkanocnych, ks. Proboszcz składa Drogim Parafianom serdeczne życzenia Wesołego Alleluja! „Pokój Wam!" - oto szczytne słowa miłości, jakimi Chrystus powitał uczniów, ujrzawszy ich po raz pierwszy po zmartwychwstaniu. Gdy więc wesoły hejnał dzwonów zwiastuje nam radosną nowinę, że powstał z grobu Ten, który za największe i najpierwsze przykazanie uznał miłość i dla tej miłości krew Swą oddał na krzyżu, uderzmy się w piersi własne, nauczmy się przebaczać i kochać!...
         Niech śpiew nowego życia — Alleluja, stanie się hasłem pokoju i miłości bliźniego w parafii naszej.