Jest to adaptacja na potrzeby stron www wydania papierowego, którego skany można zobaczyć TU (DjVu)

 
 

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję Pani Bogusławie Kędzierskiej za udostępnienie kserokopii większej części wykazu, Pani Ewie Siemaszko za wskazanie miejsca przechowywania kopii pełnego wykazu, Leonardowi Urbanowiczowi za dostarczenie brakujących stron wykazu.
.

alfabetycznie

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż

adresy zainteresowanych miejscowością za kordonem

Pismem pochyłym dopisałem informacje nie występujące w oryginalnym wykazie. 

Zachowano oryginalną numerację. 


OBJAŚNIENIE SKRÓTÓW

miasteczko

m-ko

osada

os.

wieśw.osada wojskowaos. w.
folwarkf.osada kolejowaos. kol.
futor(y)fut.osada młyńskaos. mł.
majątekmaj.osada parafialnaos. par.
kolonjakol.osada fabrycznaos. fabr.
zaścianekzaśc.cegielniaceg.
klasztorkl.cukrowniacukr.
leśniczówkaleśn.smolarniasm.
leśnictwol-ctwostacja kolejowast. kol.
nadleśnictwondl.przystanek kolejowyprzyst. kol.
gajówkagaj.budka kolejowabud. kol.
uroczyskour.budka drogowabud. drog
.
.

Inne spisy miejscowości znalezione w sieci:

SŁOWNIK GEOGRAFICZNY KRÓLESTWA POLSKIEGO...(opr. 1880-1902)

SKOROWIDZ MIEJSCOWOŚCI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ z około 1931 r.
.

 

WDW jest do wglądu w Bibliotece Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy Al. Niepodległości 

 

© 2004-2017, Andrzej Mielcarek