bud. drog.- budka drogowa
bud. kol.- budka kolejowa
ceg.- cegielnia
cukr.- cukrownia
f.- folwark
fut.- futor(y)
gaj.- gajówka
kl.- klasztor
kol.- kolonja
l-ctwo- leśnictwo
leśn.- leśniczówka
maj.- majątek
m-ko- miasteczko
ndl.- nadleśnictwo
os.- osada
os. fabr.- osada fabryczna
os. kol.- osada kolejowa
os. mł.- osada młyńska
os. par.- osada parafialna
os. w.- osada wojskowa
przyst. kol.- przystanek kolejowy
sm.- smolarnia
st. kol.- stacja kolejowa
ur.- uroczysko
w.- wieś
zaśc.- zaścianek