POWIAT ZDOŁBUNOWSKI

GminyBuderaż  Chorów  Mizocz  Nowomalin  Sijańce  Zdołbica

BUDERAŻ

1Borszczówkaw. Borszczówka (Włościańska/Ruska), f. Borszczówka, fut. BorszczówkaDermań
2Borszczówka Czeskaw. Borszczówka Czeska, os. Wydumka
3Buderażw. Buderaż, fut. Buderaski, fut. Horodnie ?Horodło, fut. Osada Młynarska I, zaśc. Zakoty, fut. Osada Młynarska II Mizocz
4Buderaż Czeskiw. Buderaż Czeski, kol. Nowy Świat, zaśc. Załuki, fut. Horodyszcze
5Buszczaw. Buszcza, os. Petrykowszczyzna, fut. Buszcza,Dermań
6Hurbyw. Hurby, f. Bednarka, maj. Hurby, gaj. Pereworotje, gaj. Poddębie, gaj. Łysa Góra, gaj. MyszowaKuty
7Kamienna Góraw. Kamienna Góra, leśn. Turyczaj, fut. Czerwony Kamień, fut. Nagórze, fut. Nowa Huta
8Kamykiw. Kamyki, zaść. Dunajki, kol. Olchawa, kol. Kozacka ChataMizocz
9Kudryńw. Kudryń, kol. Budki, fut. Grabowiec
10Majdanw. Majdan, fut. Potok, fut. Sidłocha, fut. BerezynyKuty
11Majdańska Hutaw. Majdańska Huta, fut. Balarnia
12Mostyw. Mosty

Mizocz

13Moszczanica Maław. Moszczanica Mała, w. Czarna Łoza, w. Kudewszczyzna, w. Lisowa, w. Opalona, w. Broczewica
14Moszczanica Nowaw. Moszczanica Nowa, fut. Plewicze, leśn. Plewiczówka, fut. Wiszcza
15Moszczanica Staraw. Moszczanica Stara, os. w. Moszczanica Stara, f. Kraśnica, os. Horczaki, os Karpiuki
16Piwczew. Piwcze, f. Piwcze, leśn. Żywotin
17Podczapkiw. Podczapki, os. w. Podczapki
18Sułtanówkaw. Sułtanówka, os. Ilkowica
19Stupnow. Stupno, os. Sokowica, os. Łazary, os. Bukowa, os. Kapituły, os. Leszczuny, os. Dmitry, os. Mielniki
20Sujmyw. Sujmy, fut. Łosze, f. Sujmy
21Swiatjew. Swiatje, os. Swiatje I, os. Swiatje II, f. Swiatje (Światy), kol. Czerniawa
22Zalibówkaw. Zalibówka, kol. Mielniki
23Zielony Dąbw. Zielony Dąb, kol. Sporny Kąt, fut. Wertepy, fut, Grochów-Sadowa GóraKuty

 

CHORÓW

24Biełaszóww. Biełaszów (Białaszów), fut. BiałaszowskieChorów n/Hor.
25Bielmażos. w. Bielmaż, os. w. StrzełakówOstróg n/Hor
26Brodóww. Brodów

Ożenin

27BrodowskieFutory Brodowskie
28Choróww. Chorów, os. w. Chorów, os. w. Rewucha, os. w. Leśniczówka, os. w. Popowa DolinaChorów n/Hor.
29Debinyw. DębinyKorostowa
30Derewiańczew. Derewiańcze Małe, w. Derewiańcze Duże

Chorów n/Hor

31Gremiaczew. Gremiacze
32GremiackieFutory Gremiackie
33Grozóww. Grozów, fut. Dąbrowa Grozowska
34Czeski Hajw. Czeski Haj (Czeski Gaj)
35Korczunek Grozowskiw. Korczunek GrozowskiChorów n/Hor
36Korostowaw. KorostowaKorostowa
37Łabędziew. Łabędzie (Lebiedzie)

Dermań

38Michampolw. Michampol (Michałpol)Chorów n/Hor
39Monastyrekw. Monastyrek
40Ożeninw. Ożenin, st. kol. Ostróg

Ożenin

41Pilipyw. PilipyChorów n/Hor
42Popowcew. Popowce
43Płoskaw. PłoskaKorostowa
44Poniatówkaos. w. PoniatówkaHulcza Czeska

45

Rozważw. Rozważ, w. Oziery, w. CerkowszczyznaChorów n/Hor

46

Toczewikiw. Toczewiki

47

Wielbownow. Wielbowno, w. Prydatki, w. KoziołokOstróg n/Hor

48

Wierzchóww. Wierzchów, w. Pieszczanka (Piszczanka), w. KorytyszczeDermań

49

Wisienkiw. WisienkiKorostowa

50

Witoldówkaw. Witoldówka. kol. MajówkaOżenin

51

Czeski Zawidóww. Czeski Zawidów (Zawidowo)Chorów n/Hor

52

ZawidowskieFutory Zawidowskie

53

Zozulińcew. ZozulińceOżenin

 

MIZOCZ (www)

54

Biełaszówferma BiełaszówMizocz

55

Curkówf. Curków, fut. Nadzieżda, fut. Siekierka

56

Dermań Pańskios. Zastawie, fut. LebiedszczyznaDermań Rząd.

57

Dermań Rządowyfut. Krynicki, Młyn Dolny, fut. Grań, fut. Miedwieże

58

Jeziorkow. JeziorkoMizocz

59

Kuninw. Kunin

60

Korszóww. Korszów

61

Mizoczf. Mizocz

62

Mizoczkol. Kłopot, fut. Tynkowszczyzna

63

Mizoczykw. Mizoczyk (Mizoczek)

64

Spasówleśn. Spasów

65

Stubłof. Stubło,
66Ujeźdce Czeskiew. Ujeźdce Czeskie (Ujeźdźce Czeskie)

67

Ujeźdcew. Ujeźdce (Ujeźdźce)

68

Wolicaw. Wolica

69

Zamłyniew. Zamłynie

 

NOWOMALIN

70

Batkowcew. BatkowceOstróg n/Hor

71

Bołotkowcew. Bołotkowce, f. Dowgieliszki

72

Bórw. Bór (Międzyrzecki Bór)

73

Chiniówkaw. Chiniówka

74

Daniłówkaw. Daniłówka

75

Eljaszówkaw. Eljaszówka

76

Huciskow. Hucisko. os. w. Jełomalin

77

Lachóww. Lachów, os. w. Lachów

78

Luczynw. Luczyn

79

Międzyrzeczew. Międzyrzecze (Międzyrzecz)

80

Nowomalinw. Nowomalin, przysiółek Podobanka

81

Noworodczycew. Noworodczyce

82

Posywaw. Posywa (Possywa)

83

Stójłow. Stójło

84

Teremnew. Teremne, przysiółek Majdan

85

Wiljaw. Wilja

86

Zakotyw. Zakoty

87

Zawidóww. Zawidów, os. w. Zawidów

 

SIJAŃCE

88

Badówkaw. Badówka, fut. Badówka, fut. KoziołekMohylany

89

Boczanicaw. Boczanica, fut. KlapinMajków

90

Bucharóww. Bucharów, kol. GrzegorówkaMilatyn n/Hor.

91

Chrenóww. Chrenów, fut.(kol.) Kuraż

92

Czerniachóww. Czerniachów, fut. Dworek, os. w. PruskiMohylany

93

Dubieńskifut. DubieńskiMilatyn n/Hor.

94

Kurażw. Kuraż, fut. Borszczówka, fut. Iwanówka, fut. Dubrowa, kol. Kilawiec

95

Kurhanyw. Kurhany, fut. Pasieka, os. w. KurhanyMohylany

96

Michałkowcew. MichałkowceMilatyn n/Hor.

97

Milatyn Burynyw. Milatyn Buryny, fut. Zarudzie, fut. Morozycha, fut. Buryny

98

Milatyn Poczapkiw. Milatyn Poczapki, kol. Baranówka, kol. Marjanówka, fut. Zołob, fut. Teremyszcze, fut. Barannie

99

Mohylanyw. Mohylany, fut. Perejmy, st. kol. MohylanyMohylany

100

Moszczanica Czeskaw. Moszczanica CzeskaMilatyn n/Hor.

101

Moszczanica Ruskaw. Moszczanica Ruska, fut. Dubek, fut. Grabowiec, fut. Rudki

102

Sadkikol. Dąbrowa, fut. Tesna, fut. Wiatraczny, fut. Traktowy, ur. Zahorb, w. Sadki

103

Sijańcew. Sijańce

104

Tesóww. Tesów, fut. Podlipki, fut. Hory, fut. Podhaj, fut. Okopy, f. Oszyjki

105

Wołoskowcew. Wołoskowce, fut. Sutec, fut. PerejmyMohylany

106

Zawizóww.  Zawizów, os. w. Zawizów, fut. Symonowszczyna, fut. GrabowiecMilatyn n/Hor.

 

ZDOŁBICA

107

Hłupaninw. HłupaninZdołbica

108

Hrynowszczyznaw. Hrynowczyzna
109Hulcza Czeskaw. Hulcza-CzeskaHulcza Czeska

110

Hulczaw. Hulcza

111

Iwaczkóww. Iwaczków, st. kol. IwaczkówKorostowa

112

Józefówkaw. JózefówkaHulcza Czeska

113

Kopytkóww. KopytkówKorostowa

114

Lidawaw. LidawaZdołbica

115

Majówkaw. Majówka

116

Marjanówkaw. Marjanówka

117

Mirotynw. MirotynKorostowa

118

Nowomylskw. Nowomylsk (Mylsk Nowy), fut. KutZdołbica

119

Nowosiółkiw. Nowosiółki, kol. Aleksandrówka

120

Pięciogóryw. Pięciogóry

121

Porozóww. Porozów, os. Porozów

122

Staromylskw. Staromylsk (Mylsk Stary)

123

Stepanówkaw. Stepanówka (Stefanówka), kol. Klin

124

Strzelce-Wielkieos. Strzelce-Wielkie

125

Tajkuryw. Tajkury, fut. Husiak, kol. Jurydyka, fut. Liski, fut. Karjer, os. Podzamcze, kol. Zakrewszczyzna

126

Urwennaw. UrwennaHulcza Czeska

127

Zahoroszczw. Zahoroszcz, fut. Słowianszczyzna, fut. ZofjówkaZdołbica

128

Zalesiew. ZalesieHulcza Czeska

129

Zdołbicaw. Zdołbica, kol. Kręty-Brzeg, fut. Kamieniucha, fut. Zagajecki (Zagajniki), fut. ZacerkowjeZdołbica

 


  (w wykazach nie umieszczono miejscowości Dermań)

GMINY MIEJSKIE: OSTRÓG, ZDOŁBUNÓW,