wieś

ADAMÓWKA

gromada Adamówka, gmina Ludwipol, powiat Kostopol, woj. wołyńskie
parafia Ludwipol


Opracowywane w okolicy:
Sołomiak, Ludwipol, Janówka, Bystrzyce, Papiernia, Jezierce, Medwedówka, Gliniszcze,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


ADAMÓWKA, była mieszaną miejscowością, gdzie na 37 zagród (domów) 19 rodzin stanowili Polacy, a 18 Ukraińcy. Do 1939 r. panowała wśród tamtejszych mieszkańców zgoda i wiele rodzin było ze sobą spokrewnionych. Część rodzin, jak np. Filińscy czy Żygadło, pochodziła z polskich rodzin zrusyfikowanych w połowie XIX w.

WYKAZ RODZIN (miał być wg gospodarstw, ale jest to chyba nie do ustalenia), stan w 1939r. (najdalej do czerwca 1943 r.)

1.

ŻYGADŁOMisza - pięcioosobowa rodzina ukraińska.

2.

SIEROCIŃSKIFedor - rodzina ukraińska.

3.

GALICKIMichał (zginął za Słuczą jesienią 1943 r.), żona Zofia; córki: Wanda i Halina.

4.

FELIŃSKIStanisław, żona Aniela; dzieci: Tadeusz i Jan.

5.

FELIŃSKIJózef, żona Dioniza; dzieci: Leon, Józef, Czesław, Jadwiga, Antonina i Weronika.

6.

MARCZUKJózefa, wdowa po Nikiforze; dzieci: Lidia, Helena, Antonina, Walentyna i Aleksander 1923-1943 (zginął od wybuchu granatu w obozie w oddziale ,,Bomby").

7.

FELIŃSKIMichał, żona Adela; synowie: Jan (lat 21 - był w radzieckiej partyzantce) i Antoni (lat 18).

8.

FILIŃSKIMikołaj - rodz. ukraińska.

9.

FILIŃSKIAnton - rodz. ukraińska.

10.

KAWARSKAAniela 1912 - c. Józefa i Konstancji z d. Suchodolska.

11.

KURIATAMieczysław, kuśnierz, żona Janina, syn Zygmunt.

12.

DACZKOWSKIRoman - s. Mariana i Stanisławy z d. Felińska, kowal (miał kuźnię obok domu), żona (śl.1909) Karolina z d. Galicka, dzieci: Stanisław +1943 (zamordowany przez upa), Halina.

13.

FELIŃSKIStanisław 1901, żona Bronisława 1902 z d. Bronowicka, dzieci: Józefa 21.10.1921 (Marciniak, nauczycielka, harcerka, działaczka konspiracyjna, brała udział w Powstaniu Warszawskim - ps. "Kropka"), Helena 1923, Zofia 1925, Tadeusz 1933. Po wojnie rodzina zamieszkała w rejonie Oławy.

14.

FELIŃSKIFranciszek 1900, do IX 1939 r. był rejonowym komendantem Związku Strzeleckiego, żona Anna, syn Leon 1925.

15.

DACZKOWSKIApolinary 1881 - s. Mariana i Stanisławy z d. Felińska, żona (śl.1909) Franciszka 1885 z d. Żygadło, dzieci: Zygmunt (poniżej), Bronisław (poniżej).

DACZKOWSKIZygmunt 1917, żona Halina, córki: Janina i Adela.

DACZKOWSKIBronisław (nie powrócił z wojny 1939 r.), żona Anastazja z d. Żygadło z małym synkiem.

16.

KURIATA Jan - s. Józefa i Katarzyny z d. Śledzińska (wdowa po Dionizym Kalityńskim), I żona (śl.1926) Romanina 1905 z d. Żygadło - c. Bernarda i Marianny z Janówki, dzieci: Tadeusz 1928 (ż.Stansława Dulewicz z Gliniszczy), Genowefa 1930, Bronisław 1934, Leon 1941; II żona Władysława z d. Jadowska (być może wdowa po Antonim Kałuża). Przed przybyciem na ziemie odzyskane (19.06.1945) schronili się w Nowinach.

17.

KURIATAJózef 1909 - s. Józefa i Katarzyny z d. Śledzińska, żona Bronisława z d. Żygadło - c. Hipolita i Antoniny z Janówki, 2 małych dzieci IN. Wyjechali w czasie wojny, po wojnie mieszkali w Brazylii.

18.

FELIŃSKIIN., żona i córka Bronisława.

19.

FELIŃSKIMichał, samotny.

20.

FELIŃSKIStanisław, krawiec, żona Weronika; córki: Wanda i Janina oraz mały synek (IN.).

21.

BOROWIECMakar - rodzina ukraińska.

22.

BOROWIECJan, żona IN - Ukrainka.

23.

SIEROCIŃSKIDaniło - s. Jana (sołtysa), rodz. ukraińska.

24.

SIEROCIŃSKIMartyn - najmłodszy z rodzeństwa, syn Jana. Rodzina ukraińska.

25.

ŚLEDZIŃSKIWincenty - s. Andrzeja i Franciszki z d. Konsewicz, żona Helena z d. Korab, dzieci: Stanisław 1912 (śl.1937, ż.Amelia Żygadło 1911), Zofia 1916, Bronisława 1921?, Bronisław 1925 - zastrzelony przez Niemców,

26.

ŚLEDZIŃSKAKarolina z d. Budzińska, wdowa po Piotrze - s. Andrzeja i Franciszki z d. Konsewicz, dzieci: Marceli 20.01.1918 i Stanisław; Bronisława i c. IN. (mieszkała po ślubie w Jeziercach, gdzie została zamordowana)

27.

MARCZUKNikifor - rodz. ukraińska.

28.

MARCZUKPetro - rodz. ukr.

29.

KURCZYKIwan - rodz. ukr. Rodzinę nazywano "Szyk".

30.

KURCZYKPetro - rodz. ukr. Rodzinę nazywano "Szyk".

31.

HUKAŁOIwan - rodz. ukr. Rodzinę nazywano "Holczyk".

32.

ZAHANIUKŁad'ko - rodz. ukr.

33.

RYBACZOKMichał - rodz. ukr.

34.

BAŁABANIN. - rodz. ukr.

35.

ŚLEDZIŃSKIStanisław - s. Kazimierza i Antoniny z d. Kuriata, żona Jadwiga z d. Chabacińska, dzieci: Helena, Józefa, Stanisława, Jan, Zofia, Felicja, Franciszka, Zuzanna (Jędroszkowiak) i Bronisława. Stanisław był kowalem, razem z bratem Marcelim (poniżej) mieli kuźnię i razem ją prowadzili. Kuźnia znajdowała się za domem Stanisława w kierunku Janówki.
ŚLEDZIŃSKIMarceli 1897 - s. Kazimierza i Antoniny, żona (śl.1918) Janina 1895 z d. Węgłowska, córki: Amelia 1919 (Stelczyk, w Gliniszczach), Maria, Genowefa 1928 (po wojnie żona Jana Rudnickiego s. Piotra z Lewacz) i syn Kazimierz.

36.

ŚLEDZIŃSKIFranciszek - s. Andrzeja i Franciszki z d. Konsewicz, żona Teofila z d. Jankowska; dzieci: Jan 1906, Stanisław 1911, Bronisław 1917-1939, Marcelina, Franciszka, Rozalia

37.

ŚLEDZIŃSKIJan 1904, żona Bronisława, dzieci: Janina 1939, Wincenty 1943 (urodził się w Hucie Bystrzeckiej po ucieczce rodziców przed banderowcami z Adamówki).
Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu. Obj.: IN - imię nieznane, ?- niepewne
Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Jan Józef Suchodolski[sierpień 2004] uzup. poz. 35, 26.(znany - brak zamiennego)

2.

Irena Dworanowska[sierpień 2007] poz. 10.irenadworanowska(a)tlen.pl

3.

Marceli Śledziński[luty 2009] poz. 36, uzup. poz. 25 i 26, [wrzesień 2010] usunięcie rodzin o nazwisku Szyk - to było przezwisko Kurczyków, usunięcie poz. "KURIATA Teodor lat 46..." (nie mieszkał w Adamówce), uzup. poz. 22-25, 29, 30. W 1939 r. mieszkało tu dwóch Marcelów Śledzińskich. Ja wyjechałem z Adamówki w 1941 r. jako kawaler, [październik 2010] korekta w poz. 26, 31, 33, 35marcelisledzinski(a)amorki.pl

4.

Witold Kuriata[lipiec 2009] poz. 11witold(a)niemodlin.pl

5.

Tadeusz Cieślak[wrzesień 2009] poz. 37 wg informacji Antoniego Żygadły - syna Apolinarego i Marceliny.tedeceka(a)tlen.pl

6.

Alicja Depta[styczeń 2010] korekta imienia i uzup. w poz. 35. Jestem córką Zuzanny Jędroszkowiak. Jestem zainteresowania nawiązaniem kontaktu z potomkami Marcelego Śledzińskiego (poz. 26) - brata mojego dziadka Stanisława.alunia001(a)op.pl

7.

Andrzej Mielcarek[październik 2010] uzup. poz. 35 dzięki "Wykazom osób..." -opr. ks. W.W. Żurek.Strony o Wołyniu

8.

Magdalena Kuriata[listopad 2020] uzup. poz. 16-17.magdalena.kuriata1(a)gmail.com

Nacjonalistyczna propaganda i agresja Ukraińców wobec Polaków zmusiły polskie rodziny do opuszczenia Adamówki i przeniesienia się w większości do pobliskiej Janówki już wiosną 1943 r. a potem 9 września na Zasłucze. Ocalała tam ludność w 1945 r. została przewieziona przeważnie na Zachodnie Ziemie Polski. Adamówka, jako osiedle ukraińskie istnieje nadal.

Wykaz mieszkańców sporządziła Józefa Felińska-Marciniak była mieszkanka Adamówki (poz.13). Warszawa, marzec 1998 r. Opracowanie: Cz. Piotrowski ,,Zasłucze ...", Warszawa 2002. Wersja komputerowa Zygmunt Sinicki. www.sinicki.republika.pl, opieka nad stroną Andrzej Mielcarek


Data powstania strony: marzec 2004 r., ostatnia edycja: grudzień 2020 r.