Rok I 

S i e r p i e ń  1937

Nr. 5

Liturgika

         Dnia 15 sierpnia obchodzimy pamiątkę świątobliwego zgonu Bogarodzicy i chwalebnego Jej Wniebowzięcia. Jest to więc dzień śmierci Matki Boskiej, a zarazem dzień odrodzenia się Jej do wiekuistego, chwalebnego i nieśmiertelnego żywota w Królestwie niebieskim. Dawnymi czasy święcono pamiątkę śmierci Panny Maryi dnia 18-go stycznia, a Wniebowzięcia dnia 15-go sierpnia. Od VI wieku obchodzi Kościół jedną i drugą pamiątkę w dniu 15 go sierpnia. W dniu tym, my Polacy obchodzimy także uroczystość „Cudu nad Wisłą", na pamiątkę tej dziejowej chwili, gdy fale hord bolszewickich załamały się o wały piersi wierzącego ludu polskiego.
         Obrzędy przy Sakramencie Ostatniego Namaszczenia. Do katolika niebezpiecznie chorego należy przywołać bez zwłoki kapłana, aby mu przez św. Sakrament Namaszczenia udzielił łaski Boskiej dla zbawienia duszy, a także, jeżeli to odpowiada zamiarom Pana Boga i dla dobra ciała. Przed przybyciem księdza należy chorego czysto przyodziać, a obok niego umieścić stolik, przykryty białą serwetą. Na stoliku powinien znajdować się krucyfiks, po jego bokach dwie świece, dalej woda święcona i kropidło, gromnica, szklanka wody czystej i łyżka stołowa, a na talerzyku nieco waty, odrobina soli i skórka chleba. Gdy kapłan wchodzi do mieszkania należy świece zapalić i uklęknąć dla oddania hołdu Najśw. Sakramentowi Ołtarza, z którym kapłan przybywa. Zbliżywszy się do chorego i pozdrowiwszy go w linię Pańskie, kapłan umieszcza N. Sakrament na stoliku a mieszkanie skrapia wodą święconą. Zaraz też wychodzą obecni a chory odbywa spowiedź św.
         Po spowiedzi św. podaje choremu kapłan w obecności domowników Najśw. Sakrament Ołtarza jako wiatyk (t. j. pokarm na podróż do wieczności) wśród zwyczajnych przy Komunii św. obrzędów i modlitw. Wkładając choremu Ciało Pańskie w usta, mówi: "Weźmij bracie (lub siostro) na podróż Ciało Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który niech cię strzeże od nieprzyjaciela złośliwego i zaprowadzi do żywota wiecznego. Amen".
         Teraz kapłan przystępuje do udzielenia sakramentu Ostatniego Namaszczenia. Wkłada na chorego ręce, modli się a następnie namazując św. olejem chorych w znak krzyża narządy pięciu zmysłów, t. j. oczy, uszy, nozdrza, usta, ręce i nogi chorego, jako narzędzia duszy do grzechu, mówi kolejno: "Przez to św. Namaszczenie i przez najłaskawsze miłosierdzie swoje, niech Ci odpuści Bóg, coś zgrzeszył (tu dodaje stosownie do namaszczonego narządu zmysłu) widzeniem, słyszeniem, powonieniem, mową i smakiem, chodzeniem i nieczystością". Miejsca namaszczone wyciera zaraz watą.
         Skończywszy namaszczenie, kapłan wyciera chlebem i watą palec, którym namaszczenia udzielał, ręce obmywa wodą i poleca okruszyny chleba wraz z watą wrzucić w ogień. Następnie odmawia trzy modlitwy, w których prosi Boga, aby to Św. namaszczenie wyszło choremu nie tylko na pokrzepienie duszy ale i na zdrowie ciała.
         W końcu podaje choremu krzyż do ucałowania i wzywa go aby podziękował Bogu za laskę otrzymaną, chorobę znosił po chrześcijańsku i z ufnością zdał się na wolę Boską.

Kronika

         Dnia 21 czerwca odbyła się ogólnopolska pielgrzymka do Częstochowy nauczycielstwa wszelkich typów szkół. W dniach od 25-30 czerwca obradował w Poznaniu Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla nad środkami walki z bezbożnictwem.
         Sprawiono dla kaplicy w Okopach kanony do Mszy Św. i chorągiew, dla kaplicy w Budkach Snowidowickich feretron. W skład Komisji Rewizyjnej P. A. K. weszła p. Elżbieta Kozińska. Dnia 26-go czerwca miejscowy Dowódca K. O. P. i Korpus Oficerski w uznaniu zasług, z żalem żegnali ks. kapelana Henryka Grabowskiego, przeniesionego na inne stanowisko.

Komunikaty

         Staraniom Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet w Rokitnie, można nabyć w kiosku par. książeczkę p. t. "Pamiątka Misji odprawionej w Rokitnie", w której zebrane są w skróceniu nauki misjonarzy. Cena 20 gr. Biedni otrzymują broszurkę darmo. U ks. proboszcza można otrzymać bezpłatnie broszurkę z ministrantury na której wydrukowano dedykację dla Związku Ministrantów w Rokitnie. Uprasza się umieszczać na krzyżach cmentarnych tabliczki z imieniem i nazwiskiem zmarłego.

Ofiary

        Dowódca Garnizonu K. O. P. "Rokitno", otaczając troskliwą opieką wieś Budki Snowidowickie, przeznaczył na rzecz kaplicy Budkach kwotę 50 zł.
Na dobrą prasę: p. Herman Recław 3 zł.; p. Władysław Gonczaruk 5 zł.; wieś Borowina 4 zł. 37 gr.; p. B. Lechówna 5 zł.