Rok I 

G r u d z i e ń  1937

Nr. 9

Liturgika

         Wigilia Bożego Narodzenia. Uroczystość Bożego Narodzenia połączona jest z wigilią dn. 24 grudnia. W dniu tym święci Kościół pamiątkę pierwszych rodziców: Adama i Ewy, aby uwydatnić prawdę wiary, że jak przez pierwszego Adama grzech przyszedł na świat, tak przez drugiego Adama, t. j. Chrystusa Pana, przyszło odkupienie.
         W przeddzień Bożego Narodzenia odbywa się w chrześcijańskich kółkach rodzinnych, skoro zabłyśnie pierwsza gwiazda na niebie, wspólna wieczerza, nazwana pospolicie wilią (skrócone zamiast wigilia). Jest ona przypomnieniem uczt chrześcijańskich, odbywanych w pierwszych wiekach Kościoła, a nazwanych z greckiego agape, co znaczy: uczty w duchu miłości chrześcijańskiej. Wieczerza ta odbywa się zwykle przy siole zasianym sianem, na uczczenie Chrystusa, złożonego w ubogim żłóbku na sianie. Rozpoczyna się zaś starodawnym, tradycyjnym zwyczajem łamania się opłatkiem. Dzielenie się opłatkiem jest dla chrześcijan znakiem wspólnego braterstwa, które nam przyniósł Chrystus swoim przykładem i nauką. Nadto zwyczaj ten upomina, że w duchu miłości wzajemnej trzeba dzielić się z bliźnimi, choć-by ostatnim kawałkiem chleba.
         Obok tego przywiązane są do obchodu Bożego Narodzenia inne jeszcze zwyczaje religijne i narodowe. W kościołach i po domach chrześcijańskich urządza się jasełka, dla uzmysłowienia narodzenia Zbawiciela i towarzyszących Mu wydarzeń. Są w nich zwykle, obok Bożego Dzieciątka w żłóbku, wyobrażone najbliższe mu osoby: Józef i Maryja, pastuszkowie i królowie, nie braknie nawet i zwierząt, które wówczas zajmowały stajenkę. Jasełka zawdzięczają swe powstanie św. Franciszkowi z Asyżu, który je po raz pierwszy urządził w r. 1223.
         Często w to święta rodzice urządzają dzieciom boże drzewka (choinkę), przypominające drzewo zakazane w raju, z którego bierze początek upadek ludzi i drzewo krzyża, skąd spłynęły łaski dla żywota wiecznego. Obrazem owych łask są łakocie i podarunki, którymi rzęsiście obwiesza się drzewko wigilijne ku uciesze dziatek. Świece drobne na nim zatknięte, uzmysławiają Chrystusa Pana, Światłość prawdziwą. Również obrazem darów Boskich są upominki, jakie sobie w tym czasie dają wzajemnie znajomi, chlebodawcy służbie i t. p. Zowią je gwiazdką, dla przypomnienia gwiazdy betlejemskiej, gdzieniegdzie nazywają kolędą.
         W Polsce śpiewa się począwszy od wilii kolędy. Są to piękne rymowane pieśni ku powitaniu i uczczeniu przychodzącego na świat Zbawiciela. Pieśni te, chociaż nie zawsze odznaczają się wytwornością formy, są jednak wszystkie pełne gorącej wiary i serdecznej miłości dla Zbawiciela i Jego Matki Najświętszej. „Żaden naród nie może się pochlubić takimi zbiorami pieśni. Uczucia w nich wylane tak są delikatne, tak czyste, tak niebieskie, że tłumaczyć je prozą, byłoby znieważać świętości" (Mickiewicz).
         W wieczór wigilijny zapomnijmy o wzajemnych urazach i potęgujmy w sobie miłość do Dzieciątka Bożego i bliźnich.

Kronika

         Dnia 2 października minęło 25 lat od chwili śmierci na Madagaskarze wielkiego Polaka, ojca trędowatych, śp. ks. Jana Beyzyma, jezuity, z pochodzenia Wołyniaka, który przez 14 lat zamknął się w "żywym grobie" wśród dotkniętych trądem Malgaszów, oddając swe zdrowie i siły, a wreszcie życie w prawdziwie heroicznym poświęceniu.
         Sąd Najwyższy orzekł, że żydzi muszą świętować w niedziele i święta chrześcijańskie, ponieważ art. 10-ty ustawy o czasie pracy ma na celu nie tylko ochronę pracownika przed wyzyskiem pracodawcy, ale przede wszystkim podniesienie powagi niedzieli i dni świątecznych, przez wstrzymanie się od pracy. Naruszenie spoczynku niedzielnego podlega karze, nawet w tym wypadku, gdy pracownicy godzą się na wykonywanie swych czynności w niedziele.
         Dnia 7 listopada odbyła się staraniem p. nadleśniczego M. Florkowskiego podniosła uroczystość przekazania aparatu radiowego i biblioteki, ofiarowanej przez Lasy Państwowe szkole w Budkach Snowidowickich. Na uroczystość złożyły się: nabożeństwo z okolicznościowym kazaniem, przemówienie p. nadleśniczego, w którym zachęcał dziatwę do ukochania przyrody, podziękowanie kierownika szkoły i sołtysa, oraz wspólny obiad kosztem Rodziny Leśnika.
         Rodzina Wojskowa uruchomiła dożywialnię dla dzieci.

Komunikaty

         Pasterka o godz. 11 m. 30 w nocy. W uroczystość św. Szczepana nabożeństwo w Budkach Snowidowickich. Pozostała jeszcze mała ilość kalendarzy par. rokitniańskiej na rok 1938.
         Z okazji świąt Bożego Narodzenia składa ks. proboszcz Parafianom z serca płynące życzenia obfitych łask Chrystusowych.

Ofiary

        Na kupno białej kapy: Koła Różańcowe m. Rokitna 117 zł.; p. H. Hombek 10 zł.; p. F. Miszkiewicz 2 zł.; p. A. Januszkiewicz 1 zł.;: p. A. Wołodkiewicz 10 zł.; W. Dzierniewicz 1 zł.; C. Bilkiewicz 1 zł.; M. Januszewicz 1 zł.; M. Piątkowski 1 zł