kolonia

CZEBENIE NOWE

gromada Czebenie, gmina Rożyszcze, powiat Łuck, woj. wołyńskie
parafia Sokól


Opracowywane w okolicy:
Janówka, Czebenie, Kiryłucha, Helenówka Stara,

A B C D E-F G H I J K L-Ł M N O P R S-Ś T U W Z-Ż


Projekt WYKAZU GOSPODARSTW, stan w około 1939 r.

1.BARJan, żona Wiktoria. Po wojnie w Skarbimierzu.

Brak więcej informacji. Proszę Państwa o pomoc w uzupełnianiu wykazu.

Osoby zainteresowane miejscowością / udostępniające informacje:

FORMULARZ zgłoszenia rodziny i uzupełnienia danych

L.p.

Informacje

1.

Krzysztof Sajdak[maj 2011] poz. 1krzysztof.sajdak(a)gmail.com

Data powstania strony: maj 2011 r., ostatnia edycja: marzec 2012 r.