Stefan Buszczyński "Podole, Wołyń i Ukraina" Lwów 1862

Jest to tekst przepisany ze skanów książki umieszczonej na dawnej stronie http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=31036&s=1


Zawartość podzielona została na części:  WSTĘP   CZĘŚĆ 1   CZĘŚĆ 2   CZĘŚĆ 3